Święto drzewa wśród pól

 

23 lutego 2016 r., odbyła się konferencja pt. Święto drzewa wśród pól, zorganizowana przez Klub GAJA oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. Projekt adresowany do mieszkańców terenów wiejskich, realizowany będzie w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim. Ambasadorem konkursu jest aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat sadzi drzewa z uczestnikami Święta Drzewa.

 

„Święto Drzewa - wśród pól” to projekt Klubu Gaja, poświęcony zadrzewieniom i zakrzewieniom śródpolnym na terenach rolniczych, ich znaczeniu w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także korzyściom jakie przynoszą one dla zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego.

- Za 2013 rok Powiat Limanowski, otrzymał w Warszawie najwyższe wyróżnienie za projekt Święto drzewa. W latach 2005-2015 posadziliśmy ponad 5,5 tysiąca drzew przy pomocy 15 tys. wolontariuszy. Rada Powiatu tej kadencji bardzo aktywnie bierze udział we wszelkiego typu pracach związanych z ekologią środowiska i rolnictwem. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Występujące na obszarach rolniczych różnego typu zadrzewienia stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników – mówi Jan Puchała, Starosta Limanowski.

 

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców gmin wiejskich na temat ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Podczas konferencji przybliżony został temat zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, korzyści jakie płyną ze zrównoważonego rolnictwa oraz rolę edukacyjną w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i  kulturowego.

 

- Podczas realizacji projektu Klub Gaja prowadzić będzie różnorodne działania edukacyjne i informacyjne m.in. wykłady i warsztaty w palcówkach oświatowych, debaty dla społeczności lokalnych, wystawy oraz kampanię medialną. Współpracować będzie także ze szkołami rolniczymi z regionu. Dzięki uczniom zostanie uzupełniona aplikacja „Drzewa z klimatem”, powstaną Questy – szlaki turystyczne z zagadkami i powstaną modelowe zarośla śródpolne, które posłużą edukacji - mówi Jacek Bożek, prezes Klubu GAJA.

 

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 13 lat programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa, angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi ponad 600 tysięcy osób posadziło już blisko 770 tysięcy drzew. Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

- Współpracujemy z Państwem już 11 lat i jak co roku mamy przygotowany dla was program edukacji ekologicznej w naszym powiecie. Jest to program, który co roku modyfikujemy i wprowadzamy nowości, aby dbać i chronić nasze środowisko naturalne – mówi Anna Fabia, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

W spotkaniu uczestniczyli Jan Puchała – Starosta Limanowski, Agata Zięba - członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Anna Fabia - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jacek Bożek - prezes Klubu GAJA, dr hab. prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego, Paweł Twaróg z Limanowskiego Nadleśnictwa, Jerzy Jabłoński z powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Leszek Leśnik z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, a także prelegenci, nauczyciele, przedstawiciele ościennych gmin oraz rolnicy z Powiatu Limanowskiego.

 

Spotkanie poprowadził Piotr Ociepka, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 

Partnerami projektu są Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Jodłownik, Gmina Krościenko Wyżne. Strona projektu to: wsrodpol.swietodrzewa.pl

 

Trwa akcja sadzenia drzew!

Czwartek, 13 Październik 2016

„Święto drzewa” to międzynarodowa i ogólnopolska akcja sadzenia drzew, zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Klub Gaja”. Powiat Limanowski wraz ze szkołami z tutejszego terenu po raz 12 włączył się w akcję.


11 października, w Zespole Szkół w Starej Wsi II w ramach Święta Drzewa, rozpoczął się happening ekologiczny. Członkowie Koła Przyrodniczego ,,Ekozakręceni” niosąc kolorowe plakaty, zachęcali do sadzenia drzew przedstawiając korzyści z tego płynące. Następnie odbyło się spotkanie z Piotrem Ociepką - przedstawicielem Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej, który wygłosił pogadankę na temat prawidłowego sadzenia drzewek, ich opieki i właściwej pielęgnacji. Podsumowaniem wykładu było posadzenie 10 sosen przekazanych przez Nadleśnictwo Limanowa.

- W październiku tego roku, w akcji prowadzonej przez powiat limanowski na skwerach szkolnych posadzonych zostanie prawie pół tysiąca drzew. Są to m.in. klony, lipy, świerki, jodły i sosny. Miłym akcentem akcji jest liczny udział dzieci, młodzieży i nauczycieli w sadzeniu drzew. Cel jaki spełniać ma akcja to zarówno funkcja edukacyjna i w późniejszym okresie funkcja estetyczna – mówi  Jan Puchała Starosta Limanowski.

  

Do tej pory posadzonych zostało ponad 5,8 tysiąca drzew przy udziale ponad 15 tysięcy wolontariuszy i przy wsparciu Nadleśnictwa Limanowa, Stary Sącz i Gorczańskiego Parku Narodowego. - Dla przypomnienia, w 2013 roku otrzymaliśmy najwyższe wyróżnienie Kryształowego Czarodziejskiego Drzewa za konsekwentną i wieloletnią realizację tego projektu – mówi Piotr Ociepka, z Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej. - W tym roku „Święto drzewa” realizowane jest pod hasłem zadrzewień śródpolnych.

Przypomnijmy
14 stycznia 2016 roku Powiat Limanowski podpisał umowę w zakresie realizacji projektu „Święto drzewa”, który dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskał m.in. patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego. Działania realizowane będą w latach 2016-2017 w 4 województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim. Projekt prócz sadzenia drzew obejmuje również warsztaty dla dzieci „Lego wśród pól”, zajęcia i prezentacje na temat bioróżnorodności biologicznej i znaczenia zadrzewień śródpolnych na terenach rolniczych, lokalne inicjatywy na terenach wiejskich na rzecz ochrony i odtwarzania zadrzewień. W ramach projektu realizowane są konkursy: „Dzikie poznajemy i... jemy”, którego ambasadorem jest Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych oraz konkurs „Święto drzewa – wśród pól”, którego ambasadorem jest aktor - Bartłomiej Topa. Akcja zakończy się interaktywną wystawą edukacyjną w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Więcej na: swietodrzewa.pl oraz wsrodpol.swietodrzewa.pl
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu