Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej wraz z Nadleśnictwem Limanowa, Nadleśnictwem Stary Sącz, Gorczańskim Parkiem Narodowym oraz Klubem Gaja w Wilkowicach zapraszają na

X edycję Światowego Święta Drzewa 2012.

27 września na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego.

Konferencję otworzyła Anna Fabia dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiając porządek konferencji oraz przypominając o trwających oraz zrealizowanych w tym roku projektach w ramach programu edukacji ekologicznej społeczeństwa powiatu limanowskiego.

Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, podziękował nauczycielom za współpracę i zaangażowanie we wspólnie prowadzą z powiatem edukację ekologiczną. „Cieszę się, że Państwo tak licznie bierzecie czynny udział w naszych projektach oraz realizujecie projekty służące zwiększeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w naszych szkołach” mówił na spotkaniu Wicestarosta.

Jednym  z tematów na konferencji była tegoroczna edycja – X już akcja sadzenia drzew. W tym temacie zabrali głos Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa oraz Wiesław Klimek z Nadleśnictwa Stary Sącz, którzy przedstawili tegoroczną ofertę sadzonek, które szkoły mogą wykorzystać w Święcie Drzewa.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z ponad 50 szkół powiatu limanowskiego. Konferencję zakończył Mieczysław Uryga Członek Zarządu Limanowskiego dziękując za zaangażowanie nauczycieli w sprawy edukacji ekologicznej powiatu życzą udanych realizacji projektów oraz sukcesów dla wychowanków w konkursach ekologicznych.

Partnerami podczas tegorocznych obchodów święta drzew byli: ekologiczna organizacja pozarządowa Klub Gaja z Wilkowic (plakaty, ulotki, materiały edukacyjne), Nadleśnictwo Limanowa (fundator sadzonek drzew, pomoc merytoryczna), Nadleśnictwo Stary Sącz (fundator sadzonek, pomoc merytoryczna), Gorczański Park Narodowy (pomoc merytoryczna).

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Limanowej zostało już trzykrotnie uhonorowane nagrodą Czarodziejskiego Drzewa, które przyznawane jest przez Klub Gaja z Wilkowic dla najlepszych, podczas uroczystych inauguracji obchodów Święta Drzewa w Warszawie przy udziale Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

Od 10 do 27 października w poszczególnych szkołach znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego rozpoczęło się sadzenie drzew. W bieżącym roku posadziliśmy ponad 430 drzew przy udziale ponad pół tysiąca osób, swoim zasięgiem objęliśmy wszystkie gminy powiatu limanowskiego oraz zaangażowaliśmy 25 placówek oświatowych. W ramach tego święta od 2005 roku dzięki Starostwu Powiatowemu w Limanowej posadzono już ponad 4,5 tys. drzew.

 

 

Posadziliśmy również siedem Drzew dla Pokoju, jednocząc się tym samym z innymi krajami na świecie, dla których hasło „Let's plant a tree for peace” i „pokój na świecie” jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości.

Podczas obchodów „Święta Drzewa” w powiecie limanowskim odbywały się zajęcia, apele, konkursy a nawet całodniowe akademie związane z sadzeniem drzew, przyrodą, ekologią i segregacją śmieci. Drzewa sadziły nie tylko dzieci i młodzież, ale również Zarząd Powiatu Limanowskiego, wójtowie, dyrektorzy szkół, księża oraz nauczyciele.

Poniżej przedstawiamy obchody w niektórych szkołach powiatu limanowskiego:

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy

Dnia 21 października 2012 roku w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji w szkole wykonaliśmy gazetkę ścienną na ten temat, a także dzięki uprzejmości Nadleśnictwa z Limanowej posadziliśmy na terenie wokół szkoły 21 drzewek. Były to: lipy, buki, jawory, jodły, olsze czarne, świerki i sosny.

Drzewka te uczynią otoczenie naszej szkoły przyjemniejszym. Dzięki obecności tych drzewek będziemy potrafili rozpoznawać te gatunki wśród innych drzew leśnych.

W Święcie Drzewa udział wzięło 15 uczniów gimnazjum. Czuwali nad wszystkim nauczyciele przyrody, biologii i opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

Joanna Pazdan

 

Szkoła Podstawowa w Krasnem-Lasocicach

Organizatorem Święta Drzewa w Szkole Podstawowej w Krasnem-Lasocicach było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. 17.10.2012r. pod nadzorem Specjalisty Służby Leśnej p. Czesławem Bogaczem posadzono na działce szkolnej 30 drzew: 10 świerków, 10 jodeł, 5 lip, 3 buki ,2 jawory. Sadzonki drzew dostarczyło Nadleśnictwo Limanowa. W akcji sadzenia drzew brało udział 26 uczniów naszej szkoły.

Stanisława Piechnik

 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej

W październiku 2012 roku szkoła w Krosnej po raz pierwszy przystąpiła do X edycji programu edukacyjno – ekologicznego „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z klas IV-VI. Głównymi założeniami akcji było:

-         wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego,

-        rozwijanie postaw proekologicznych,

-        zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie,

-        zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska – sadzenie nowych drzew,

-        ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W związku z przystąpieniem do „Święta Drzewa” zorganizowaliśmy lekcje poświęcone idei sadzenia drzew, problemowi globalnego ocieplenia i zmianom klimatu, które wzbogacił film edukacyjny. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy dbać o drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu i co dają nam w zamian. Siedemnastego października  w towarzystwie pana inspektora Piotra Ociepki z Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej wyszliśmy przed budynek szkoły, gdzie dzieci mogły podziwiać piękno drzew w jesiennej szacie i zdobyć wiedzę na ich temat. Głównym punktem programu było sadzenie drzewek obok budynku naszej szkoły (10 jodeł, 1 klon, 1 lipa), jako znak, że jesteśmy miłośnikami przyrody i najbliższego otoczenia. Dzieci bardzo zaangażowały się w sadzenie swoich drzewek, ponieważ było to dla nich nowe doświadczenie.          Wszystkie nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Mamy nadzieję, że wpłyną one pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, a w przyszłości nasi absolwenci będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Barbara Joniec

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu

Dnia 15. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu odbyła się uroczystość ślubowania klasy I, Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Drzewa.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Szkoły Grażyna Stalmach, nauczyciele pracujący w tej placówce, nauczyciele – emeryci Pani Zofia Sternal, Pani Irena Dudek, rodzice pierwszaków, Zarząd Rady Rodziców, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Pan Ireneusz Mąka, pracownicy administracji i obsługi  szkoły oraz cała społeczność szkolna.

Uroczyste powitanie wszystkich gości przez Panią Dyrektor odbyło się na sali gimnastycznej o godz. 12. 00, a następnie dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny związany z Dniem Nauczyciela. W trakcie akademii odbyło się również uroczyste pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. Dzieci z entuzjazmem powtarzały słowa ślubowania, które dyktowała im wychowawczyni klasy Pani Iwona Gawlak. Na zakończenie występu wszyscy uczniowie wraz ze szkolnym chórem „Kanon” wyśpiewali pedagogom i wszystkim pracownikom szkoły piękne życzenia.

Ostatni punkt uroczystości nawiązywał do „Święta Drzewa”, które już nie pierwszy raz obchodzimy w naszej szkole. Święto to uczy dzieci jak ogromną wartością jest dla człowieka zieleń, a zwłaszcza drzewa.  Starym zwyczajem uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami zasadzili drzewka, które w tym roku dostarczył nam Pan Ireneusz Mąka z Nadleśnictwa Limanowa. Od dziś na terenie naszej szkoły można spotkać drzewka z gatunku: sosna, jodła, czarna olcha, jawor i świerk. Mamy ogromną nadzieję, że zasadzone drzewka będą szybko wzrastać i upiększać teren wokół szkoły. Jest to piękna i wspaniała inicjatywa, dlatego warto ją kontynuować w przyszłości na terenie naszej gminy.

 Po zakończeniu sadzenia wszyscy udali się na wspólny posiłek, który przebiegł w życzliwej i radosnej atmosferze.

Małgorzata Ryś Grażyna Stalmach

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siekierczynie

W październiku 2012 roku po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 1 w Siekierczynie włączyła się w obchody „Święta Drzewa”. Akcje poprzedziły zajęcia tematyczne, na których dzieci poznały różne gatunki drzew liściastych i iglastych, ich owoce oraz znaczenie lasów dla człowieka. Organizowane wycieczki do lasu umożliwiły dzieciom sprawdzenie wiedzy w praktyce. W ramach akcji uczniowie zrobili gazetkę informacyjną pt. „Drzewo – symbol życia, trwałości i szczęścia” oraz wykonali prace plastyczne na konkurs pt. Jesienne drzewo”.

18 października w naszej szkole gościliśmy pana leśniczego, który ciekawie opowiadał o swojej pracy, o zwierzętach żyjących w lasach, przypomniał jak należy zachowywać się w lesie, oraz o konieczności ochrony drzew i ich znaczeniu dla człowieka. Następnie dokonano wyboru najpiękniejszej i najbardziej pomysłowej pracy konkursowej. Po rozdaniu nagród dzieci wraz z wychowawcami i panem leśniczym udali się na plac szkolny gdzie z wielkim zaangażowaniem posadzili 5 sadzonek sosny zwyczajnej. Na zakończenie nasi wychowankowie obiecali opiekować się posadzonymi drzewkami, aby jak najdłużej zdobiły teren naszej szkoły. Dla nas wszystkich ten dzień był niezwykły i będziemy go długo wspominać.

Urszula Biernat

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy

Już po raz czwarty  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy podjęła współpracę z Powiatowym Centrum Ekologicznym oraz Nadleśnictwem Limanowa. Celem tej współpracy była organizacja Święta Drzewa – programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja.

Chcąc się przyczynić do zmniejszenia skutków zmian klimatu, myśląc o estetyce najbliższego otoczenia, uczniowie klasy 4b- przedstawiciele Klubu Młodego Przyrodnika - już na początku października rozpoczęli przygotowania do Święta. Zaczęli od plakatu reklamującego program, zgromadzili materiały na temat działalności drzew, przygotowali magiczne drzewko, którego listki ozdobiły informacje, będące argumentami, dlaczego warto sadzić drzewa. 16 października odwiedził nas pracownik Nadleśnictwa Limanowa - Pan Jakub Zygarowicz. Po krótkiej pogadance dotyczącej życia lasów naszej okolicy uczniowie pod czujnym okiem i zgodnie ze wskazówkami leśnika wykopali dołek, złożyli zielone ślubowanie i posadzili drzewko. Uczestnictwo w programie „Święto Drzewa” przysporzyło naszym uczniom wiele radości, dało poczucie, że oni też mogą coś zrobić dla naszej planety. Często zerkają jak rozwija się nasz okaz, przygotowują tabliczkę z imieniem „jodełki”.

Aneta Majewska

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

Celem akcji jest inicjowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym oraz uzmysłowienie uczniom, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów leśnych,  to aktywna edukacja społeczna o zmianach klimatycznych w kontekście ochrony drzew.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie w ramach akcji  „Święto Drzewa”  podjęli różnorodne działania ekologiczne: sadzenie drzew, zbiórka makulatury, puszek i butelek z tworzywa. W szkole rozwieszono plakaty informujące o akcji ,,Święto Drzewa”.

Zorganizowałem z młodzieżą uroczysty apel, na którym wyjaśniono pojęcie lasu, i przypomniano jakie las pełni funkcję. Uświadomiono, jaki wpływ na istnienie lasów ma cywilizacja i zwrócono uwagę na konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody.

Od lat szkoła współpracuje ze Centrum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy przekazało szkole sadzonki drzew.  Dzięki takiej współpracy teren wokół szkoły dzisiaj porastają bujne drzewa takie jak: brzozy, wierzby, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, buki, lipy. Kontynuując tę współpracę przystąpiliśmy do akcji „Święto Drzewa” zamówiliśmy sadzonki drzew świerka 45 szt.

W dniu  18.10.20012r. na spotkanie z dziećmi do szkoły przybył przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego Pan Piotr Ociepka. Pan Piotr zapoznał uczniów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony lasów - a następnie pokazał i omówił dokładnie jak należy sadzić drzewa. Po instruktażu sadzonki świerka wspólnie zasadziliśmy na terenie szkolnym. Uczniowie podjęli zobowiązanie, że przez okres uczęszczania do szkoły – będą się tymi drzewkami opiekować. Zakończyliśmy w naszej szkole akcję „Święto Drzewa”, ale dalej będziemy się troszczyć o okolicę i pobliski las. Planujemy dalszą współpracę z Nadleśnictwem, udział w kolejnych akcjach, które ratują nasze środowisko.

Stanisław Zoń

 


 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kasince Małej

W dniu 25 października br. odbyła się wielka zielona akcja międzynarodowa, której celem było wspólne sadzenie drzew z okazji obchodów ŚWIĘTA DRZEWA. Jest to program Klubu „Gaja” realizowany od 2003 roku. Podstawowym jego założeniem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew i służą pomocą swoich specjalistów. Inicjator akcji, Klub „Gaja”, w tym roku obchodzi swoje 10-lecie.

Z tej właśnie okazji Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kasince Małej postanowiła zapoczątkować nową tradycję i włączyć się w akcję sadzenia drzew. Społeczność uczniowska, nauczyciele, Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni goście: Sołtys wsi Pani Helena Kania i pracownik Lasów Państwowych Pan Stanisław Biedrończyk wysłuchali części artystycznej w wykonaniu uczniów klas IV – VI, którzy recytowali wiersze oraz przedstawili kilka ważnych informacji na temat ogromnego znaczenia drzew dla stanu naszego środowiska, naszej Ziemi i dla nas samych. Następnie Pan Biedrończyk opowiedział uczniom o specyfice swojej pracy, przekazał materiały edukacyjne, zdjęcia i foldery, a także objaśnił na czym polega warstwowa budowa lasu. Dzieci nauczyły się wielu ciekawych rzeczy m.in. jak rozpoznać drzewo czy krzew po kształcie liści oraz korze okrywającej jej pień. Po zakończonym apelu wszyscy udali się na zewnątrz w celu posadzenia drzewek. Od Lasów Państwowych szkoła otrzymała zielony prezent w postaci 6 sadzonek sosny oraz budki lęgowej dla sikorek. Pierwsze drzewko zasadziła Pani Dyrektor, drugie Pani Sołtys, kolejne poszczególne klasy z wychowawcami.  Wszyscy bardzo odpowiedzialnie podeszli do inicjatywy. Dowodem na to jest wielkie zainteresowanie i zaangażowanie uczniów szkoły, którzy w tym dniu nawet strojem wyrazili jedność z przyrodą - wszyscy ubrali się na zielono. Obiecali również opiekować się swoimi drzewkami i szanować zieleń, nie tylko wokół szkoły.

Barbara Tokarz

 


 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej

i Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku

Szkolne Święto Drzewa obchodzono dnia 26.10.2012 roku. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami realizowali zadania przydzielone w trzech kategoriach wiekowych i podane już na miesiąc przed planowanym terminem uroczystości. Wszystkie zadania zostały wykonane i nagrodzone dzięki sponsorowi nagród Nadleśnictwu Limanowa. Obecność pana Jakuba Zygarowicza oraz jego prelekcja uświetniła naszą uroczystość.

Gazetki klasowe, prace plastyczne i plakaty, prezentacje multimedialne oraz kompozycje kwiatowo – owocowo – warzywne były wykonane z dużym zaangażowaniem dzieci i młodzieży.

 

Klasy 0-3 SP

„Drzewo obietnic” – przedstawiciele każdej klasy 0-3 SP na dużym modelu drzewa znajdującym się na holu, zawieszają kolorowe jesienne liście (5 sztuk)- ze złożoną pisemną obietnicą związaną z ochroną drzew i ochroną przyrody.

Każda klasa na tydzień przed planowanym Świętem Drzewa przygotowywuje okolicznościową gazetkę klasową.

Plakat, praca plastyczna pt.”Las w moich oczach” (format, technika dowolna).

 

Klasy 4-6

„Pamiętajmy o ogrodach” – konkurs na najpiękniejszą kompozycję owocowo – warzywną, którą należy przynieść rano w dniu Święta Drzewa na miejsce imprezy.

Każda klasa na tydzień przed planowanym Świętem Drzewa przygotowywuje okolicznościową gazetkę klasową.

Plakat, praca plastyczna pt.”Warstwowość lasu” (format, technika dowolna).

 

Klasa 1 gimnazjum

Prezentacja multimedialna nt. „Znaczenie i symbolika drzew”.

Każda klasa na tydzień przed planowanym Świętem Drzewa przygotowywuje okolicznościową gazetkę klasową.

Plakat, praca plastyczna pt.”Świadomi zagrożenia lasów” (format, technika dowolna).

 

Klasa 2 gimnazjum

Prezentacja multimedialna – nt. „Osobliwe drzewa w Piekiełku i okolicy” (kształt, wiek, historia, znaczenie dla ludzi)

Każda klasa na tydzień przed planowanym Świętem Drzewa przygotowywuje okolicznościową gazetkę klasową.

Plakat, praca plastyczna pt.” Świadomi zagrożenia lasów” (format, technika dowolna).

 

Klasa 3 gimnazjum

Prezentacja multimedialna – Drzewa, które zmieniają życie ludzi(właściwości zdrowotne).

Każda klasa na tydzień przed planowanym Świętem Drzewa przygotowywuje okolicznościową gazetkę klasową.

Plakat, praca plastyczna pt.” Świadomi zagrożenia lasów” (format, technika dowolna).

Nauczyciel biologii:

Barbara Twaróg

 

Szkoła Podstawowa w Przyszowej

W bieżącym roku szkolnym koło przyrodników posadziło na terenie szkoły 10 drzew: brzozy, lipy i jesiony. Przy sadzeniu pomagał nam leśniczy z Nadleśnictwa Stary Sącz, wnikliwie pilnując nas, czy prawidłowo wkładamy system korzeniowy do gleby. Nauczyciele przeprowadzili nam kilka ciekawych lekcji na temat znaczenia i ochrony drzew w Polsce i na świecie.

Anna Nowak

 

Szkoły Podstawowej w Stróży

W 18.10.2012r., 23 uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży posadzili w ogrodzie szkolnym w obecności pani dyrektor - Doroty Spyrki 4 jodły. Pan leśniczy Czesław Bogacz czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z posadzeniem drzewek. Następnie dzieci wzięły udział w przygotowanych konkursach przyrodniczych. Jak co roku dzieci wykazały się dużą aktywnością.

Bogumiła Śmiałek


 

Szkoła Podstawowa w Szyku

18 października 2012 roku w Szkole Podstawowej w Szyku odbyło się z okazji Święta Drzewa sadzenie drzewek, które przywiózł pan leśniczy z Nadleśnictwa Limanowa. Udział wzięli uczniowie starszych klas 4 – 6 (42 dzieci) oraz dwóch opiekunów i pan konserwator. Zasadziliśmy 25 drzewek: 15 świerków i 10 sosen.

Joanna Wojtas

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach

Nasza szkoła w październiku 2012 roku po raz kolejny przystąpiła do X edycji programu edukacyjno – ekologicznego pt. „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele przyrody, biologii i geografii, a do akcji przystąpili uczniowie z całej placówki. Głównymi założeniami tygodniowej tematyki dotyczącej „Święta Drzewa”, było:

Wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.

Rozwijanie postaw proekologicznych. Zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie. Zachęcanie do zaangażowaniu się w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W związku z przystąpieniem do akcji zrealizowaliśmy następujące zadania:

Uczniowie wykonali gazetki tematyczne. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty informujące o ,,Święcie drzewa”. Przeprowadzono pogadanki nt. znaczenia drzew w przyrodzie oraz ich roli w życiu człowieka. Zorganizowano wycieczki do lasu, celem poznania występujących na terenie Ujanowic gatunków drzew i krzewów. Wraz z uczniami posadzono na terenie przyszkolnym 10 drzewek, które otrzymaliśmy od nadleśnictwa Limanowa. W październiku z okazji ,,Święta drzewa” na spotkanie z dziećmi do szkoły przybył przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego – pan Piotr Ociepka, który przywiózł nam sadzonki. Pan Piotr pokazał nam i omówił dokładnie jak należy sadzić drzewa.

Wszyscy uczniowie wykazali wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta drzewa”. Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Uważamy, że tego typu zajęcia mają wielki wpływ na kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych. Dlatego w przyszłym roku również, weźmiemy udział w tej akcji.

Marta Augustyn

Agnieszka Lasyk

 

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

Święto Drzewa w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie obchodziliśmy 30 października 2012 roku. Uczniowie podjęli różnorodne działania mające na celu promowanie tego święta oraz znaczenia drzew dla wszystkich organizmów żywych.

Klasy I - III szkoły podstawowej wykorzystując bogactwa lasu wykonali piękne zwierzątka.

Ponadto przygotowali prace plastyczne „Drzewo w różnych porach roku”.

Klasy IV-VI oraz I - III gimnazjum przygotowali w języku angielskim plakaty zachęcające do udziału w święcie drzewa. Uczniowie klas IV – VI wykonali piękne kompozycje owocowo warzywne.

Uwieńczeniem trudu pracy uczniów było rozstrzygnięcie  konkursów, gdzie głównym jurorem był pan leśniczy Jakub Zygarowicz. On też wręczył ufundowane przez Nadleśnictwo nagrody tym, których prace były najciekawsze. Pozostali uczestnicy otrzymali słodką nagrodę pocieszenia i upominki.

Całą uroczystość uświetnił występ grupy Ekologów z klasy IV i piosenka wykonana w języku angielskim przez najmłodszych uczestników „Czego potrzebuje drzewo do życia”.

Ostatnim punktem było posadzenie pięknej jodełki przekazanej przez pana leśniczego.

Beata Marek

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie

W tym roku szkolnym po raz piąty uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie wzięli udział w Święcie Drzewa. 23 października przedstawiciele Kółka Przyrodniczego zasadzili na terenie szkoły cztery sadzonki: lipy, buka, jodły i świerka. Akcja możliwa była dzięki współpracy z Gorczański Parkiem Narodowym oraz Nadleśnictwem Limanowa, którego pracownicy brali udział w sadzeniu drzewa.

Joanna Wójtowicz

 

Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

W dniu 17.10.2012r.  20 uczniów klasy czwartej Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej posadziło 4 drzewka (jodły). Drzewka dostarczył pan leśniczy Czesław Bogacz, który w czasie sadzenia instruował dzieci, jak należy poprawnie sadzić drzewa. W tym dniu uczniowie przystąpili do konkursów dotyczących umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów.

Bogumiła Śmiałek


 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej

W dniu 23.10.2012 r. we wtorek o godzinie 11:30 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej obyły się obchody Święta Drzewa. W tym dniu przybyli do naszej szkoły  pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego – starszy specjalista do spraw dydaktyki Pani Anna Kurzeja oraz podleśniczy Obwodu Ochronnego Suhora Pan Michał Kosiarski.

W obchodach brali udział wyżej wymienieni goście,  Dyrektor Szkoły Pani Marta Skowronek, uczniowie Szkoły Podstawowej klasy czwartej, piątej i szóstej, oraz czworo uczniów gimnazjum uczestniczących w projekcie edukacyjnym związanym z tym Świętem.

Obchody rozpoczęły się w sali biologicznej, gdzie w ramach projektu edukacyjnego z biologii pod opieką nauczyciela Heleny Domagały uczennice gimnazjum z klasy III Sylwia Skiba Karolina Kołodziejczyk i Joanna Majerczyk przedstawiły prezentacje na temat sadzonych gatunków drzew w tym dniu. Prezentacja zawierała informacje o buku zwyczajnym, olszy szarej, lipie szerokolistnej, jaworze klonie, sośnie zwyczajnej

Po skończonej prezentacji uczestnicy wyszli na zewnątrz, by posadzić w wybranych wcześniej miejscach przywiezione sadzonki drzew. Posadzonych zostało 8 drzew; 4 olsze czarne, 1 buk, 1 lipa, 1 jawor, 1 sosna. Drzewa dostarczone zostały przez przybyłych na obchody pracowników GPN. W sadzeniu drzew pomagał Pan Podleśniczy wyjaśniając w jaki sposób należy sadzić drzewa i jak potem je pielęgnować. Uczniowie z zaangażowaniem słuchali i aktywnie pomagali w sadzeniu.

Helena Domagała

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

W naszej szkole Święto Drzewa obchodziliśmy 15 października. W tym dniu gościł u nas przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa Pan Bogdan Pawłowski. W pierwszej części odbyło się wspólne spotkanie wszystkich uczniów na sali gimnastycznej gdzie pan nadleśniczy przeprowadził krótką pogadankę na temat lasu i jego funkcji. Następnie przedstawiciele wszystkich klas, na działce szkolnej zasadzili drzewka pod przewodnictwem i nadzorem pana leśniczego, który wyjaśnił uczniom zasady sadzenia drzew. Przewodniczący Szkoły podstawowej i Gimnazjum, zasadzili swoje drzewka, które tradycyjnie otrzymają imiona tych uczniów. Łącznie zasadzono 5 jodełek i 7 sosen.

Danuta Stokłosa Marek

 

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

17 października w naszej szkole już po raz kolejny obchodziliśmy Święto Drzewa. Tym razem uczniowie klasy II o profilu pożarniczym wraz z przedstawicielem Nadleśnictwa Limanowa posadzili 30 świerków. Pan Leśniczy w trakcie prac służył fachową poradą a także opowiedział wiele ciekawych   „leśnych historii”. 

Sadzenie drzew z okazji Święta Drzewa stało się już naszą szkolną tradycją i możemy pochwalić się już ok. 200 zasadzonymi drzewami, które upiększają teren wokół szkoły wzbogacając i odświeżając stary piękny drzewostan. Staraliśmy się aby akcja sadzenia drzewek miała jak najszerszy aspekt edukacyjny więc wykonaliśmy na tablicy gazetkę przypominającą całej społeczności szkolnej o obchodzonym święcie. Dumnie patrzymy na rosnące drzewka i już dzisiaj deklarujemy udział w kolejnej edycji Święta Drzewa.

Justyna Bartusiak

 

Zespół Szkół w Starej Wsi II

Drzewo - symbol życia, trwałości i szczęścia wciąż przekonuje do siebie coraz to nowych zwolenników. Klub Ekozakręceni z Kołem Biologicznym włączyli się w X edycję Święta Drzewa, programu ekologicznego Klubu Gaja. Zebrali informacje i ciekawostki dotyczące drzew rosnących w okolicy, a następnie umieścili je pod drzewkiem próśb na głównym korytarzu szkoły. Przeprowadzili wśród koleżanek i kolegów konkurs plastyczny ,,Moje ulubione drzewo".18 października przybył na spotkanie z uczniami przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego pan Piotr Ociepka, który przywiózł z Nadleśnictwa Limanowa 20 sadzonek świerka, sosny i brzozy. Członkowie kół usłyszeli  wiele cennych wskazówek dotyczących prawidłowego sadzenia drzewek oraz ich pielęgnacji. Mamy nadzieję, że za kilka lat  sadzonki zamienią się w wysokie drzewa. Dominika Lisek, Małgorzata Opiela

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej przystąpili do X edycji programu edukacyjno- ekologicznego pt. „ Święto Drzewa”. Zadaniem programu jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat ochrony drzew oraz ich znaczenia w biosferze.

„Święto Drzewa”jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew, która odbywa się co roku 10 października. „ Zasadźmy drzewo dla pokoju” –to piękne i wartościowe przesłanie, które  w tym roku szkolnym towarzyszy uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej. 10 października pod opieką pani dyrektor Stanisławy Nowak i pani Marty Malarz, nauczyciela przyrody, uczniowie zagospodarowali teren przy szkole pod mini „młodnik”. Korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie naszej szkoły  na czele z panią dyrektor pod czujnym  okiem pracownika z Gorczańskiego Parku Narodowego, pani Anny Kurzei i pana leśniczego z Nadleśnictwa  w Limanowej  udali się na plac szkolny, aby posadzić młode drzewka, które ufundowało Nadleśnictwo w Limanowej. Uczniowie uważnie słuchali informacji na temat sadzenia drzewek, które przekazywał  im pan leśniczy i bardzo chętnie sadzili  drzewka, jak również porządkowali  teren wokół powstałego „młodnika”. Podczas wykonywania tych  prac  dzieciom  towarzyszyło światowe przesłanie „Sadzimy drzewo dla pokoju”. Uczniowie zrozumieli, że pokój na ziemi zależy także  od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Przyniesione przez pana leśnika sadzonki świerka, jodły i sosny będziemy  przez długi czas pielęgnować i bacznie obserwować ich rozwój.

Marta Malarz

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej

19.X.2012 roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjno-ekologicznego pt."ŚWIĘTO DRZEWA",który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze.Do akcji przystąpiło 24 uczniów. Pod bacznym okiem nauczycieli i Pana Piotra Ociepki na terenie przyszkolnym zostało posadzonych 16 młodych sadzonek świerków, które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Limanowa.

Beata Zborowska

 

Zespół Szkół w Jodłowniku

W dniu 23 października 2012 r. w Zespole Szkół w Jodłowniku odbyło się sadzenie drzew w ramach akcji „Święto drzewa”. Uczniowie klasy II gimnazjum z pomocą nauczyciela biologii – p. Adama Noworolnika oraz szkolnego konserwatora – p. Józefa Niewolskiego, posadzili na posesji szkolnej 100 sadzonek. Drzewka zostały dostarczone przez p. Stanisława Twaroga pracownika Nadleśnictwa Limanowa. Joanna Twaróg
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu