By żyć lepiej i ekologiczniej – konferencja dla nauczycieli

Piątek, 23 Wrzesień 2016

22 września br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja dla nauczycieli biologii, przyrody i geografii ze wszystkich szkół Powiatu Limanowskiego. Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Mieczysławem Urygą Wicestarostą, Agatą Ziębą Członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Anną Fabia, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - powitali uczestników spotkania i otwarli konferencję.- Jak co roku w Starostwie Powiatowym organizujemy konferencję dla nauczycieli biologii, przyrody i geografii ze wszystkich szkół z Limanowszczyzny, przy współpracy partnerów Powiatu, na potrzeby ochrony środowiska byśmy mogli lepiej żyć i dobrze czuć się w naszym naturalnym środowisku – powitał wszystkich przybyłych uczestników konferencji Jan Puchała Starosta Limanowski.

„Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim XI edycja 2016”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Ekologiczne omówiła na samym początku Anna Fabia, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - Edukacja ekologiczna prowadzona jest poprzez, prelekcje w szkołach, konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i młodzieży, konkursy, wydawnictwa w postaci atlasów czy stronę internetową. Akcje związane są tematycznie z ochroną środowiska. Są to: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Święto drzewa”, które realizowane są we współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi oraz Nadleśnictwem Limanowa, Stary Sącz oraz Gorczańskim Parkiem Narodowy – mówiła Anna Fabia.

Pierwszym prelegentem podczas spotkania była Magdalena Tomaszewicz, która w imieniu Jana Legutko, Nadleśniczego z Nadleśnictwa Limanowa przedstawiła i przypomniała ofertę edukacyjną Nadleśnictwa Limanowa. – Corocznie w zajęciach terenowych i kameralnych z udziałem leśnika bierze udział ponad 1500 dzieci ze szkół z terenu całego Powiatu. Dlatego też Nadleśnictwo współorganizuje m.in. ze Starostwem Powiatowym w Limanowej i Klubem GAJA imprezy okolicznościowe np. Sprzątanie Świata, Święto Drzewa czy Dzień Ziemi oraz liczne konkursy przyrodnicze dla szkół. Na terenie Nadleśnictwa Limanowa założone zostały ścieżki edukacyjne „Ostra” i „Lubogoszcz”, na których już od kilku lat prowadzone są zajęcia z leśnikami, co w dużym stopniu ułatwia pracę nauczycieli podczas zajęć przyrodniczych i geograficznych.

Następnie Artur Łobocki, członek Zarządu Fundacji RECAL przedstawił kilka rodzajów możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania puszek aluminiowych po napojach oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. W swojej wypowiedzi zawarł także upowszechnianie najnowszych technik odzysku aluminiowych puszek po napojach i technologii ich przetwórstwa. Przedstawił także nowe konkursy jakie Fundacja stworzyła dla szkół, by zaangażować dzieci i młodzież w projekty recyklingowe. Jednym z nich był projekt dotyczący kampanii „Piłki za puszki”, którego ideą jest połączenie dwóch ważnych aspektów, tj. rozwoju zrównoważonego mającego na celu poprawę zdrowia społecznego i ochronę zasobów naturalnych. – Jeśli zbierzemy 1 kg puszek to otrzymamy za niego 4 złote. Kiedy zbierzemy 15 kg puszek to za otrzymaną kwotę dostaniemy jedną wysokiej jakości piłkę do wybranej dyscypliny sportowej (futbolu, siatkówki czy koszykówki) – zachęcał Artur Łobocki.

Ewidentnym hitem, okazała się ekologiczna oferta edukacyjna z „Zaczarowanego Wzgórza”, którą przedstawiły Barbara Draus wraz z Agnieszką Grochal - Gil. Pasjonatki omówiły propozycję spędzenia wolnego czasu czy wyjazdu na tzw. zielone szkoły na ich terenie wśród pól, łąk, lasów i koni na farmie, którą wspólnie założyły i prowadzą od 10 lat. Nauczyciele, byli zachwyceni w jak prosty i łatwy sposób można pracować i uczyć dzieci w różnym wieku szkolnym o przyrodzie, naturze a nawet ekogotowaniu. 

Następie Zenon Telman, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Reba S.A. zapoznał nauczycieli z II Edycją Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Edukujemy - Pomagamy", zorganizowanego dla wszystkich placówek oświatowych na terenie całej Polski.

Program „Święto Drzewa-wśród pól” prowadzony przez Klub Gaja przedstawiła Jolanta Migdał. Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał m.in. patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego. - Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 12 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów czy zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka – opowiedziała Jolanta Migdał. - Przez 12 lat, dzięki zaangażowaniu 600 000 osób posadziliśmy ponad 740 000 drzew i zebraliśmy 3500 ton makulatury – dodała. W Powiecie Limanowskim projekt realizowany jest we współorganizacji z Klubem Gaja od roku 2005.

Rozmawiano także o akcji „Sprzątanie Świata”, w której nauczyciele otrzymali worki eko, tym samym deklarując w niej udział. Na zakończenie omówiony został konkurs plastyczny pn.: „Natura 2000 w Powiecie Limanowskim”, celem którego jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska i przyrody Powiatu Limanowskiego. Tematy te przestawił Piotr Ociepka z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

             

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu