Powiatowe Centrum Ekologiczne współpracuje z około 50 nauczycielami powiatu limanowskiego realizując już 10 lat program edukacji. W roku 2015 planujemy zrealizować projekt warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kwalifikację oraz wiedzę na temat przyrody powiatu limanowskiego. PCE chce zainicjować powstanie forum nauczycielskiego, na którym będzie możliwość wymiany doświadczeń w ramach prowadzonych zajęć w szkołach.

Projekt obejmie swym zasięgiem chętnych nauczycieli z wszystkich szkół powiatu limanowskiego: publicznych i niepublicznych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze, zwane dalej placówkami lub uczestnikami z terenu powiatu limanowskiego.

Partnerami projektu jest GPN a także Nadleśnictwo Limanowa. W ramach warsztatów planujemy zorganizowanie trzech spotkań w zależności od aury: wiosenne, letnie i wiosenne w następujących terminach:

15.09 – „Mieszkańcy lasu”

Miejsce: godz. 9.00-14.00 Świetlica Nadleśnictwa Limanowa, Ścieżka Ostra

-        prezentacja gatunków leśnej fauny występujących na terenie Nadleśnictwa Limanowa (pokaz zdjęć wraz z krótkim omówieniem poszczególnych gatunków)

-        pokaz filmów wykorzystywanych na zajęciach z zakresu edukacji leśnej dla dzieci i młodzieży

-        prezentacja ścieżki przyrodniczej Ostra,

-        dyskusja, ognisko
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu