ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ RZECZNIKA KONSUMENTÓW:
                                                                                                                     
1.Porady prawne i informacji udzielane się w formie:
•ustnej podczas osobistego zgłoszenia w biurze
•telefonicznej pod numerem tel. 18-33-37-822
•drogą elektroniczną na adres e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.limanowa.pl
•pisemnej na wniosek konsumenta
 
2.Termin udzielenia odpowiedzi:
•bez zbędnej zwłoki
•rzecznik udziela odpowiedzi na wnioski konsumentów w kolejności wpływu
•okres oczekiwania na odpowiedź zależy od charakteru i stopnia zawiłości sprawy
 
3.Uprawnieni do uzyskania pomocy rzecznika:

• Rzecznik udziela porad i informacji prawnych wyłącznie konsumentom, tj. osobom fizycznym, dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 221 kodeksu cywilnego)
• Rzecznik udziela porad i informacji prawnych wyłącznie mieszkańcom powiatu limanowskiego
 
4.Rzecznik nie udziela porad i informacji prawnych w zakresie:
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• ochrony danych osobowych,
• sporów z przedsiębiorcą zagranicznym,
• praw pacjenta,
• prawa spółdzielczego,
• naruszenia dóbr osobistych,
• upadłości konsumenckiej
 
5.Koszty:
Porady prawne są udzielane są bezpłatnie.