Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc
tel : 18 332 02 66
fax: 18 332 05 38
 

http://www.dpsszczyrzyc.pl

numery wewnętrzne:

Główny księgowy: 107
Pracownik socjalny: 110          
Dyżurka pielęgniarska całodobowo : 104


Konta email

Sekretariat: sekretariat@dpsszczyrzyc.pl

Główny Księgowy: ksiegowosc@dpsszczyrzyc.pl

Zamówienia publiczne: zamowienia@dpsszczyrzyc.pl        

Pracownik Socjalny: socjalny@dpsszczyrzyc.pl