V powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody

regulamin do pobrania

karta zgłoszeniowa do pobrania

plakat

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody zawartej w „Atlasie roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu  Powiatu Limanowskiego.

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne oraz Nadleśnictwo Limanowa.

 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2014 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik podawczy lub do pok. 227 II piętro budynek B.

 


 

R e g u l a m i n

V powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody

 

§1

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Nadleśnictwo Limanowa.

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, podnoszenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne.

 

§3

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody zawartej w „Atlasie roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego”. Każda z kategorii wiekowych będzie obowiązywała wiedza ogólna zawarta na stronach od 7 do 9 i 97 oraz:

 • kategoria szkoły podstawowej: strony od 15 do 55
 • kategoria szkoły gimnazjalnej: strony od 15 do 75
 • kategoria szkoły ponadgimnazjalne: strony od 15 do 95

 

§4

Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

Do konkursu szkoły mogą zgłosić:

 • 2 osoby z każdej szkoły podstawowej,
 • 2 osoby z każdej szkoły gimnazjalnej,
 • 2 osoby z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli zgłoszenia dokonuje zespół szkół to należy zaznaczyć do jakiej kategorii wiekowej należy uczeń.

§5

Przebieg konkursu:

marzec 2014 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2013.

26 wrzesień 2014 – konferencja poświęcona przypomnieniu terminu składania wniosków oraz ogłoszenie ewentualnych zmian organizacyjnych w regulaminie konkursu.

30 październik 2014 Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (obowiązuje data wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Limanowej)

4 listopad 2014 – (wtorek) odbędą się półfinały wszystkich kategorii wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

godz. 11.30 – rejestracja uczestników szkół ponadpodstawowych,

godz. 12.00-13.00 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół ponadpodstawowych.

13 listopad 2014 – (czwartek) odbędzie się finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii szkolnych oraz uroczyste wręczenie nagród wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego,

godz. 12.00 – uroczyste wręczenie nagród i zakończenie konkursu,

§6

Testy będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego.

 

§7

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opracowanie pytań do testu konkursowego wraz z kluczem odpowiedzi oraz pytań do testu dodatkowego dla osób, które otrzymały taką samą ilość punktów. Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem.

 

§8

Półfinał odbędzie się w listopadzie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie on polegał na rozwiązaniu w ciągu godziny testu składającego się z 30 pytań. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w półfinale. Wyniki testu będą podane następnego dnia.

Do finału przejdą pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (również ex aequo).

 

§9

Finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii odbędzie się w listopadzie. Finaliści będą rozwiązywać test składający się z 30 pytań w ciągu godziny. Jeśli mimo pisemnego etapu finałowego nie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, w dalszej kolejności będą pytania ustne zadawane przez komisję konkursową gdyż regulamin nie przewiduje w finale premiowanych miejsc ex aequo. Wszystkie etapy odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

§10

W konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w etapie finałowym w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwości przyznawania wyróżnień.

 

§11

Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście w dniu finału tj. 14 listopada 2014 r. w głównej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§12

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 października 2014 roku na dziennik podawczy lub do pokoju 227 Starostwa Powiatowego w Limanowej za pomocą karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. Formularz można również przesłać w formie skanu na adres e-milowy: pce@powiat.limanow.pl lub faksem na numer 18 3337 880 wówczas oryginał formularza należy niezwłocznie donieść. O terminowości złożonego formularza decyduje data wpływu do tut. urzędu. Dodatkowe informacje w pokoju nr 227 Budynek B, tel. 18 3337877.

 

§13

Patronat medialny:

      

 

           

Sponsor soków:

   

 

§14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

16 kwietnia br. podczas konferencji z nauczycielami w Starostwie Powiatowym w Limanowej został ogłoszony V powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody .

Konferencję w imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały, otworzył Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, witając gości i przedstawiając cele konferencji.

 


 

4 listopada na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyły się półfinał V powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody

 

 

Konkurs otworzył Jan Puchała Starosta Limanowski życząc wszystkich uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu testu.


W półfinałach  udział wzięły 94 osoby z 49 szkół  z terenu powiatu limanowskiego

 

A oto szczegóły punktacji w półfinale, maksymalnie można było uzyskać 35 punktów:

półfinał Szkoły Podstawowe

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

35

Kinga Leśniak

Niepubliczna SP Piekiełko

Dominika Lisek

34

Piotr Ślazyk

ZSPiP Słopnice

Marta Leśnik

33

Małgorzata Zelek

SP Jaworzna

Ewa Ficoń

32

Aneta Gurgul

SP Roztoka

Maria Nalepa

32

Aleksandra Kurek

ZS Laskowa

Joanna Jędrzejek

31

Kacper Dutka

SP Kamionka

Ewa Ficoń

31

Aleksandra Sewiło

SP Szyk

Joanna Wojtas

31

Emilia Kapera

SP Szyk

Joanna Wojtas

31

Dominika Florek

ZSPiP Słopnice

Marta Leśnik

30

Tomasz Grzegorzek

SP Kamionka

Ewa Ficoń

30

Alina Smoleń

SP Nr 1 Mecina

Urszula Bednarek

30

Krzysztof Wadowski

SP Nr Przyszowa

Barbara Olszak

30

Urszula Kraska

ZS Laskowa

Joanna Jędrzejek

30

Martyna Kędroń

ZS Stara Wieś II

Małgorzata Opiela

29

Dawid Tomczyk

SP Łukowica

Ewa Ślaga

29

Patryk Mucha

SP Nr 3 Kasinka Mała

Barbara Tokarz

29

Magdalena Wikar

ZPO Słopnice

Justyna Sołtys

28

Szymon Pajor

SP Jaworzna

Ewa Ficoń

28

Marcin Opiela

SP Nr Przyszowa

Barbara Olszak

28

Stanisław Fryzowicz

SP Stronie

Celina Plata

28

Małgorzata Surdziel

ZS Ujanowice

Marta Augustyn

27

Kacper Lichoń

SP Sadek Kostrza

Halina Kaczmarczyk

27

Rafał Janas

ZPO Jurków

Beata Marek

26

Angelika Florek

SP Chyszówki

Maria Biernat-Bugajska

26

Kinga Saczka

SP Nr 2 Siekierczyna

Stanisław Zoń

26

Maria Trystuła

SP Nr 2 Siekierczyna

Stanisław Zoń

26

Iza Ślusarczyk

SP Tymbark

Anna Brzazgoń

26

Mateusz Dudzik

ZPO Jurków

Beata Marek

25

Albert Smoroński

Niepubliczna SP Piekiełko

Dominika Lisek

25

Arkadiusz Migacz

SP Stronie

Celina Plata

25

Angelika Salabura

SP Żmiąca

Robert Zelek

25

Bartosz Pyrc

ZSS Nr 3 Limanowa

Justyna Wójtowicz

24

Łukasz Skwarczek

SP Stróża

Bogumiła Śmiałek

24

Cezary Kojs

SP Świdnik

Krystyna Oleksy

24

Joanna Joniec

ZS Ujanowice

Marta Augustyn

24

Sabina Kusiak

ZSiP Olszówka

Ewa Szarkowska

24

Marta Ścianek

ZSS Nr 2 Limanowa

Anna Sarapata

23

Karol Lis

SP Kanina

Kazimierz Pasiut

23

Szymon Górszczyk

SP Kanina

Kazimierz Pasiut

23

Patrycja Michalik

SP Pisarzowa

Dominika Lisek

23

Julia Wikar

ZPO Słopnice

Justyna Sołtys

22

Gabriela Augustyn

SP Krosna

Barbara Joniec

22

Norbert Grzyb

SP Nr 3 Kasinka Mała

Barbara Tokarz

22

Jakub Wątroba

ZSS Nr 3 Limanowa

Justyna Wójtowicz

21

Patrycja Miśkowiec

SP Dobra

Maria Trzópek

21

Michał Talarczyk

SP Jastrzębie

Maria Majda

21

Gabriela Małucha

ZS Stara Wieś II

Małgorzata Opiela

21

Patrycja Wojtyczko

ZSiP Olszówka

Ewa Szarkowska

18

Mateusz Podgórni

SP Chyszówki

Maria Biernat-Bugajska

17

Mateusz Kamiński

SP Łukowica

Ewa Ślaga

17

Karol Dudek

SP Nowe Rybie

Maria Sułkowska

17

Kinga Piechnik

SP Nowe Rybie

Maria Sułkowska

17

Emilia Pawlik

SP Nr 1 Mecina

Urszula Bednarek

17

Bartłomiej Wątroba

SP Pisarzowa

Dominika Lisek

17

Amelia Sopata

SP Roztoka

Maria Nalepa

17

Kacper Antkiewicz

SP Sadek Kostrza

Halina Kaczmarczyk

17

Paweł Nowogórski

SP Świdnik

Krystyna Oleksy

17

Artur Kapera

SP Tymbark

Anna Brzazgoń

15

Izabela Pokrzywa

SP Krosna

Barbara Joniec

15

Hubert Pajor

SP Sechna

Renata Grzegorzek

14

Mateusz Pajor

SP Sechna

Renata Grzegorzek

13

Aleksandra Śliwa

SP Stróża

Bogumiła Śmiałek

10

Krystian Dulański

SP Młyńczyska

Bogumiła Talar

7

Michał Talarczyk

SP Młyńczyska

Bogumiła Talar

 

półfinał szkoły gimnazjalne

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

34

Ewelina Opiela

ZS Stara Wieś II

Małgorzata Opiela

33

Natalia Florek

ZPO Jurków

Beata Marek

33

Mateusz Boczoń

ZPO Jurków

Beata Marek

31

Paweł Gołąb

ZS Ujanowice

Marta Augustyn

31

Magdalena Twaróg

ZSS Nr 2 Limanowa

Małgorzata Cedzidło

30

Przemysław Kożuch

PG Pisarzowa

Dominika Lisek

30

Mateusz Kulig

ZSS Nr 1 Limanowa

Zofia Czachura

30

Paweł Dąbrowski

ZSS Nr 1 Limanowa

Zofia Czachura

29

Patrycja Smaga

ZPO Skrzydlna

Bogumiła Śmiałek

29

Joanna Smoter

ZSS Nr 2 Limanowa

Małgorzata Cedzidło

28

Bartłomiej Puto

G Kasina Wielka

Marta Lorenc

27

Franciszek Zając

ZSP Sadek Kostrza

Urszula Bilska

26

Anna Ceklarz

G Kasina Wielka

Marta Lorenc

25

Mirosław Smoroński

NG Piekiełko

Dominika Lisek

25

Tomasz Kwiatkowski

PG Pisarzowa

Dominika Lisek

24

Ewelina Syktus

ZSP Sadek Kostrza

Urszula Bilska

23

Dariusz Kuśnierz

ZSP Jodłownik

Danuta Słowikowska

23

Natalia Kordeczka

ZS Stara Wieś II

Małgorzata Opiela

23

Piotr Gołąb

ZS Ujanowice

Marta Augustyn

22

Klaudia Nowak

ZPO Skrzydlna

Bogumiła Śmiałek

20

Mateusz Więcek

ZSS Nr 3 w Limanowej

Justyna Wójtowicz

19

Filip Klimek

NG Piekiełko

Dominika Lisek

19

Faustyna Malinowska

ZSP Jodłownik

Danuta Słowikowska

18

Łucja Wardęga

G Łukowica

Maria Pietrzak

16

Kacper Mól

ZSS Nr 3 w Limanowej

Justyna Wójtowicz

15

Ewa Batko

G Łukowica

Maria Pietrzak

 

półfinał szkoły ponadgimnazjalne

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

29

Rachela Antosz-Rekucka

ZS Nr 1 Mszana Dolna

Elżbieta Sowa

25

Klaudia Skoczeń

ZS Nr 1 Limanowa

Anna Giemza

24

Emilia Dudzik

ZS Nr 1 Mszana Dolna

Elżbieta Sowa

16

Wiktoria Dziedzic

ZS Nr 1 Limanowa

Anna Giemza

 

Finały, uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbyło się 13 listopada w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

 


Nagrody wręczali: Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko, Specjalista Służby Leśnej Jakub Zygarowicz.

 Konkurs zwyciężyli w danych kategoriach kolejno:

W kategorii szkoły  podstawowej, miejsce:
1.    Kinga Leśniak - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku
2.    Piotr Ślazyk - Zespół Szkół Podstawowych i Przedszkola w Słopnicach
3.    Małgorzata Zelek - Szkoła Podstawowa w Jaworznej

W kategorii szkoły  gimnazjalnej, miejsce:
1.    Natalia Florek – Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
2.    Mateusz Boczoń – Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
3.    Ewelina Opiela – Zespół Szkół w Starej Wsi II

W kategorii szkoły  podstawowej, miejsce:
1.    Rachela Antosz-Rekucka Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej
2.    Klaudia Skoczeń Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
3.    Emilia Dudzik Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej

SERDECZENIE GRATULUJEMY!


 

Organizatorem konkursu i fundatorami nagród są

  Patronat medialny:

             

Sponsor soków: 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu