ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
z terenu POWIATU LIMANOWSKIEGO

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie konsultacji

projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie uchwały Nr 1238/14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 września 2014 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starsotwa Powiatowego w Liamnowej, Biuro Promocji, Kultury i Tursytyki - na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

 

projekt uchwały w sparwie konsultacji - do pobrania 

formularz zgłaszania opinii - do pobrania 

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015


Ogłoszenie konsultacji

 projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Na podstawie uchwały Nr 213/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 września 2015 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starsotwa Powiatowego w Liamnowej, Biuro Promocji, Kultury i Tursytyki - na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

 

projekt uchwały w sparwie konsultacji - do pobrania

formularz zgłaszania opinii - do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016


Ogłoszenie konsultacji

 
projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr 534/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 
Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Biuro Promocji, Kultury i Tursytyki - na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

 
projekt uchwały w sprawie konsultacji - do pobrania

formularz zgłaszania opinii - do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017


Ogłoszenie konsultacji

projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie uchwały Nr 887/17 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 września 2017 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 
Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji:

- wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości - na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

uchwała w sprawie konsultacji - do pobrania

formularz zgłaszania opinii - do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018