Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

XII edycja 2017

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2017 - wersja do pobrania

 

 

I. REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 1. Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów
 2. Segregacja odpadów
 3. Zbieranie zużytych baterii
 4. Zbieraj puszki
 5. Powiatowy, fotograficzny konkurs pn.: "Cztery pory roku powiatu limanowskiego w obiektywie"
 6. Dzień Ziemi" - w kierunku natury!
 7. „Święto drzewa śród pól” XV edycja
 8. „Sprzątanie świata”
 9. Organizacja warsztatów dla nauczycieli powiatu limanowskiego "Zaczarowane Wzgórze"
 10. Organizacja warsztatów dla nauczycieli powiatu limanowskiego "Ścieżką tajnego nauczyania w Ujanowicach"

II. SPOSÓB REALIZACJI

 1. Strona internetowa i tablica informacyjna
 2. Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego
 4. Prelekcje z młodzieżą
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych
 6. Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci
 7. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych

 

III. EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE   

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu limanowskiego,
 2. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
 3. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu,
 4. Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i z nierównomiernego poziomu życia w różnych regionach świata,
 6. Podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 7. Zmniejszeni odpadów niebezpiecznych zwłaszcza baterii na składowiska odpadów komunalnych nie przygotowanych do tego,
 8. Zwiększenie ilości zadrzewień miejskich.

V. EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE

 1. Przewidywany udział nauczycieli w liczbie 50,
 2. Przewidywany udział uczniów w liczbie 5 000,
 3. Strona internetowa – min. 3 000 odwiedzin,
 4. Posadzenie około 1 000 drzew,
 5. Zorganizowanie dwóch konferencji,
 6. Zorganizowanie 2 warsztatówImprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu