IV powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody zawartej w miesięczniku „Przyrody Polskiej” w roku 2012, „Atlasie roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego” oraz w Przewodnik Obszarów Chronionych w Lasach Małopolski. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu  Powiatu Limanowskiego.

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Współorganizatorami konkursu są Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa oraz Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny oraz Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Nowym Sączu.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2012 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik podawczy lub do pok. 227 II piętro budynek B.

 

 

R e g u l a m i n

IV powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody

 

§1

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa, Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny oraz Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Nowym Sączu.

 

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, podnoszenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne.

§3

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody zawartej w §15.

 

§4

Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

Do konkursu szkoły mogą zgłosić:

 • 2 osoby z każdej szkoły podstawowej,
 • 2 osoby z każdej szkoły gimnazjalnej,
 • 2 osoby z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli zgłoszenia dokonuje zespół szkół to należy zaznaczyć do jakiej kategorii wiekowej należy uczeń.

 

§5

Przebieg konkursu:

19 marzec 2013 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2013.

12 wrzesień 2013 – konferencja poświęcona przypomnieniu terminu składania wniosków oraz ogłoszenie ewentualnych zmian organizacyjnych w regulaminie konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu przedłużono do 31 października 2013 r.

7 listopad 2013 – (czwartek) odbędą się półfinały wszystkich kategorii wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

godz. 11.30 – rejestracja uczestników szkół ponadpodstawowych,

godz. 12.00-13.00 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół ponadpodstawowych.

15 listopad 2013 – (piątek) odbędzie się finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii szkolnych oraz uroczyste wręczenie nagród wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego,

godz. 12.00 – uroczyste wręczenie nagród i zakończenie konkursu,

 

§6

Testy będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego w skład, której będą wchodzić:

 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa,
 • Przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Nowym Sączu.

 

§7

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opracowanie pytań do testu konkursowego wraz z kluczem odpowiedzi oraz pytań do testu dodatkowego dla osób, które otrzymały taką samą ilość punktów. Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem. Zabrania się używania korektora.

§8

Półfinał odbędzie się w listopadzie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie on polegał na rozwiązaniu w ciągu godziny testu składającego się z 30 pytań. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w półfinale. Wyniki testu będą podane następnego dnia.

Do finału przejdą pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (również ex aequo).

 

§9

Finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii odbędzie się w listopadzie. Finaliści będą rozwiązywać test składający się z 30 pytań w ciągu godziny. Jeśli mimo pisemnego etapu finałowego nie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, w dalszej kolejności będą pytania ustne zadawane przez komisję konkursową gdyż regulamin nie przewiduje premiowanych miejsc ex aequo. Wszystkie etapy odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

§10

W konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w etapie finałowym w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwości przyznawania wyróżnień.

 

§11

Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście w dniu finału tj. w listopadzie 2013 r. w głównej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§12

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 września 2013 roku na dziennik podawczy lub do pokoju 227 Starostwa Powiatowego w Limanowej za pomocą karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. Formularz można również przesłać w formie skanu na adres e-milowy: pce@powiat.limanow.pl lub faksem na numer 18 3337 856 wówczas oryginał formularza należy niezwłocznie donieść. O terminowości złożonego formularza decyduje data wpływu do tut. urzędu. Dodatkowe informacje w pokoju nr 227 Budynek B, tel. 18 3337877.

 

§13

Patronat medialny:

       

 

            

Sponsorzy:

   

 

 

§14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

§15

Zakres literatury:

1.      12 numerów miesięcznika „Przyrody Polskiej” rocznik 2012,

2.      „Atlas roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego”,

3.      Atlas-Przewodnik Obszary chronione w lasach Małopolski – wydanie II (2012)

4.      Mapa przyrodniczo-turystyczna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Poz. 3 i 4 – w zakresie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Limanowa.

Kalendarium Wydarzenia:

Wtorek, 19 marca 2013

 

Ogłoszenie konkursu podczas spotkania z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, w której uczestniczyło 50 nauczycieli.

 

Czwartek, 09 Maj 2013

 

W związku z szeregiem zapytań i trudności w zdobyciu rocznika 2012 Przyrody Polskiej będącej częścią materiałów źródłowych w powiatowym konkursie wiedzy o ochronie przyrody poinformowaliśmy, że egzemplarze Przyrody Polskiej powinny być dostępne w bibliotekach lub siedzibie Zarządu LOP Okręgu w Nowym Sączu.

Dodatkowo Zarząd Główny LOP w Warszawie, dla szkół uczestniczących w konkursie przygotował komplety numerów archiwalnych z 2012 roku po preferencyjnej cenie: 1,05 zł za numer + koszty wysyłki.

Zamówień można było dokonywać mailowo na adres zg@lop.org.pl lub telefonicznie u Pana Łukasza Tokarczyka nr tel. 22 828 81 71.

 

Czwartek, 12 Wrzesień 2013


Podczas kolejnej konferencji z nauczycielami ze szkół Powiatu Limanowskiego, przypomniano o zbliżającym się terminie zgłoszeń do konkursu, oraz omówiono szczegóły organizacyjne.

 

Środa, 23 Październik 2013

Z związku z licznym zainteresowaniem „Powiatowym konkursem wiedzy o ochronie przyrody” termin składania formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do 31.10.2013 r.

 

Czwartek, 7 Listopad

Do półfinału, zakwalifikowało się 84 osoby z 47 szkół Powiatu Limanowskiego. Do finału, który odbędzie się 15 listopada 2013 r. zakwalifikowało się 10 osób. Osoby zakwalifikowane są wymienione poniżej wytłuszczonym drukiem.

IMG_7757.JPG

 

IMG_7772.JPG

 

IMG_7818.JPG

 

 

Szkoły Podstawowe

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

28

Kinga Filipek

Szkoła Podstawowa w Jaworznej

25

Aleksandra Kurek

Szkoła Podstawowa w Laskowej

24

Aleksandra Sewiło

Szkoła Podstawowa w Szyku

24

Tomasz Grzegorzek

Szkoła Podstawowa w Kamionce

23

Mateusz Gądek

Szkoła Podstawowa w Kaninie

21

Emilia Kapera

Szkoła Podstawowa w Szyku 

21

Szymon Górszczyk

Szkoła Podstawowa w Kaninie

21

Aneta Gurgul

Szkoła Podstawowa w Roztoce

20

Sebastian Kotlarz

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

20

Jakub Gwiżdż

Szkoła Podstawowa w Sechnej

19

Julia Lupa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie

19

Norbert Grzyb

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kasince Małej

19

Aleksandra Włosińska

Szkoła Podstawowa w Kamionce

19

Jakub Marek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

19

Mateusz Wojtas

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

19

Jakub Czyszczoń

Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce

18

Filip Klimek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku

18

Natalia Tokarz

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

18

Faustyna Malinowska

Szkoła Podstawowa w Krasnych Lasocicach

18

Sylwia Giza

Szkoła Podstawowa w Krasnych Lasocicach

18

Julia Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Stroniu

18

Piotr Łaskuda

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

18

Natalia Napora

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie

18

Katarzyna Tomera

Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

18

Izabela Wojtyczko

Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce

17

Mirosław Franczak

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

17

Szymon Armatys

Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej

17

Gabriela Koza

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

16

Emilia Pawlik

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie

16

Krzysztof  Leśnik

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie

16

Krzysztof Toporkiewicz

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

16

Oliwia Podoba

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie

16

Julia Rokosz

Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

15

Marcin Żądło

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kasince Małej

15

Emilia Augustyn

Szkoła Podstawowa w Krosnej

15

Hubert Pajor

Szkoła Podstawowa w Sechnej

15

Martyna Michalik

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

14

Amelia Sopata

Szkoła Podstawowa w Roztoce

14

Piotr Gołąb

Szkoła Podstawowa w Żmiącej

14

Marek Wróbel

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

14

Marta Ścianek

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej

12

Mirosław Smoroński

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku

12

Daria Hec

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie

12

Adrian Jaśkiewicz

Szkoła Podstawowa w Krosnej

12

Kinga Tokarz

Szkoła Podstawowa w Żmiącej

11

Klaudia Heba

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

 

Szkoły Gimnazjalne

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

24

Sylwia Filipiak

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

24

Ewelina Kowalska

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

23

Franciszek Zając

Zespół Szkół w Sadku

22

Karol Szkarłat

Zespół Szkół w Laskowej

21

Paulina Szabla

Gimnazjum w Łukowicy

21

Ewelina Surówka

Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

21

Anna Smoter

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

20

Magdalena Twaróg

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej

19

Marlena Leśniak

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku

19

Rafał Judka

Publiczne Gimnazjum w Dobrej

19

Aleksandra Wójciak

Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej

18

Małgorzata Janik

Gimnazjum w Łukowicy

18

Małgorzata Krzemińska

Publiczne Gimnazjum w Męcinie

18

Justyna Stożek

Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej

18

Szymon Gzegorzek

Zespół Szkół w Laskowej

17

Sara Długosz

Publiczne Gimnazjum w Męcinie

17

Agnieszka Noworolnik

Zespół Szkół Publicznych w Jodłowniku

17

Ewelina Syktus

Zespół Szkół w Sadku

16

Bartłomiej Puto

Gimnazjum w Kainie Wielkiej

16

Anna Toporkiewicz

Publiczne Gimnazjum w Dobrej

16

Iwona Krzysztofiak

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie

16

Joanna Smoter

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej

16

Oliwia Kita

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

16

Tomasz Kwiatkowski

Zespół Szkół w Pisarzowej

15

Izabela Klimek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku

15

Alicja Potaczek

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie

14

Przemysław Kożuch

Zespół Szkół w Pisarzowej

13

Paweł Rapta

Gimnazjum w Kainie Wielkiej

13

Monika Stawarz

Zespół Szkół Publicznych w Jodłowniku

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

Ilość punktów

Imię i nazwisko

Szkoła

19

Stanisław Wikar

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Limanowej

19

Jolanta Stanisz

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej

18

Alicja Ptaszek

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Limanowej

17

Agnieszka Michalak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

16

Katarzyna Szlaga

Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej

15

Piotr Surówka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

15

Karolina Lach

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w L-wej

13

Magdalena Jajeśnica

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej

9

Agnieszka Wacławik

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w L-wej

 

Piątek, 15 listopad 2013 r.

Odbył się finał IV. edycji powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego. W imieniu Starosty Limanowskiego oraz Zarządu Powiatu Limanowskiego Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski złożył serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, a nade wszystko finalistom i laureatom tegorocznej edycji, nauczycielom oraz organizatorom za osobisty wkład w rozwój edukacji o ochronie przyrody, przypominając o potrzebie świadomości przyrodniczej i ekologicznej w dzisiejszych czasach. Następnie wraz z Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabią wręczył nagrody wszystkim laureatom finału.

Nagrody wręczali również przedstawiciele współorganizatorów, w imieniu Ligi Ochrony Przyrody Tadeusz Ogorzałek Prezes oddziału w Nowym Sączu, w imieniu Lasów Państwowych Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.

 

IMG_8342.JPG

 

IMG_8363.JPG

 

IMG_8365.JPG

 

IMG_8476.JPG

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Tomasz Grzegorzek

Szkoła Podstawowa w Kamionce

II

Aleksandra Kurek

Szkoła Podstawowa w Laskowej

III

Kinga Filipek

Szkoła Podstawowa w Jaworznej

IV

Aleksandra Sewiło

Szkoła Podstawowa w Szyku

I

Sylwia Filipiak

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

II

Franciszek Zając

Zespół Szkół w Sadku

III

Ewelina Kowalska

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

I

Jolanta Stanisz

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej

II

Stanisław Wikor

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Limanowej

III

Alicja Ptaszek

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Limanowej

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu