Zapraszamy do Sprzątania Świata!

Środa, 23 Wrzesień 2015

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

 

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne 14 września br. zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, inaugurujące tegoroczną akcję „Sprzątanie świata” rozdając 1,5 tys. worków do zbierania odpadów.

 

 Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy; młodzieżą, dorosłymi, wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska wyruszamy do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątamy. To nasza wspólna lekcja ekologii.


Sprzątanie świata, to nie tylko akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci. "Sprzątaniom" towarzyszy cała gama innych działań: segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie” angażuje i integruje społeczności lokalne.

W latach 2000 - 2015 Powiat Limanowski prowadził akcję sprzątania świata, między innymi zakupując 55 tys. szt. worków na odpady

 


W roku 2015 również czynnie włączamy się do tej Akcji!!!!


Co możesz zrobić?
Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
•    czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów,
•    czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju,
•    czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie,
•    czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal) i zgłoś do swojej gminy

więcej informacji http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/edycja-2015/
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu