23 lutego br., odbyła się konferencja pt. Święto drzewa wśród pól, zorganizowana przez Klub GAJA oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. Projekt adresowany do mieszkańców terenów wiejskich, realizowany będzie w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim. Ambasadorem konkursu jest aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat sadzi drzewa z uczestnikami Święta Drzewa.

 

„Święto Drzewa - wśród pól” to projekt Klubu Gaja, poświęcony zadrzewieniom i zakrzewieniom śródpolnym na terenach rolniczych, ich znaczeniu w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także korzyściom jakie przynoszą one dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego.

- Za 2013 rok Powiat Limanowski, otrzymał w Warszawie najwyższe wyróżnienie za projekt Święto drzewa. W latach 2005-2015 posadziliśmy ponad 5,5 tysiąca drzew przy pomocy 15 tys. wolontariuszy. Rada Powiatu tej kadencji bardzo aktywnie bierze udział we wszelkiego typu pracach związanych z ekologią środowiska i rolnictwem. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Występujące na obszarach rolniczych różnego typu zadrzewienia stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników – mówi Jan Puchała, Starosta Limanowski.

 

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców gmin wiejskich na temat ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Podczas konferencji przybliżony został temat zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, korzyści jakie płyną ze zrównoważonego rolnictwa oraz rolę edukacyjną w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i  kulturowego.

 

- Podczas realizacji projektu Klub Gaja prowadzić będzie różnorodne działania edukacyjne i informacyjne m.in. wykłady i warsztaty w palcówkach oświatowych, debaty dla społeczności lokalnych, wystawy oraz kampanię medialną. Współpracować będzie także ze szkołami rolniczymi z regionu. Dzięki uczniom zostanie uzupełniona aplikacja „Drzewa z klimatem”, powstaną Questy – szlaki turystyczne z zagadkami i powstaną modelowe zarośla śródpolne, które posłużą edukacji - mówi Jacek Bożek, prezes Klubu GAJA.

 

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 13 lat programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa, angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi ponad 600 tysięcy osób posadziło już blisko 770 tysięcy drzew. Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

- Współpracujemy z Państwem już 11 lat i jak co roku mamy przygotowany dla was program edukacji ekologicznej w naszym powiecie. Jest to program, który co roku modyfikujemy i wprowadzamy nowości, aby dbać i chronić nasze środowisko naturalne – mówi Anna Fabia, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

W spotkaniu uczestniczyli Jan Puchała – Starosta Limanowski, Agata Zięba - członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Anna Fabia - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jacek Bożek - prezes Klubu GAJA, dr hab. prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego, Paweł Twaróg z Limanowskiego Nadleśnictwa, Jerzy Jabłoński z powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Leszek Leśnik z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, a także prelegenci, nauczyciele, przedstawiciele ościennych gmin oraz rolnicy z Powiatu Limanowskiego.

 

Spotkanie poprowadził Piotr Ociepka, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 

Partnerami projektu są Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Jodłownik, Gmina Krościenko Wyżne. Strona projektu to: wsrodpol.swietodrzewa.pl
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu