Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

ZAPRASZA 

nauczycieli biologii, przyrody i geografii z wszystkich szkół oraz opiekunów dzieci w przedszkolach Powiatu Limanowskiego na konferencję

 

23 kwietnia 2015 r.

o godz. 1000

 

Celem konferencji jest zapoznanie nauczycieli z tegoroczną ofertą edukacji ekologicznej w Powiecie Limanowskim, a szczególnie: konkursem plastyczny dla dzieci i młodzieży pn.: „10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”, konkursem dla nauczycieli pn.: „Ekonauczyciel powiatu limanowskiego”, obchodami „Dnia Ziemi”, warsztatami terenowymi dla nauczycieli i in.

 

Przebieg konferencji:

1000   Otwarcie konferencji, przywitanie gości;

1015   Działalność edukacyjna Powiatowego Centrum Ekologicznego na rok 2015 

          Anna Fabia dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;   

1030   Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Limanowa rok 2015

          Jan Legutko            Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa;

1100   Omówienie szczegółów konkursów ekologicznych oraz terminów warsztatów   terenowych dla nauczycieli - zapisy. Piotr Ociepka;

1200   Rozdanie materiałów edukacyjnych i zakończenie konferencji.

 

Konferencja odbędzie się w budynku A Starostwa Powiatowego w Limanowej (sala nr 201)

Dodatkowe informacje: Piotr Ociepka, tel. 18 3337 877, pce@powiat.limanowa.pl

 

Serdecznie Zapraszamy!
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu