Kolejna edycja edukacji ekologicznej w Powiecie Limanowskim

27 września na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego.

IMG_5802.JPG

Konferencję otworzyła Anna Fabia dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiając porządek konferencji oraz przypominając o trwających oraz zrealizowanych w tym roku projektach w ramach programu edukacji ekologicznej społeczeństwa powiatu limanowskiego.


Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, podziękował nauczycielom za współpracę i zaangażowanie we wspólnie prowadzą z powiatem edukację ekologiczną. „Cieszę się, że Państwo tak licznie bierzecie czynny udział w naszych projektach oraz realizujecie projekty służące zwiększeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w naszych szkołach” mówił na spotkaniu Wicestarosta.

Na spotkaniu odbyła się prezentacja multimedialna pn. „Selektywna zbiórka odpadów” przygotowana przez Dominika Łomzika reprezentującego Firmę Łomzik, oraz prezentacja Firmy Kingspan Environmental – producenta pojemników na odpady przygotowana przez Grzegorza Gubałę.

W dalszej części omawiano  tegoroczną edycję konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego jak również tegoroczną X akcję sadzenia drzew. W tym temacie zabrali głos Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa oraz Wiesław Klimek z Nadleśnictwa Stary Sącz, którzy przedstawili tegoroczną ofertę sadzonek, które szkoły mogą wykorzystać w Święcie Drzewa.

IMG_5800.JPG

Podczas konferencji został zaprezentowany Atlas Roślin Chronionych, zagrożonych i ginących powiatu limanowskiego wydany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej a dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, w ramach działań Osi 3 objętego PROW 2007-2013 oraz najnowsze ulotki na temat segregacji odpadów na naszym ternie dofinansowane przez WFOŚiGW w Krakowie. Zachęcono również nauczycieli aby razem z młodzieżą wybrali się na powiatową ścieżki przyrodniczo-edukacyjną „Limanowa-Sałasz-Jaworz”, która w tym roku została oznakowana w terenie.

Na koniec zostały omówione aktualne oferty edukacyjne dla placówek szkolnych Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie oraz Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie. Zostały również wręczone liczne materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące edukacji ekologicznej w terenie, nt. ptasiej natury, plakaty edukacyjne, oraz liczne publikacje w dziedzinie Ekologii i ochrony przyrody.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z ponad 50 szkół powiatu limanowskiego. Konferencję zakończył Mieczysław Uryga Członek Zarządu Limanowskiego dziękując za zaangażowanie nauczycieli w sprawy edukacji ekologicznej powiatu życzą udanych realizacji projektów oraz sukcesów dla wychowanków w konkursach ekologicznych.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu