Zaadoptuj rzekę 2013

Zaadoptuj rzekę to program edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2005 (w powiecie od 2007 r.) roku jest Klub Gaja w Wilkowicach. Skierowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych np. świetlic, ognisk pracy pozaszkolnej, klubów osiedlowych oraz innych instytucji.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony wód powierzchniowych, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przyrody dolin rzecznych oraz ochrony morza Bałtyckiego. Celem jest również zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony rzek i dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.

 

W 2013 roku w myśl tego projektu PCE przeprowadziło dwie prelekcje w szkołach oraz wznowiło nakład 2 tys. ulotek dotyczący oszczędzania wody.

 

Szkoła Podstawowa w Piekiełku

6 grudnia 2013 roku oprócz mikołajkowych prezentów uczniowie klasy 4 i 5 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku mieli możliwość uczestniczenia w ciekawej lekcji przyrody. Tematem lekcji było "Zanieczyszczenia i ochrona wód". Prelekcję wraz z fizyko – chemicznym badaniem wody przeprowadził przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowego Centrum Ekologicznego Starostwa Powiatowego w Limanowej pan Piotr Ociepka. Uczniowie pod nadzorem opiekuna wykonali fizyko - chemiczne badanie wody pobranej z kranu oraz przydrożnego rowu, następnie porównali wyniki i wyciągnęli wnioski. Woda z rowu zawierała więcej azotanów, co świadczy o odprowadzaniu i zawartości w niej ścieków komunalnych. Działania te niewątpliwie korzystnie wpłyną na zwiększenie wiadomości i umiejętności uczniów. Podniosą tez świadomość ekologiczną.

 

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Jurkowie

 

12 grudnia 2013 roku uczniowie klasy 5 Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawowej w Jurkowie wraz z nauczycielką mieli możliwość uczestniczenia w ciekawej lekcji przyrody. Tematem lekcji było "Zanieczyszczenia i ochrona wód". Prelekcję wraz z fizyko – chemicznym badaniem wody przeprowadził przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowego Centrum Ekologicznego Starostwa Powiatowego w Limanowej pan Piotr Ociepka. Uczniowie pod nadzorem opiekuna wykonali fizyko - chemiczne badanie wody pobranej z kranu oraz kałuży, następnie porównali wyniki i wyciągnęli wnioski. Woda z kałuży ma wyższe pH co świadczy o zawartości w niej ścieków komunalnych. Działania te niewątpliwie korzystnie wpłyną na zwiększenie wiadomości i umiejętności uczniów. Podniosą tez świadomość ekologiczną.

 

 

W budynku starostwa, w dniach 3-20 grudnia goszczono również wystawę „Zaadoptuj rzekę”, która wystawiana była w całej Polsce. Wystawę otwarł Jarosław Kasprzyk pracownik Klubu Gaja w Wilkowicach wraz z uczniami z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej.

Wystawa prezentowała dobre praktyki w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz ochrony wód oraz działania zaproponowane i podejmowane przez uczestników w ramach programu np.: wycieczki nad akweny, sprzątanie wód i brzegów, badania wód czy oszczędzanie wody, w tym również wkład powiatu limanowskiego.

Wystawa składała się z 7 plansz dwustronnych umieszczonych na wolnostojących statywach, co daje możliwość zestawienia ich ze sobą w różnych kombinacjach. Plansze ukazujące świat ryb dwuśrodowiskowych oraz ich siedlisk, występujących w polskich rzekach i Morzu Bałtyckim. Ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na piękno rodzimej fauny rzecznej i morskiej, która potrzebuje czystych i naturalnych siedlisk.
Na planszach znajdują się zdjęcia wraz z fascynującymi opisami prezentujące np. Minoga rzecznego, ryby – pasożyta, który posiada niezwykle ciekawy sposób odżywiania się.
Wystawa była dostępna dla zwiedzających podczas obchodów Dnia Ryby w dniu 28 lipca 2013 r. Od połowy sierpnia 2013 jest stałą ekspozycją, którą można zobaczyć przed nowo wybudowanym Domem Morświna na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

W 2013 roku wystawę obejrzało ponad 138 000 osób. Dotychczas prezentowana m. in w:

-        Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

-        Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

-        Ratuszu Urzędu Miasta Koszalina

-        Pływalni Miejskiej „Garwolanka” w Garwolinie

-        Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

-        Galerii handlowej Gemini Park w Bielsku – Białej

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu