Warsztaty dla nauczycieli. Ścieżka tajnego nauczania w Strzeszycach


Zakończyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli z terenu Powiatu Limanowskiego organizowane przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w ramach Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Projekt jest częścią realizowanego w 2017 roku XII edycji Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa powiatu limanowskiego.

W warsztatach udział wzięli nauczyciele ze szkół z terenu powiatu limanowskiego, którzy zgłosili się do programu, by poszerzyć swoją wiedzę. Wydarzenie współorganizowane zostało z Zespołem Szkół w Ujanowicach, a tematem przewodnim był „Szlak tajnego nauczania na terenie gminy Laskowa”. 

Wstępem do warsztatów była konferencja, która odbyła się 23 marca 2017 r., podczas której Elżbieta Sabik - dyrektor Zespołu Szkół w Ujanowicach zaprezentowała folder i zagadnienia dotyczące tematu „Tajnego nauczania”. Warsztaty obejmowały zajęcia na ścieżce w Strzeszycach, tj. historia, domy tajnego nauczania, oglądanie starego domu, a w nim spichlerz i narzędzia dawniej używane, archiwalne dokumenty i zdjęcia. Spacer wzdłuż szlaku tajnego nauczania, wymienionych w przewodniku.

Gościem specjalnym była uczennica "tajnego nauczania" - dr Wanda Kwapulińska, która opowiadała o historii nauczania na tym obszarze. - Strzeszyce to perła architektury. Interesującym epizodem w historii Strzeszyc było osadzenie w roku 1783 kolonistów niemieckich, celem zgermanizowania tych regionów w Galicji - mówiła dr Wanda Kwapulińska. Warto wspomnieć, ze do dnia dzisiejszego zachował się charakterystyczny dla osadnictwa niemieckiego układ zabudowy centrum wsi. Domy posadowione są regularnie po obydwu stronach ulicy i zwrócone do niej szczytem. Za zabudowaniami rozciągały się łany przynależne do danego gospodarstwa. Wspomniani wcześniej koloniści nie spełnili jednak powierzonej im misji. Co więcej, sami spolszczyli się, jeszcze za czasów austriackich. Byli jednak wzorowymi gospodarzami. Oni też przywieźli i rozpowszechnili wiele nieznanych na tym terenie narzędzi rolniczych.

Po zakończonej części dotyczącej „Tajnego nauczania” uczestnicy warsztatów zwiedzali tłocznię soków „Sady Wincenta”, a także stadninę konną "Assanya". Następnie uczestnicy, zapoznali się z pracą artysty ludowego Jakuba Puchala, który w swojej pracowni zaprezentował dotychczasową działalność. Spotkanie zakończyło się na stawach rybnych w Żmiącej, gdzie podsumowano warsztaty i raz jeszcze podzielono się wspólnymi spostrzeżeniami.

O wydarzeniu będzie można także przeczytać w czerwcowym numerze Echa Limanowskiego, w którym ukaże się artykuł dotyczący „Tajnego nauczania w powiecie limanowskim”. Zapraszamy również w sierpniu br. na wystawę w Miasteczku Galicyjskim pn. „Szlakiem Tajnego Nauczania – historia i pamięć” oraz na kolejne warsztaty, które odbędą się 7 września br. na terenie Ośrodka agroturystyczno - konnego pn. „Zaczarowane Wzgórze”.

Serdecznie dziękujemy paniom: Elżbiecie Sabik dyrektor Zespołu Szkół w Ujanowicach, Agnieszce Lasyk, Marcie Augustyn oraz Teresie Sobol za pomoc w przeprowadzeniu czerwcowych warsztatów.
 

Galeria zdjęć
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu