ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
z terenu POWIATU LIMANOWSKIEGO

Poradnik prawny NGORozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 3 września 2016 r. 

Rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


Do pobrania:

Wzór oferty 

Ramowy wzór umowy

Wzór sprawozdania


- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.04.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sparwozdania z realizacji zadania publicznego

 


 

 
Urząd

sprawy urzędowe

wszystko o urzędzie

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

mapa powiatu

Strony urzędowe miast i gmin powiatu limanowskiego