„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata” sprowadziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie Świata-Polska”.

Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy; młodzieżą, dorosłymi, wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska wyruszamy do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątamy. To nasza wspólna lekcja ekologii.

Sprzątanie świata, to nie tylko akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci. "Sprzątaniom” towarzyszy cała gama innych działań: segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie” angażuje i integruje społeczności lokalne.

W latach 2000 - 2005 Powiat Limanowski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadził akcję sprzątania świata. Zakupiono wówczas za kwotę 30 tys. zł: 51 tys. szt. worków na odpady,  65 tys. par rękawic. W roku 2013-2015 jako Partner Jubileuszowej 20-tej Akcji Sprzątania Świata – Powiat Limanowski włączył w jego obchody. Przekazaliśmy 2,5 tys. worków do sprzątania oraz materiały edukacyjne związane z akcją. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Limanowej odbył się finał akcji, w której wzięło udział 65 szkół z całego powiatu, jak również samorządy lokalne, PTTK oddział Limanowa, Gorczański Park Narodowy, Nadleśnictwo Limanowa i Stary Sącz.

 

W  2016 powiat również włącza się w obchody tej akcji. Podczas spotkania we wrześniu zostaną rozdane worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji.

 

Etapy działania:

I.                   Luty 2016 r.: Informacja dla nauczycieli na konferencji o tegorocznej akcji

II.                Wrzesień 2016 r: Rozdanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz worków i rękawic. Przeprowadzenie akcji w placówkach szkolnych oraz gminach i powiecie. Poinformowanie mediów. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu.

 

Planując akcję należy uwzględnić m. in.:

·          bezpieczeństwo uczestników akcji

·          warunki lokalne i teren objęty zasięgiem akcji,

·          potencjalną liczbę uczestników (oraz liczbę osób koordynujących ich prace),

·          materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji (worki, rękawice)

·          potencjalną ilość śmieci i odpadów, które trzeba będzie wywieźć na składowisko lub oddać do recyklingu,

·          współpracę z lokalnymi władzami,

·          współpracę z firmami zajmującymi się wywozem i utylizacją odpadów,

·          sposób rejestracji uczestników,

·          źródła finansowania akcji,

·          współpracę z mediami oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do popularyzowania akcji,

·          harmonogram akcji,

·          opracowanie sprawozdania końcowego.

 

Wywóz i utylizacja śmieci odbywa się w ramach wywozu odpadów komunalnych w poszczególnych gminach. Projekt wspólnie realizowany z Fundacją Nasza Ziemia w Warszawie.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu