http://www.powiat.limanowa.pl/mfiles/1631/3/20221/i/200-200/Sprzatanie-Swiata.jpgRozpoczynamy akcję "Sprzątania świata"

 

Odkrywamy Czystą Polskę - pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja „Sprzątanie Świata 2013 r. – Polska”, której finał przypada, jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 – 21 - 22 września.

 

 


Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. „Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata” sprowadziła Mira Stanisławska - Meysztowicz, założycielka oraz Fundator Fundacji Nasza Ziemia.

 

Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy; młodzieżą, dorosłymi, wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska wyruszamy do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątamy. To nasza wspólna lekcja ekologii.

 

Sprzątanie świata, to nie tylko akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci. "Sprzątaniom" towarzyszy cała gama innych działań: segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie” angażuje i integruje społeczności lokalne.

 

W latach 2000 - 2005 Powiat Limanowski prowadził akcję sprzątania świata, między innymi zakupując 51 tys. szt. worków na odpady i 65 tys. par rękawic. W roku 2013 jako Partner Jubileuszowej 20-tej Akcji Sprzątania Świata – Polska pragniemy włączyć w jego Obchody. Dlatego zachęcamy Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 12 września, o godzinie 11.00 w głównej sali konferencyjne Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka w Limanowej. Przekażemy wówczas 2,5 tys. worków do sprzątania oraz materiały edukacyjne związane z akcją. Przedstawimy przykładowe scenariusze zajęć, plan działania oraz przebieg Akcji w naszym powiecie.

 

Zapraszamy również do wspólnego posadzenia „Drzewa Dwudziestolecia Sprzątania Świata – Polska” przed Budynkiem B Starostwa Powiatowego w Limanowej, które odbędzie się 19 września, o godzinie 14.30. Dwadzieścia takich drzew zostanie posadzonych w Polsce symbolizując tegoroczne jubileuszowe obchody.

 

 

Wydarzenia:

11. września – Warszawa – konferencja prasowa otwierająca Akcję

15. września – Mikołów k./Katowic oficjalny Start Akcji w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

12. września – Limanowa – spotkanie organizacyjne ze szkołami, organizacjami i intytulacjami z Powiatu Limanowskiego, rozdanie worków

19. września – Limanowa – Finał Sprzątania Świata połączony z sadzeniem „Drzewa Dwudziestolecia Sprzątania Świata” przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Limanowej

od 13. do 22. września – cała Polska

 


Zorganizowanie akcji jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to! Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to właśnie ona jest w tej chwili w Polsce najbardziej potrzebna.

Dodatkowo zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach:

 

Konkurs „JESTEM, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

Organizatorem konkursu „JESTEM, WIĘC NIE ŚMIECĘ”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brzozowej 12 m.5, 00-286, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem konkursu jest Organizacja Odzysku Rekopol S.A., zwana dalej „Partnerem”.

Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 9 maja 2013 roku na stronie internetowej www.naszaziemia.pl. Prace konkursowe przesyłać należy do dnia 31 września 2013 roku.

Przedmiotem konkursu jest zaplanowanie i realizacja działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska 2013”, promującego idee nieśmiecenia oraz unikania wytwarzania odpadów oraz sprawozdanie ze zrealizowanego działania.

 

Konkurs „ODKRYWAMY CZYSTY LAS”

Organizatorem konkursu filmowego „ODKRYWAMY CZYSTY LAS”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brzozowej 12 m.5, 00-286, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem” Partnerem konkursu są Lasy Państwowe, zwane dalej „Partnerem”.

Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 11 maja 2013 roku na stronie internetowej www.naszaziemia.pl. Prace konkursowe przesyłać należy do dnia 13 września 2013 roku.

Konkurs jest adresowany do lokalnych organizatorów akcji „Sprzątanie świata - Polska”, którzy w okresie maj - wrzesień przeprowadzą w swojej okolicy działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska” polegające na zorganizowaniu wyprawy do okolicznego lasu i nakręceniu filmu z wyprawy, bądź inspirowanego wyprawą. Przedmiotem konkursu jest film o wyprawie do lasu, w formie dokumentu, fabuły bądź rejestracji wydarzenia, promujący właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym

uwzględnieniem postępowania z odpadami.

 

 

 

Zbierzmy 20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie świata - Polska

Zorganizuj zbiórkę starych telefonów komórkowych. Następnie należy zgłosić się do Greenfone i podać swoje dane teleadresowe. Firma Greenfone przesyła karton, do którego można zbierać telefony. Po zakończonej zbiórce, zgłasza się do Greenfone, która zamawia kuriera na swój koszt, przy czym musi być zebrane minimum 6 telefonów. Telefony wyceniane są szczegółowo przez serwisantów. Fundacja, jako organizator zbiórki, wystawia fakturę na sprzedaż używanych telefonów komórkowych, podając kwotę i ilość w nawiązaniu do wyceny firmy Greenfone. Po otrzymaniu faktury firma Greenfone realizuje płatność informując o tym również firmę przeprowadzającą zbiórkę.

Osoba, chcąca przekazać telefon na rzecz Fundacji Nasza Ziemia, bezpiecznie pakuje telefony do dowolnej koperty podając adres firmy Greenfone (Greenfone Sp. z o.o., ul. Macedońska 16, 02-761 Warszawa) oraz w miejscu znaczka umieszczając zdanie: "OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA, umowa Nr 48/HH/W-wa/OA/08, z Pocztą Polską S.A., z dnia 16.12.2008 r"  - dzięki temu paczka z telefonami zostanie opłacona przez firmę Greenfone. Klient do koperty dodaje oświadczenie: "Ja, niżej podpisany przekazuję swój telefon komórkowy na rzecz projektu Fundacji Nasza Ziemia- "Zielona Stopa Filantropa", którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci poprzez modernizowanie tych placówek." Telefon wyceniany jest przez serwisantów firmy Greenfone i na tej podstawie realizowana jest płatność na konto Fundacji Nasza Ziemia.

Kontakt z firmą Greenfone: kontakt@starytelefon.pl, +48 22 646 4484

Finał Ackji Piątek, 20 Wrzesień 2013

19 września br. przed budynkiem B Starostwa Powiatowego w Limanowej odbył się finał XX jubileuszowej akcji Sprzątania Świata. W tegorocznej akcji wzięło udział 65 szkół z całego powiatu, jak również samorządy lokalne, PTTK oddział Limanowa, Gorczański Park Narodowy, Nadleśnictwo Limanowa i Stary Sącz. 

 

 


Podczas akcji rozdanych zostało 2,5 tysiąca worków na odpady. Obecnie napływają sprawozdania z całego powiatu z przeprowadzonej akcji. Podczas finału, młodzież z klasy drugiej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Limanowej posprzątała pobliski park miejski.

 


Kolejnym punktem spotkania  w której uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu oraz zaproszeni goście, przed Budynkiem B Starostwa Powiatowego w Limanowej posadziliśmy „Drzewo Dwudziestolecia Sprzątania Świata – Polska”. Klon polny o wysokości 3 metrów podobnie jak 19 pozostałych posadzonych drzew w Polsce symbolizuje 20 lecie akcji.

 

 

 
W sadzeniu drzewa uczestniczyli: Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Anna Fabia Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Justyna Tokarczyk Kierownik Biura Promocji, Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa oraz koordynator akcji Piotr Ociepka z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Mamy nadzieję, że akcja przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej i przyszłym roku młodzież, jednostki i organizacje pozarządowe jeszcze liczniej wezmą w niej udział!

 

 Galeria zdjęć

 

Sprawozdania z poszczególnych szkół powiatu limanowskiego biorących udział w akcji sprzątania świata w 2013 roku.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Roztoce

W porządkowaniu „świata” wzięły udział 3 klasy wraz ze swoimi wychowawcami, czyli około 30 osób. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w oznakowane worki, rękawice, odpowiedni strój-kamizelki odblaskowe i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli spod szkoły o godzinie 11.45 . Klasa IV zajęła się sprzątaniem zagajnika położonego w najbliższym sąsiedztwie naszej szkoły. Najwięcej pracy mieli młodzi ekolodzy-uczniowie klasy V, przy rzece obok przystanku autobusowego. Kolejnym miejscem wymagającym poważnej interwencji była uliczka prowadząca ze sklepu w stronę szkoły.

Młodzież szła rozstawiona w szpalerze i dokładnie sprzątała teren wrzucając do worków szkło, plastik i pozostałe odpady. Z należytą ostrożnością zbieraliśmy przede wszystkim szkło. Dochodząc do celu naszego „spaceru” mieliśmy pełne worki śmieci, zebraliśmy17 worków,  które pozostawiliśmy w oznaczonym miejscu. Młodzież zakończyła akcję około godziny 14.00 z poczuciem dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej środowisku. Towarzyszyła nam nadzieja, że kolejna akcja będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci w miejscach, które powinny cieszyć oko swoim naturalnym pięknem, a nie szpecić brzydotą porozrzucanych odpadów.

Maria Nalepa

 

Zespół Szkół Publicznych w Sadku- Kostrzy

W dniu 20.09.13r. w Zespole Szkół Publicznych w Sadku- Kostrzy przeprowadzono akcję „sprzątanie Świata”. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach akcji przygotowano makietę przypominającą uczniom najważniejsze założenia akcji oraz ogólnopolskie hasło tegorocznej edycji. Młodzież i dzieci uporządkowały najbliższy teren wokół szkoły. Zebrane śmieci umieszczono w workach, a następnie w szkolnych kontenerach.

Halina Kaczmarczyk

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

P1150281www.JPG

W dniu 20 września 2013r. członkowie szkolnego koła LOP w ZSO w Dobrej przyłączyli się do międzynarodowej akcji ,, Sprzątanie Świata ‘’. 30 członków koła (uczniowie kl.VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum) wyposażonych w gumowe rękawiczki i specjalne worki otrzymane  ze starostwa w Limanowej wyruszyło wraz z paniami opiekunkami -M. Syktus, D. Stokłosą-Marek i  M.  Trzópek w teren by zbierać śmieci.

Zaczęliśmy od zadbania o własne podwórko czyli  teren szkoły. Tu na szczęście nie było dużo śmieci co dobrze świadczy o uczniach, ale i tak było sporo papierków po cukierkach, batonikach, parę kartonów po napojach.

Gorzej było dalej, a więc  na parkingu koło zabytkowego i nowego kościoła, wokół cmentarza gdzie udała się grupa uczniów szkoły podstawowej ze swoją opiekunką.

Uczniowie byli bardzo zbulwersowani znajdując, szczególnie na parkingu, w pobliżu cmentarza, szklane butelki po alkoholu, wypalone znicze, a nawet jakieś stare buty. Byli mocno zdziwieni tym, że dorośli ludzie wyrzucają takie rzeczy do trawy mając parę metrów dalej odpowiednie pojemniki.

Druga grupa (uczniowie gimnazjum) z opiekunkami udała się w stronę Parku im. Małachowskiego. Po drodze, idąc Rynkiem, uczniowie zbierali resztki papierosów, papierki, trafiły się też dwie butelki po soczkach. W parku niestety śmieci było więcej, przeważnie butelki po alkoholu, puszki po piwie, woreczki foliowe, papiery. Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że dorośli są bardzo nieodpowiedzialni nie dbając o takie piękne miejsce jakim jest nasz dobrzański park.

Sprzątanie trwało 3 godziny, zebrano 12 worków, które złożono w odpowiednim miejscu koło szkoły. Zabrane zostaną przez  firmę, która zajmuje się wywozem śmieci z terenu naszej gminy.

Członkowie koła LOP wraz z opiekunkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  DSC08286


Gimnazjum Samorządowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

W dniach 23 - 26.09.2013r. młodzież Gimnazjum Samorządowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata 2013” współorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 120 uczniów z klas drugich i trzecich wraz z wychowawcami.

Uczestnikom akcji zostały przydzielone poszczególne trasy, gdzie rozpoczęli prace porządkowe.

Młodzież sprzątała tereny przydrożne, a także nadbrzeża rzeki Łososina i potoku Słopniczanka. Uporządkowano również Cmentarz Wojskowy, parafialny plac zabaw oraz okolice hali sportowej, boisk i kortów tenisowych. Zebrano 13 worków śmieci, wśród których przewagę stanowił papier i plastik. Każda osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku, które zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci.

Renata Trojanowka

 

Szkoła Podstawowa w Tymbarku

P1190125www.jpg

Uprzejmie informuję, że w dniach 27 - 30 września br. była przeprowadzona ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2013”. W akcji wzięło udział 252 uczniów i 12 nauczycieli SP Tymbark. Dzieci uczestniczyły w apelu pt. Segregacja odpadów  na terenie Gminy Tymbark przygotowanym przez klasę O oraz Kółko Przyrodnicze. Następnie dzieci sprzątały teren wokół szkoły. Zbierane śmieci dzieci odpowiednio segregowały do odpowiednich worków.

30 września 2013r. 40 uczniów pod opieką 3 nauczycieli posadziło Drzewo dla pokoju oraz udało się na rajd na górę Paproć po drodze zbierając śmieci. W sumie nazbieraliśmy 5 worków.

Anna Brzazgoń

 

Szkoła Podstawowa w Chyszówkach

Sprzątaniewww.jpg

Jak co roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Chyszówkach w dniu 20 września 2013 włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata”. Z tej okazji wykonano gazetkę ścienną

i przeprowadzono pogadankę.

Uczniowie klas 0 do III sprzątali teren wokół szkoły, natomiast starsi uczniowie uprzątnęli drogę i teren wokół pomnika na Przełęczy Rydza Śmigłego.

Zebraliśmy 14 worków śmieci. Miłym zaskoczeniem jest fakt, iż co roku tych śmieci zbieramy coraz mniej.

Maria Biernat-Bugajska

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowej iGimnazjum w Piekiełku

Dnia 27 września 2013 roku (później ze względu na niepogodę) wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami Niepublicznej Szkoły Podstawowej (122 uczniów) i Niepublicznego Gimnazjum(47 uczniów) w Piekiełku uzbrojeni w gumowe rękawice z foliowymi workami jak tarczą na piersi wyruszyli na wojnę ze śmieciami. Dołączyliśmy w ten sposób do wielomilionowej rzeszy sprzątającej cały świat. Tę bitwę wygraliśmy ale jeszcze nie wojnę.

Jesteśmy przekonani że sprzątanie świata należy zacząć od swojego podwórka i aby pozostał czysty dbajmy o to od najmłodszych lat.

Barbara Twaróg

 

 
 


Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Dnia 23 września 2013 roku o godz. 9:05 wyruszyliśmy  spełnić ważną misję. Jak co roku uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie Świata. Naszym celem było oczyszczenie najbliższego otoczenia  szkoły. Chcieliśmy również uświadomić naszym najbliższym sąsiadom- społeczności lokalnej miejscowości Tymbark, konsekwencje, jakie ma dla naszego zdrowia i życia zanieczyszczanie lasów.

Wyruszyliśmy uzbrojeni w białe rękawiczki i wyposażeni w foliowe worki. 

Początkiem naszej trasy była droga prowadząca na górę Zęzów. Biegnie ona pomiędzy domami i głębokim potokiem. To właśnie na obrzeżach tej trasy natrafiliśmy na odpady poskładane w workach oraz na takie, które były swobodnie porozrzucane. Znaleźliśmy tam między innymi stare opony oraz lekarstwa, które są szczególnie niebezpieczne dla środowiska.

Wszyscy bardzo się starali, aby powierzone zadanie  wykonać jak najlepiej. W sumie zebraliśmy 25 worków różnego rodzaju śmieci.

Dzięki naszej ciężkiej pracy i naprawdę wielkiemu poświęceniu dawny urok przyrody został choć częściowo przywrócony. Jest przyjazna dla oka estetyka, z jaką przyroda wszystko uporządkowała. Wyświadczyliśmy przysługę nie tylko sobie, ale także całemu społeczeństwu. Nieskażona zieleń i inne kolory, które można spotkać w lesie znów mogą zachwycić swą wyrazistością i harmonią.

Pod koniec wysprzątany teren poddaliśmy próbie „białej rękawiczki” i z dumą możemy nazwać się Perfekcyjnymi Ekologami.

Justyna Bartosiak

 

Szkoła Podstawowa w Krasnych – Lasocicach.

 
  SAM_0713


W tegorocznej akcji Sprzątanie Świata  wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z przedszkolakami. Poprzedzono ją gazetkami propagującymi ideę Sprzątania Świata,

a plakat „Odkrywamy czystą Polskę” umieszczono w widocznym miejscu przy wejściu do budynku szkoły. Ustalono zadania dla poszczególnych klas i wszyscy oczekiwali na odpowiednią pogodę, która tym razem obfitowała deszczami.

Zadaniem poszczególnych klas było posprzątanie przydrożnych rowów w wybranych częściach wsi Krasne – Lasocice.

Przedszkolaki sprzątały teren wzdłuż ogrodzenia szkoły,

Klasa I i II  rowy wzdłuż drogi Szkoła – Kąciki,

Klasa III i IV teren wzdłuż drogi powiatowej od szkoły do Mstowa,

Klasa V rowy wzdłuż drogi w przysiółku Wieś,

Klasa VI teren wzdłuż drogi powiatowej od Krasnego do Lasocic.

Wyjście w teren poprzedzono apelem pod hasłem  „Odkrywamy czystą Polskę, odkrywając czystą wieś”. Po odśpiewaniu piosenki „Posprzątajmy świat” rozdano worki i uczniowie wraz z wychowawcami i Panią Dyrektor wyruszyli porządkować wieś.

Aby bezpiecznie uczestniczyć w akcji wszyscy uczniowie założyli kamizelki odblaskowe, które otrzymali w ramach programu „Odblaskowa Szkoła”. Byliśmy zauważeni przez mieszkańców wsi. Właściciele posesji, które mijaliśmy jak i przechodnie na ulicy z aprobatą odnosili się do naszej pracy.

Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt, że śmieci w pobliżu dróg jest mniej niż w latach ubiegłych. Napełniliśmy 14 worków, a zbierając śmieci staraliśmy się je segregować. Aluminiowe puszki po napojach zostaną sprzedane w punkcie skupu surowców wtórnych, plastikowe zakrętki przeznaczono na akcję charytatywną prowadzoną w naszej szkole.

Stanisława Piechnik

 

Zespół Szkoły i Przedszkola im. M. Konopnickiej w Olszówce

IMG_1880www.jpg

W dniach  20-26 września 2013r zostało zorganizowane i przeprowadzone sprzątanie naszej najbliższej okolicy w ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

Ze względu na panujące wcześniej niekorzystne warunki pogodowe – było mokro i padał deszcz- sprzątanie odkładano kilkakrotnie.

Uczniowie klas I- VI  wraz ze swoimi wychowawcami wyruszyli na wyznaczone wcześniej odcinki wzdłuż naszej miejscowości aby pozbierać śmieci. Sprzątaliśmy pobocza wzdłuż głównej na odcinkach szkoła-sklep i szkoła -kościół. Najmłodsi uczniowie sprzątali najbliższe otoczenie szkoły i boiska sportowego. Porządkowaliśmy także odcinek szlaku turystycznego biegnący w kierunku osiedla Zarębki. W czasie akcji staraliśmy się częściowo śmieci segregować i tak zebraliśmy 8 worków śmieci posegregowanych i przygotowanych do wywozu  i 2 czarne worki śmieci niesegregowanych. Znalezione baterie wrzuciliśmy do specjalnego pojemnika w szkole . Łącznie zebraliśmy 10 worków śmieci.

Na pewno po takich porządkach czyściej zrobiło się wokoło. Chcemy  by tak pozostało na długo, aby w przyszłości nie trzeba było przeprowadzać tego typu akcji a  śmieci  niech znikną z naszego otoczenia na zawsze.

Ewa Szarkowska

 

Zespole Szkół nr 1 w Limanowej

DSC_0635www

Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2013 zgodnie z ogłoszonym przez fundację Nasza Ziemia hasłem„Odkrywamy czystą Polskę ”miała na celu przypomnienie młodzieży podstawowych i najprostszych, a stosowanym w życiu codziennym sposobów korzystania z zasobów przyrody, które w skali globalnej są skutecznym narzędziem jej ochrony i umożliwiają zrównoważony rozwój. Dlatego przeprowadzono kampanię informacyjną przez radiowęzeł szkolny wśród młodzieży z budynku A(około 1100 uczniów) i budynku B(około 350 uczniów) na temat sposobów segregacji odpadów oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania. Rozwieszono plakaty informacyjne i rozdano ulotki tematyczne dostarczone przez Pana Piotra Ociepkę opiekuna Powiatowego Centrum Ekologicznego Starostwa Powiatowego Limanowskiego.

W dniu 17 i 23 września2013nauczycielewrazzuczniami11 klas zbierali śmieci

 w okolicach „ścieżki zdrowia”, ul. Lipowej, ul. Słonecznej, ul. Ceglarskiej, ul. Granicznej,

 ul. Piłsudskiego. Wykorzystano około 60 worków pozyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej. Rękawiczki młodzież otrzymała dzięki Inspektorowi do Spraw Utrzymania Czystości i Porządku Urzędu Miasta Limanowa. Nieodpłatną wywózkę śmieci zebranych przez młodzież zapewnił Zakład Oczyszczania Miasta Limanowa.

19 września 2013 roku młodzież klasy II O (30 uczniów) IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyła w finale ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata-Polska 2013 polegającym na wspólnym posadzeniu „Drzewa Dwudziestolecia Sprzątania Świata-Polska” pod Budynkiem B Starostwa Powiatowego wraz z Wicestarostą Limanowskim Franciszkiem Dziedziną, pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , Powiatowego Centrum Ekologicznego oraz Nadleśnictwa Limanowa. Zdjęcia na www.powiat.limanowa.pl i www.tv28.pl

Akcja Sprzątania Świata była również okazja zachęcenia uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne (IV Powiatowy Konkurs Ochrony Przyrody- zgłoszone 2 uczennice z klas III C),Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowskie, ( konkurs fotograficzny „Leśne inspiracje 2013”) Klub Gaya (Święto Drzewa),

XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Jubileusz akcji „Sprzątania Świata” prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników akcji coś zmieniły w najbliższym otoczeniu i świadomości mieszkańców, czy podejmowane działania miały i mają jakikolwiek sens czy istnieje potrzeba dalszej edukacji.

Za odpowiedź może posłużyć analiza tego, co młodzież znajdowała w okolicznych rowach, zaroślach i na skwerach.

Anna Giemza

 

Szkoła Podstawowa NR 2 w Siekierczynie

W dniu 25.09.2013r. uczniowie  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie kolejny raz wzięli udział w 20 - jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata 2013” współorganizowanej przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej. W przedsięwzięciu uczestniczyło 11 uczniów – członków SKKT z klasy V i VI oraz opiekun: Stanisław Zoń – nauczyciel przyrody.

Uczestnicy akcji zostali podzieleni na zespoły trzyosobowe i ruszyli z workami szukać i zbierać śmieci. Po przejściu wytyczonej przez opiekuna trasy i zebraniu śmieci, uczniowie zajęli się segregacją – oddzielnie złożono butelki PET i puszki aluminiowe. Wszystkie worki ze śmieciami złożono w jednym miejscu.

Na zakończenie w ramach integracji rozegrany został mecz w piłkę nożną na boisku szkolnym.

Stanisław Zoń

 

 
 


Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie jest szkołą, która podejmuje liczne działania mające na celu edukację młodzieży w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami oraz uwrażliwienia na problemy związane z ochroną środowiska.

W dniach 23 – 27 września 2013 roku wszyscy uczniowie naszej szkoły: 39 przedszkolaków, 99 uczniów szkoły podstawowej oraz 52 gimnazjalistów wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji „sprzątanie świata”. Każda klasa starannie pozbierała śmieci na przydzielonym jej terenie. Sprzątaliśmy teren przyszkolny, udaliśmy się również nad rzekę, wzdłuż głównej drogi i dróg osiedlowych. Akcje „sprzątania świata to w naszej szkole tradycja. Organizujemy je dwa razy w ciągu roku szkolnego.

Podejmujemy również inne działania promujące idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów:

- akcje zbiórki: puszek aluminiowych, zużytych baterii i telefonów komórkowych oraz plastikowych nakrętek;

- gazetki ścienne na korytarzu na temat segregacji odpadów oraz na tema aluminium;

- inscenizacja pt.: Elektroodpady - proste zasady, pokaz prezentacji multimedialnej o Elektrośmieciach oraz przygotowanie ulotek na temat segregacji odpadów i punktów zbiórki.

Wójtowicz Joanna „

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej

Sprzatamy Świat - SPwww.jpg

18 września uczniowie szkoły podstawowej w Jaworznej zbierali i segregowali śmieci, włączając się w obchody akcji „Sprzątanie Świata 2013 r. – Polska”. Uczniowie kl. III - VI pod opieką nauczycieli z zapałem posprzątali część wsi - najbliższą okolicę szkoły. Po pracy miło spędzili czas przy grillu, gorących kiełbaskach i herbacie. Wśród uczniów przeprowadzony został konkurs wiedzy na temat segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Jedna ze szkolnych, ściennych gazetek poświęcona została tegorocznej, jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata”. Zamieszczone na niej materiały, służyły wzbogaceniu wiedzy uczniów, jak również zachęcały do troski o środowisko.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie poznają środowisko, w którym żyją i dbają o nie. Przygotowują apele, inscenizacje, konkursy (budek lęgowych i karmników), troszczą się o otoczenie szkoły, hodują kwiaty, zbierają zużyte baterie, puszki aluminiowe po napojach, makulaturę, plastikowe butelki i zakrętki, w zimie prowadzą akcje dokarmiania ptaków. Myślę, że nasi uczniowie będą w przyszłości dobrymi gospodarzami Ziemi, a zdobyte w szkole dobre nawyki, zaowocują.

Ewa Ficoń

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Kamionce Małej

Uczniowie www.jpg

W jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata 2013” wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W dniu 25 września pod opieką swoich wychowawców wyruszyli w teren, aby posprzątać najbliższe otoczenie szkoły i pobocze drogi prowadzącej przez wieś. 26 września szkolne koło LOP przygotowało apel, poświęcony problemowi odpadów, z którym boryka się nasza planeta. Podsumowane zostały konkursy: na hasło zachęcające do troski o czystość środowiska i na plakat pod hasłem „Dzieci dbają o Ziemię”. Uczniowie naszej szkoły sprzątają świat przez cały rok, a nie tylko we wrześniu. Od lat podejmują wiele pożytecznych działań i troszczą się na miarę swoich możliwości o powierzony ich opiece kawałek świata. Zasad ekologii uczą się już od najmłodszych lat. Teorię łączą z praktycznym działaniem (same słowa nie wystarczą, muszą być poparte czynem, aby przynosiły pożądane efekty). Uczą się segregacji odpadów -  wiedzą o wynikających z niej pożytkach ekologicznych i ekonomicznych. Systematycznie zbierają aluminiowe puszki po napojach (od 1999 roku), zużyte baterie, makulaturę, plastikowe butelki, plastikowe zakrętki, dzięki czemu nie zaśmiecają one otoczenia, a są w należyty sposób zagospodarowane. Sadzą drzewa i krzewy, wykonują karmniki i budki lęgowe dla ptaków, dokarmiają ptaki w okresie zimowych chłodów. Wykonują zabawki, elementy dekoracyjne i ozdoby świąteczne z odpadów. Pogłębiają swoją wiedzę na temat racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich dóbr Ziemi, a zdobyte wiadomości starają się wykorzystywać w życiu codziennym. Szkolne koło LOP przygotowuje wiele apeli, akcji i  inscenizacji, propagujących ochronę przyrody.

Uczniowie naszej szkoły mają bogatą wiedzę na temat problematyki odpadów i rozumieją, że też od ich postawy, zależy stan najbliższego środowiska, więc dbają o nie każdego dnia, nie tylko z racji święta.Uczą się już od najmłodszych lat jak należy żyć z przyrodą w zgodzie. Starają się traktować ją z miłością i szacunkiem każdego dnia.

Ewa Ficoń

 

Szkoła Podstawowa nr2 w Starej Wsi

19 września w Szkole Podstawowej nr2 w Starej Wsi miało miejsce niesamowite wydarzenie, a mianowicie społeczność szkolną odwiedziły krasnoludki. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie, a  ja przecież wam powiadam: krasnoludki są na świecie. Przemierzają leśne dróżki a, że długie brody mają to o czystość świata dbają. Z uśmiechem na ustach, z miotłami i szufelkami w rękach zachęcały  nas do sprzątania . Zaglądały do każdego kąta szkoły  nie zapominając  oczywiście o kancelarii. Dzielne skrzaty te krasnale roznosiły worki na śmieci wytrwale, aż w końcu dzieciaków cała gromada zaczęła im pomagać, bo to bardzo ważna rzec , aby czystą Ziemię mieć.

Członkowie Koła Przyrodniczego ,,Ekozakręceni”

 

Publiczne Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku

IMG_4796www.jpg

Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji  sprzątania świata, koordynowanej i organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata„. W miesiącu wrzesień dzieci w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji, ponieważ poznawanie świata za pomocą działania jest sprawą naturalną. Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci sprzątaliśmy teren wokół naszego przedszkola, ogród przedszkolny, a dzieci 6 letnie teren poza przedszkolem. I już wszyscy wiemy, że bardzo ważne  jest należyte i systematyczne dbanie o piękno otaczającego świata.

Iwona Kurek

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej 

IMG_4709www.jpg

Szkoła wzięła aktywny udział w akcji „Sprzątania świata”. Tego dnia zorganizowana została akademia przybliżająca cel akcji. Uczniowie kl. IV i V przygotowali przedstawienie. Akcja scenki dzieje się na boisku szkolnym, gdzie niechcący powstało śmietnisko. Dzieci postanawiają posprzątać teren szkoły. Okazuje się, że niektóre rzeczy można segregować lub wykorzystać na kompostownik, inne są niebezpieczne  i należy wrzucać do specjalnych pojemników, a jeszcze inne jak zabawki czy ubrania można wyprać i podarować potrzebującym. Mając trochę wyobraźni można z odpadów zrobić różne rzeczy lub wykorzystać do ćwiczeń gimnastycznych.

Następnie jeden z uczniów przeprowadził mały quiz wśród uczniów i nauczycieli, dotyczący wiadomości na temat długości rozkładu niektórych odpadów

Na koniec nauczyciel koordynator poprowadził pogadankę pod hasłem „Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”. Rozmowa z uczniami dotyczyła celu i sposobu segregacji. Padały pomysły co robić, żeby śmieci było coraz mniej. Omówione zostały pojęcia: surowce wtórne, recykling, odpady, kompostowanie

Po akademii każdej klasie przydzielono obszar sprzątania. Klasy I i II sprzątały teren szkoły, a II do VI, drogi którymi dzieci idą do szkoły. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Łukowica szkoła otrzymała rękawiczki dla wszystkich dzieci, a dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej specjalne worki.

Akcja przebiegła w bardzo miłej atmosferze i została pozytywnie odebrana przez uczniów i rodziców.

Barbara Olszak

 

Szkoła Podstawowa w Szyku

IMAG0350www.jpg

18 września 2013r. w Szkole Podstawowej w Szyku odbyła się - jak co roku - akcja Sprzątanie Świata. Brali w niej udział chętni uczniowie klas III-VI.

Uporządkowaliśmy teren wokół szkoły, okolice kościoła i sklepu. Wypełniliśmy śmieciami trzy worki, dzięki czemu nasze najbliższe otoczenie stało się czystsze.

Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji i obiecali, że w przyszłości również będą włączać się w takie działania.

Joanna Wojtas

 

IMG_0078[1]
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie

20 września 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”.

Przygotowania poprzedził apel i rozmowy z dziećmi na temat segregacji i bezpieczeństwa w trakcie zbierania śmieci. Każda klasa została zaopatrzona w worki i rękawiczki jednorazowego użytku i wraz z opiekunem zbierała śmieci we wcześniej ustalonych miejscach. Akcja przebiegała sprawnie. Uczniowie zebrali 15 worków odpadów wśród których przewagę stanowił papier i plastik.

Wszystkie działania miały na celu wykształcenie w dzieciach obowiązku dbania o swoje bliższe i dalsze środowisko naturalne.

Urszula Biernat

 

Niepubliczne Przedszkole „U cioci Agatki” W Tymbarku.

P9240356www.jpg

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "U cioci Agatki" w Tymbarku,  uczestniczyły w Akcji organizowanej przez Fundację "Nasza Ziemia": "Sprzątanie Świata 2013". W ramach naszych działań przedszkolaki posprzątały mały park niedaleko  przedszkola, który znajduje się obok bloków nad torami kolejowymi. Dzieci z pełnym zaangażowaniem zbierały butelki: plastikowe, szklane, worki oraz inne śmieci napotkane po drodze.  Na zakończenie umieściły tabliczkę z napisem: „Prosimy nie śmiecić!!!- bo tu sprzątały dzieci”.

Wszystkie zebrane śmieci w specjalnych workach, zostały oddane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku. W akcji uczestniczyło 35 dzieci.

Agata Majeran

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu