Powiatowe Centrum Ekologiczne współpracuje z około 50 nauczycielami powiatu limanowskiego realizując już 10 lat program edukacji. W roku 2015 planujemy zrealizować projekt warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kwalifikację oraz wiedzę na temat przyrody powiatu limanowskiego. PCE chce zainicjować powstanie forum nauczycielskiego, na którym będzie możliwość wymiany doświadczeń w ramach prowadzonych zajęć w szkołach.

Projekt obejmie swym zasięgiem chętnych nauczycieli z wszystkich szkół powiatu limanowskiego: publicznych i niepublicznych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze, zwane dalej placówkami lub uczestnikami z terenu powiatu limanowskiego.

Partnerami projektu jest GPN a także Nadleśnictwo Limanowa. W ramach warsztatów planujemy zorganizowanie trzech spotkań w zależności od aury: wiosenne, letnie i wiosenne w następujących terminach:

 

 

12.05 – „Poznaj 25 gatunków ptaków”

Miejsce godz. 9.00-14.00:

-        zajęcia stacjonarne – siedziba GPN Poręba Wielka 2 godz.

-        zajęcia terenowe – park dworski Poręba Wielkiej 3 godz.

-        zakończenie zajęć, ognisko – park dworski w Porębie Wielkiej lub miejsce biwakowe na Oberówka w Koninkach

Merytoryka:

-        zajęcia stacjonarne: - wykład z prezentacją multimedialną: ogólne informacje o GPN, oferta edukacyjna GPN, prezentacja pakietu edukacyjnego i gatunków, które w tym okresie można obserwować, poznanie zasad obserwowania ptaków, zapoznanie się ze sprzętem służącym do obserwacji ptaków,

-        zajęcia terenowe: bezpośrednia obserwacja i nauka rozpoznawania ptaków w terenie na podstawie cech wyglądu, obserwacja i poznanie różnic wybranych gatunków (zachowanie, preferowane miejsca występowania, sposoby żerowania, gniazdowania), nasłuchiwanie i nauka rozpoznawania ptasich głosów,

-        podsumowanie: wykonanie wybranych zadań z zeszytu ćwiczeń, będących składnikiem pakietu edukacyjnego. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma pakiet edukacyjny „Poznaj 25 gatunków ptaków”.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu