1. Informacja dotycząca prowadzenia prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018...czytaj więcej

 

2. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w części gminy Mszana Dolna...czytaj więcej

 

3. Informacja dotycząca przeprowadzenia prac obserwacyjno-pomiarowych, w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2016-2020... czytaj więcej

 

4. Informacja dotycząca wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2015-2019... czytaj więcej

 

5. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w gminie Limanowa... czytaj więcej

 

6. Poradnik dla rolników - "Szkody łowieckie"

 

7. Gminy z podziałem na koła i obwody - czytaj więcej

 

____________________________________________________________________


URZĘDY i INSTYTUCJE

 INSPEKCJE

 

 


AGENCJE

 


PROGRAMY UNIJNE

 


PORTALE ROLNICZE