Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej wraz z Nadleśnictwem Limanowa, Nadleśnictwem Stary Sącz, Gorczańskim Parkiem Narodowym oraz Klubem Gaja w Wilkowicach zapraszają na

XI edycję Święta Drzewa 2013.

12 września br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się konferencja z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego.

Konferencję zorganizował Powiat Limanowski. Oficjalnego otwarcia dokonała Anna Fabia dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w ramach którego działa - Powiatowe Centrum Ekologiczne. Wśród przybyłych gości zabyli m.in.: Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Rafał Tokarz z Nadleśnictwa Stary Sącz, Zbigniew Oleksy Prezes PTTKa o/Limanowa, a także przedstawiciele gmin oraz 65 nauczycieli z terenu  powiatu limanowskiego.

 

 


Konferencja była inauguracją tegorocznych obchodów 11 edycji „Święta Drzewa”. W tej sprawie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko, który wyraził chęć współpracy oraz zapewnił sadzonki oraz pomoc merytoryczną pracowników Nadleśnictwa. Taką pomoc również zadeklarował Rafał Tokarz z Nadleśnictwa Stary Sącz. Swój udział także potwierdził telefonicznie Gorczański Park Narodowy. Następnie omówiono organizację Święta drzewa z poszczególnymi szkołami oraz ustalono składy gatunkowe.

Partnerami podczas tegorocznych obchodów święta drzew byli: ekologiczna organizacja pozarządowa Klub Gaja z Wilkowic (plakaty, ulotki, materiały edukacyjne), Nadleśnictwo Limanowa (fundator sadzonek drzew, pomoc merytoryczna), Nadleśnictwo Stary Sącz (fundator sadzonek, pomoc merytoryczna), Gorczański Park Narodowy (pomoc merytoryczna).

 

 

Galeria zdjęć

 

 

Kryształowe Drzewo dla Powiatu Limanowskiego!


 Powiat Limanowski został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem w Polsce w zakresie ochrony środowiska i ekologii, w ramach realizowanego programu Święto Drzewa.

10 października br. na Polach Mokotowskich Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Henrykiem Wujcem Doradcą Prezydenta RP, Pawłem Mikuskiem Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa Środowiska, Michałem Olszewskim WicePrezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Janem Szramką Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Jackiem Bożkiem Prezesem Klubu Gaja, Kamilem Dąbrowa Dyrektorem Radiowej Jedynki posadził dziewięć drzew w ramach inauguracji Święta Drzewa 2013.
W sadzeniu wzięli udział również Ambasadorzy 20 państw-uczestników Konferencji Klimatycznej w Warszawie ( m.in. Ukrainy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kataru, Meksyku, Peru, Norwegii, Chin), oraz pozostali zaproszeni goście.


 Po sadzeniu drzew wszyscy zaproszeni goście udali się do Biblioteki Narodowej gdzie zostały wręczone najwyższe wyróżnienia w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii, w ramach realizowanego  programu Święto Drzewa.

Powiat Limanowski wraz z Lasami Państwowymi oraz LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp z o.o., za konsekwentną i wieloletnią realizację Programu otrzymał najwyższe z nich – Kryształowe Drzewo.


W imieniu Powiatu Limanowskiego wyróżnienie odebrali Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Piotr Ociepka pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Centrum Ekologicznego.

Podczas wystąpienia Starosta Limanowski podziękował wszystkim instytucjom takim jak: Nadleśnictwu Limanowa, Nadleśnictwu Stary Sącz, Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu, Placówkom Oświatowym w Powiecie Limanowskim, nauczycielom i uczniom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zdobycia tego najwyższego wyróżnienia w Polsce.

 

Szczególne słowa podziękowania skierował Starosta Limanowski Jan Puchała do Pana Piotra Ociepki – pracownika Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Centrum Ekologicznego za jego osobiste zaangażowanie i wkład dzięki którym otrzymaliśmy tak zaszczytne wyróżnienie. Jego praca oraz osób i instytucji z nim współpracujących cieszy się uznaniem społeczności lokalnej i władz Powiatu. Dlatego serdecznie dziękuje jemu osobiście, jak również pozostałym współpracownikom zaangażowanym na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
Święto Drzewa
jest programem edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2003 roku w Polsce jest ekologiczna organizacja „Klub Gaja” w Wilkowicach. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew, opierająca się na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pożytku publicznego.
W ramach tego święta od 2005 roku Powiat Limanowski posadził już ponad 5 tys. drzew (5281szt.) oraz kilkadziesiąt „Drzew dla Pokoju” - Świerków istebniańskich, wyhodowanych w Nadleśnictwie Jabłonna z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r. podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Partnerami Powiatu podczas obchodów święta każdego roku są:
•ekologiczna organizacja Klub Gaja z Wilkowic (plakaty, ulotki, materiały edukacyjne),
•Nadleśnictwo Limanowa (fundator sadzonek drzew, pomoc merytoryczna),
•Nadleśnictwo Stary Sącz (fundator sadzonek, pomoc merytoryczna),
•Gorczański Park Narodowy (pomoc merytoryczna),
•ok. 80 szkół wraz z nauczycielami i młodzieżą z terenu 12 gmin powiatu limanowskiego

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Limanowej zostało już trzykrotnie uhonorowane nagrodą Czarodziejskiego Drzewa. Jest to ogólnopolska nagroda dla instytucji, za szczególne osiągnięcia w programie edukacji ekologicznej Święta Drzewa:

•2008 podczas uroczystej inauguracji VI edycji Święta Drzewa w Warszawie została wręczona nagroda CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA dla Starostwa Powiatowego w Limanowej za posadzenie 768 drzew, zaangażowaniem 24 placówek oraz 1260 osób w 2007 roku.
•2009 po raz drugi z rzędu otrzymaliśmy nagrodę CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA tym razem za zaangażowanie największej liczby uczestników 1963 osoby oraz za współpracę z placówkami oświatowymi powiatu limanowskiego.
•2011 Franciszek Dziedzina, Wicestarosta Limanowski, w imieniu Jana Puchały, Starosty Limanowskiego odebrał „nagrodę specjalną ZŁOTEGO CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA za konsekwentną i wieloletnią realizację programu „Święto Drzewa” w Powiecie Limanowskim. (Nagrodę tą również otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa).


Galeria zdjęć

Podczas obchodów „Święta Drzewa” w powiecie limanowskim odbywały się zajęcia, apele, konkursy a nawet całodniowe akademie związane z sadzeniem drzew, przyrodą, ekologią i segregacją śmieci. Drzewa sadziły nie tylko dzieci i młodzież, ale również Zarząd Powiatu Limanowskiego, wójtowie, dyrektorzy szkół, księża oraz nauczyciele.

 

Poniżej przedstawiamy obchody w niektórych szkołach powiatu limanowskiego:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

Dnia 25 października w Piekiełku pojawił się Leśnik - przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa pan Jakub Zygarowicz. Najmłodsi uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji o lesie i jego mieszkańcach oraz obejrzeli ciekawy film. Uczniowie byli bardzo aktywni, zadawali mnóstwo pytań i odpowiadali na pytania pana Leśnika. Zostali również nagrodzeni za piękne prace wykonane w ogłoszonym szkolnym konkursie plastycznym "Dzieciaki znają EKO - ZNAKI". Na zakończenie przedstawiciele klas zasadzili drzewo przy szkole. Już teraz zaprosiliśmy pana Leśnika na przyszłoroczne święto w naszej szkole.

Barbara Twaróg

Dominika Lisek

 

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

Tradycją w naszej szkole są obchody Święta Drzewa. W tym roku 18 listopada uczniowie klas 1 – 6 przygotowali na ten dzień prace o tematyce ekologicznej. Wykonali Eko-znaki oraz transparenty promujące znaczenie i ochronę lasów. Pan leśniczy Jakub Zygarowicz opowiedział o znaczeniu lasów i ich ochronie oraz przywiózł sadzonkę sosny, którą uroczyście posadziliśmy obok szkoły.

Atrakcją dla dzieci były konkursy, w których wykazały się dużą znajomością gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących lasy. Za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali kasztany, które później zostały zamienione na nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Limanowa oraz Radę Rodziców Szkoły.

Barbara Marek

 

Szkoła Podstawowa w Kaninie

Dnia 25.10.2013r. odbyły się w obchody Święta Drzewa. Wszystkie klasy przygotowały na tą uroczystość pomysłowe plakaty wykonane w różnych technikach, przedstawiające „Drzewa naszej wyobraźni”.  W quizie przyrodniczym, zorganizowanym przez nauczyciela przyrody panią Ewę Kożuch, wzięli udział uczniowie klas od III do VI. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością pan Piotr Ociepka z Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wzbogacił konkurs o dodatkowe, rozstrzygające pytania polegające na rozpoznawaniu podstawowych gatunków drzew iglastych i liściastych. Następnie udaliśmy się na działkę szkolną i sadziliśmy drzewka, ucząc się od pana Piotra Ociepki zasad prawidłowego ich sadzenia.

Obchody Święta Drzewa wzbudziły u dzieci mnóstwo pozytywnych emocji, jednocześnie kształtując u nich ekologiczną postawę wobec środowiska.

Ewa Kożuch

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

W październiku przystąpiliśmy, do akcji Święto Drzewa .Celem akcji jest inicjowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym oraz uzmysłowienie uczniom, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów leśnych. Od lat szkoła współpracuje ze Centrum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy przekazało szkole sadzonki drzew. Kontynuując tę współpracę przystąpiliśmy do akcji „Święto Drzewa” zamówiliśmy sadzonki świerka w liczbie 30 szt. W dniu 25.10.20013r.  po instruktażu wspólnie zasadziliśmy sadzonki na terenie szkolnym. Uczniowie w okresie uczęszczania do szkoły – będą się tymi drzewkami opiekować.

Stanisław Zoń

 


Szkoła Podstawowa w Krasnem –Lasocicach

Organizatorem „Święta Drzewa” w naszej szkole było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. W tym dniu odbyły się zajęcia poświęcone znaczeniu drzew w przyrodzie i człowieka. Efektem tych zajęć była gazetka szkolna, którą umieszczono na głównym korytarzu szkoły.

Najważniejszym punktem obchodów było sadzenie drzew. Posadzono na posesji szkoły 10 lip, 5 buków, 5 jaworów i 20 jodeł. W akcji uczestniczyło 23 uczniów.

Sadzenie drzewek odbyło się pod nadzorem pana leśniczego Stanisława Twaroga, który nie tylko dostarczył sadzonki ale również udzielił wskazówek uczniom jak należy zasadzić drzewa.

Stanisława Piechnik

 

Szkoła Podstawowa w Laskowej

22 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Drzewa, w którym uczestniczyli uczniowie klas czwartych. Z tej okazji w szkolnym ogródku posadziliśmy kilka gatunków drzew. Naszym honorowym gościem był leśniczy Pan Ireneusz Mąka. To właśnie dzięki niemu nasz szkolny ogród wzbogaciły nowe okazy. Pan Leśniczy przekazał nam wiele ciekawych wiadomości na temat poszczególnych gatunków. Po krótkim wykładzie, przeszliśmy to części praktycznej. Pomogła nam w tym Pani Dyrektor Monika Sułkowska, która zasadziła pierwszą sadzonkę dębu. Idąc za przykładem Pani Dyrektor znaleźliśmy miejsca dla innych małych drzewek. Po godzinie ciężkiej pracy nasz ogród wzbogacił się w jodłę, buka, sosnę, brzozę i inne wspaniałe okazy, które choć jeszcze małe cieszą oko wszystkich bywalców ogrodu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem zrobionym na tle posadzonych drzewek. Była to dla nas wspaniała i bardzo ciekawa lekcja przyrody i ekologii. Zapewne każdy z uczestników z dumą będzie patrzył, jak z tych małych roślinek rosną potężne drzewa. Cieszymy się również, że poprzez nasze działania włączyliśmy się w ogólnopolski program edukacji ekologicznej Klubu Gaja, którego celem jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. W programie tym uczestniczą placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne. Przez 10 lat Święta Drzewa dzięki  zaangażowaniu ponad 500 000 osób zostało posadzonych ponad 570 000 drzew i zebranych 2742 tony makulatury. Cieszymy się, że i dzięki nam swoje miejsce znalazło kilka nowych okazów.

Józef Kołodziej

 

Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej

W dniu 17.10.2013 r. na terenie szkoły odbyło się coroczne sadzenie drzew.

Inicjatywa tej akcji została podjęta z okazji XI edycji programu „Święto Drzewa”. Osobami nadzorującymi to wydarzenie były: nauczyciel biologii ZSS nr 3 Bożena Stryczek, nauczyciel przyrody ZSS nr 3 Justyna Wójtowicz, nauczyciel ZSS nr 3 Sabina Kolba oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska w Limanowej Piotr Ociepka.

W akcji tej brało udział 20 uczniów z klasy I „a” Gimnazjum. Spotkanie rozpoczął pan Piotr Ociepka wygłaszając prelekcję na temat sposobu sadzenia drzew i korzyści płynących z terenów zalesionych. W tym roku posadzono 10 świerków i jodeł oraz 10 drzew liściastych na terenie przyszkolnym.

Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony młodzieży. Brały w niej aktywny udział. Niewątpliwie wydarzenie to przyniosło uczniom wiele korzyści. Nie tylko dowiedzieli się w jaki sposób sadzić drzewa, ale i uświadomili sobie znaczenie zieleni dla klimatu na Ziemi.

Justyna Wójtowicz

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie po raz kolejny wzięli udział w obchodach „Święta drzewa”. 16.10.2013 r. na holu naszej szkoły odbył się krótki program artystyczny, poświęcony drzewom przygotowany przez dzieci z oddziałów przedszkolnych. W tym dniu gościliśmy pana inspektora Piotra Ociepkę, który podzielił się z nami uwagami dotyczącymi sadzenia drzew. Następnie przedszkolaki wraz z wychowawcami i gościem udali się przed budynek szkoły gdzie posadzili 5 sadzonek sosny zwyczajnej. Dzieci były bardzo zadowolone z tego, że mogły przyczynić się do ochrony środowiska.

Urszula Biernat

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

W tym roku szkolnym już po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpili do programu „Święto Drzewa” organizowanego przez Klub Gaja i Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej. Tym razem tego zaszczytu dostąpili uczestnicy innowacji pedagogicznej „ Na tropie tajemnic przyrody”.

Posadzenie świerka zorganizowano  17 października  o godzinie 13:00. Biletem wstępu oprócz zgody rodziców były przygotowane listki, na których każdy z uczestników zapisał, dlaczego ważne są drzewa.

Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa p. Jakub Zygarowicz, wygłosił krótką prelekcję nt. samej akcji jak i tajemnic życia w lesie. Uczniowie zmierzyli się z rebusami, rozsypankami, łamigłówkami i otrzymali drobne upominki.

Po krótkim instruktażu jak sadzić drzewa, dzieci przystąpiły do działania: chłopcy kopali dołek, a dziewczynki odczytały treść „zielonego ślubowania”.

Drzewko rośnie, a my szukamy imienia. W trakcie przygotowań jest też tabliczka informacyjna z imieniem świerka.

Uczestnictwo w programie „Święto Drzewa” przysporzyło naszym uczniom wiele radości, dało poczucie, że oni też mogą coś zrobić dla naszej planety. Wychodząc ze szkoły, zerkają, jak rozwija się nasz okaz.

Aneta Majewska

 

Szkoła Podstawowa w Szyku

 

9 października 2013 roku z okazji Święta Drzewa do Szkoły Podstawowej w Szyku przyjechał pan Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa z sadzonkami drzewek. Uczniowie klas III -VI (25 dzieci) wysłuchali pogadanki na temat Święta Drzewa, znaczenia drzew dla człowieka oraz różnych ciekawostek związanych z drzewami. Następnie uczniowie wspólnie z leśniczym, nauczycielami oraz z panem konserwatorem poszli na plac przed szkołą, aby posadzić drzewka. Leśniczy pokazał dzieciom jak prawidłowo wykopać dołek, zasadzić drzewko, a następnie wszyscy samodzielnie sadzili. Zasadzono 10 świerków i 10 sosen. Uczniowie chętnie pracowali, każdy chciał zasadzić swoje drzewko. Uczestnicy akcji zgodnie stwierdzili, że za rok także chcą wziąć udział w sadzeniu drzewek.

 

Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II

Sadzenie drzew z okazji Święta Drzewa stało się już  tradycją. Możemy pochwalić się już około 300 zasadzonymi drzewami, które upiększają teren wokół szkoły wzbogacając piękny drzewostan. W tym roku przy  sadzeniu kolejnych 30 okazów pomagał nam pan Piotr Ociepka z Powiatowego Centrum Ekologicznego z Limanowej, wnikliwie pilnując, by prawidłowo umieszczać system korzeniowy w glebie. Dumnie patrzymy na rosnące drzewka i już dzisiaj deklarujemy udział w kolejnej edycji Święta Drzewa.

Klub ,,Ekozakręceni’’ z opiekunem Małgorzatą Opiela

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie

17 października Już po raz szósty uczniowie szkoły wzięli udział w Światowym Święcie Drzewa. Dwunastu przedstawicieli klasy szóstej szkoły podstawowej zasadziło trzy sadzonki: buka oraz świerka. Akcja możliwa była dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Ekologicznym, Nadleśnictwem Limanowa oraz Gorczańskim Parkiem Narodowym.

Uczestnictwo w akcji sadzenia drzew przysporzyło uczniom wiele radości. Umocniło w nich ponadto poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego naszej planety.

Joanna Wójtowicz

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu