Program edukacji ekologicznej społeczeństwa

w Powiecie Limanowskim

VI edycja 2011

realizowany przez

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

Program 2011 - wersja do pobrania

Sprawozdanie z rezlizacji Programu 2011 - wersja do pobrania


  

 

Zawartość

I.       WPROWADZENIE

II.     REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

1.      „Prezent dla Ziemi” – obsadzenie zielenią wysoką basenu limanowskiego.           

2.     „II. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego” dla dzieci i młodzieży szkół powiatu limanowskiego przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody od/Limanowa i Nadleśnictwa Limanowa     

3.      „Światowy Dzień Ziemi” połączony z „Międzynarodowym Rokiem Lasów” w powiecie  limanowskim przy współpracy z Nadleśnictwem Limanowa     

4.      Kontynuacja Programu promocji segregacji  odpadów       

a)      Segregacja odpadów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Limanowej  

b)      „Zbieranie zużytych baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie od 2007 r.       

c)      Powiatowy Program Usuwania Azbestu od 2006 r.

d)      „Zaadoptuj rzekę” – projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Klubem Gaja od 2007 r.  

5.      Wydanie „Atlasu roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego” przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

6.      „Święto drzewa” IX edycja – kontynuacja projektu promujący zieleń wysoką     

7.      Certyfikat „Zielone biuro” – projekt podnoszący prestiż urzędu Starostwa Powiatowego w Limanowej i zmniejszający oddziaływanie firmy na środowisko 

8.      Warsztaty dla nauczycieli pn. „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku” realizowane w ramach projektu edukacyjnego w powiecie limanowskim przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie      

9.      Warsztaty dla samorządowców nt. odnawialnych źródeł energii (OZE) realizowane w ramach projektu „Zielony telefon” w powiecie limanowskim przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

III.    SPOSÓB REALIZACJI     

1.      Strona internetowa i tablica informacyjna    

2.      Współpraca z mediami w celu edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym       

3.      Współpraca z wybranymi ekologicznymi organizacjami pozarządowymi  

4.      Współpraca ze szkołami powiatu limanowskiego    

5.      Prelekcje z młodzieżą

6.      Udostępnianie materiałów edukacyjnych    

7.      Organizowanie konkursów dla młodzieży i dzieci  

8.      Organizowanie warsztatów dla nauczycieli i konferencji dla pracowników samorządowych       

IV.    EFEKTY EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE         

V.     EFEKTY MATERIALNE I SZKOLENIOWE     

VI.    FINANSOWANIE   

 

 

 

Lp.    Realizowane projekty Okres realizacji zadania

                    

1       „Prezent dla Ziemi” – sadzenie drzew przy basenie limanowskim

Partnerzy: Firma Wilo, Drew-smol, Fundacja Nasza Ziemia         01.04.2011      30.06.2011

2       „II. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Limanowskiego”

Partnerzy: Nadleśnictwo Limanowa, Liga Ochrony Przyrody      05.04.2011      30.11.2011

3       „Światowy Dzień Ziemi” połączony z „Międzynarodowym Rokiem Lasów”

Partnerzy: Nadleśnictwo Limanowa           05.04.2011      30.06.2011

4       Wydanie „Atlasu roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego” przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania           01.01.2011      30.11.2011

5       Segregacja odpadów w urzędzie Starostwa Powiatowego w

Limanowej od 2010 01.01.2011      30.12.2011

6       „Zbieranie zużytych baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii w powiecie od 2007 r.

Partnerzy: Organizacja Odzysku Reba       01.01.2011      30.12.2011

7       Powiatowy Program Usuwania Azbestu od 2006 r.

Partnerzy: gminy powiatu limanowskiego  01.01.2011      30.12.2011

8       „Zaadoptuj rzekę” – projekt promujący czystość wód i rzek

od 2007 r.

Partnerzy: Klub Gaja, Polski Związek Wędkarski 01.04.2011      30.10.2011

9       „Święto drzewa” IX edycja – projektu promujący zieleń

wysoką

Partnerzy: Klub Gaja, Nadleśnictwo Limanowa, Nadleśnictwo

Stary Sącz, Gorczański Park Narodowy     01.09.2011      30.10.2011

10     Certyfikat „Zielone biuro” – projekt podnoszący prestiż urzędu Starostwa Powiatowego w Limanowej i zmniejszający oddziaływanie firmy na środowisko

Partnerzy: Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska 01.04.2011      30.12.2012

11     Konferencja i warsztaty dla nauczycieli pn. „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”

Partnerzy: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie   05.04.2011      05.04.2011

12

         Warsztaty dla samorządowców „Zielony telefon” nt. odnawialnych źródeł energii

Partnerzy: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie   28.04.2011      28.04.2011

 

 Sprawozdanie z Programu 2011
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu