„Dzień Ziemi” ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Ziemi w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia.

Tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska.

 

Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2016 zostają poświęcone tematom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. Jest to temat ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej jakości powietrza w Polsce wynikającej z zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i tzw. "niskiej emisji" czyli zanieczyszczeń powietrza przez gospodarstwa indywidualne. Z dniem 12 listopada 2015r. weszła w życie Ustawa, zwana "antysmogową", która daje samorządom możliwość decyzji, jakie paliwo będzie źródłem ciepła na ich terenie. Aby dokonywać mądrych wyborów, sprzyjających redukcji zanieczyszczeń, w tym szczególnie szkodliwych dla zdrowia człowieka pyłów zawieszonych należy edukować społeczeństwo w tej dziedzinie i my poprzez program obchodów Światowego Dnia Ziemi '2016 chcemy to robić. Hasło tegorocznych obchodów to "Palący temat - niska emisja!".

W tym roku temat obchodów dotyczący ochrony powietrza i klimatu naszym zdaniem bardzo wpisuje się w cele przyjęte podczas Konferencji COP21 szczególnie redukcji CO2. Niezwykle istotne jest to w kontekście porozumienia przyjętego podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP21 w Paryżu, owo porozumienie przyjęło aż 195 państw świata. Uroczyste podpisanie nowej umowy klimatycznej przez Państwa Strony Konwencji Klimatycznej i Unię Europejską nastąpi 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku, a więc podczas obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi. Istotną naszą rolą będzie zatem promocja i edukacja społeczeństwa na tematy związane z zapisami nowej umowy klimatycznej, której uzgodnienie jest niewątpliwym sukcesem Państw Stron Konwencji.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI


26 kwietnia 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dobrej odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi pod hasłem „Palący temat - niska emisja!”.

 

 

 W konkursie udział brało 5 zespołów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobra. Nad prawidłowym przebiegiem ekologicznych zmagań czuwało jury w składzie: Stefan Golonka - radny i sołtys Gminy Dobra, Piotr Ociepka z Powiatowego Centrum Ekologicznego Starostwa Powiatowego w Limanowej, Michał Kosiarski - podleśniczy Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Daniel Michorczyk z Urzędu Gminy Dobra. 

 Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie pisemnych zadań, ćwiczenia na tablicy interaktywnej oraz prezentacja plakatu zgodnego z obowiązującym tematem tegorocznego Dnia Ziemi. Wśród uczestników konkursu panowała przyjazna atmosfera i zdrowa rywalizacja. Wyniki prezentują się następująco:


I miejsce- Szkoła Podstawowa w Jurkowie
II miejsce- Szkoła Podstawowa z Dobrej
III miejsce- Szkoła Podstawowa z Chyszówek
IV miejsce- Szkoła Podstawowa ze SOSW w Dobrej
V miejsce- Szkoła Podstawowa ze Stróży.

Dzięki sponsorom, tj. Powiatowi Limanowskiemu, Gminie Dobra oraz pracownikom Gorczańskiego Parku Narodowego, uczestnicy konkursu otrzymali piękne nagrody rzeczowe, krzewy ozdobne oraz albumy przyrodnicze. Wszystkim darczyńcom z całego serca składamy podziękowania za wsparcie! Uczestnikom konkursu i ich nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

 

  
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu