16 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego.

Konferencję w imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały, otworzył Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, witając gości i przedstawiając cel konferencji, jakim było zapoznanie nauczycieli z tegorocznym IX programem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

 

Anna Fabia Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przedstawiła aktualne projekty prowadzone przez Powiatowe Centrum Ekologiczne, tegoroczne planowane wydawnictwa, akcje: „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi” oraz ogłoszony został V powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody. W dalszej części  oraz zostały rozdane materiały dydaktyczne.

 

Następnie głos zabrała Anna Kurzeja st. specjalista ds. dydaktyki Gorczańskiego Parku Narodowego przedstawiając aktualną ofertę edukacyjną dla szkół na rok 2014, w której znalazły się m. in. terenowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także studentów i nauczycieli; materiały warsztatowe dla uczestników warsztatów ujętych w „Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Z ds. EiUP”; udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja; wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji, w Gajówce Mikołaja lub w budynku danej owczarni na Hali Długiej oraz zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w miejscu do tego przeznaczonym (polana Oberówka, Gajówka Mikołaja, Park dworski hr. Wodzickich).

Ofertę współpracy ze szkołami zadeklarował również Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, a szczegóły oferty zaprezentował Jakub Zygarowicz Specjalista Służby Leśnej. Omawiane były m. in.: Konkurs „Leśne inspiracje”, Konkurs na 90-lecie Lasów Państwowych oraz nowopowstający projekt wykorzystania obiektów retencyjnych do celów edukacji leśnej.
Następnie głos zabrał Tadeusz Ogorzałek Prezes Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualne projekty i materiały edukacyjne wydane przez LOP. Zaprosił również nauczycieli do współpracy oraz zachęcał do zakładania kółek LOP w szkołach.


Po krótkiej przerwie szczegóły tegorocznej edycji projektu „Zaadoptuj rzekę” przedstawił Jarosław Kasprzyk pracownik Klubu Gaja w Wilkowicach. Projekt realizowany od 2007 roku obejmuje sprzątanie rzek, wyszukiwanie informacji na jej temat, szukanie jej źródeł oraz badanie fizykochemiczne wody. Na koniec spotkania Piotr Ociepka przedstawił „Kajakowy Patrol Św. Franciszka” – II Edycja projekt KSM Diecezji Drohiczyńskiej zawierający 4 konkursy skierowane do dzieci i młodzieży z całej Polski. Omówione zostały również szczegóły aktualnych projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Ekologiczne.

 
  W konferencji wzięło udział 56 nauczycieli ze szkół powiatu limanowskiego.

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu