Program 2010 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z rezlizacji Programu 2010 - wersja do pobrania

Zał 1. Karty pracy ucznia LOP

Zał 2. Karty pracy ucznia OŚ

Zał 3. Karty pracy ucznia LS

Zał 4. Regulamin i karta zgłoszeniowa do I Powiatowego konkursu 2010 wiedzy o ochronie przyrody w Powiecie Limanowskim

 

I.                 REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

 

1.       „Zbieranie baterii” – nowatorski projekt promujący zbiórkę baterii i akumulatorów w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie

 

2.       „Światowy Dzień Ziemi” - w powiecie  limanowskim przy współpracy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Limanowa i Ligi Ochrony Przyrody oddział Limanowa

 

3.      „Zaadoptuj rzekę - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach Państwową Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz Polskim Związkiem Wędkarskim Kołem Limanowa,

 

4.       „Święto drzewa” - projekt promujący sadzenie drzew przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Limanowa i Nadleśnictwem Stary Sącz

 

5.      Wznowienie poprawionego wydania folderu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa - Sałasz – Jaworz”

 

6.      Oznakowanie trzech kolejnych przystanków powiatowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa - Sałasz – Jaworz”

 

7.     Organizacja „I Powiatowego konkursu wiedzy o przyrodzie w Powiecie Limanowskim” dla dzieci i młodzieży szkół powiatu limanowskiego przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody od/Limanowa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Limanowa

 

8.      Wydanie toreb ekologicznych

 

9.      Wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w Starostwie Powiatowym w Limanowej

 

 Sprawozdanie z Programu 2010
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu