Atrakcje przyrodnicze

 

 

Powiat limanowski posiada szczególnie cenne walory  przyrodnicze. Większą część jego powierzchni zajmuje Beskid Wyspowy, którego charakterystyczną cechą jest wyrastanie  z krajobrazu pogórskiego poszczególnych szczytów, niby wysp, które porozcinane są głębokimi i szerokimi przełęczami. Ze szczytów Beskidu Wyspowego podziwiać można rozległe panoramy Tatr, Gorców, Babiej   Góry. Najbardziej znane i malownicze szczyty to Mogielica, Ćwiliń, Lubogoszcz, Łopień, Jaworz, a przełęcze to Gruszowiec, Widoma, Wysokie. Atrakcyjność krajobrazu zwiększa gęsta sieć rzek i potoków górskich, które   tworzą malownicze dolinki i odcinki przełomowe. W powiecie limanowskim występują także znaczne zasoby wód mineralnych o silnych właściwościach leczniczych oraz wód termalnych. Oprócz niezwykłych krajobrazów docenić należy w Beskidzie Wyspowym gatunkowe bogactwo lasów, których areał np. w otoczeniu Kamienicy przekracza 60% powierzchni. Szczególnie czytelny jest tu układ roślinności. Piętro pogórza rozpościera się od 300 do 600 metrów n.p.m. Powyżej występuje regiel dolny, który porastają lasy świerkowe i bukowe. Na atrakcyjność przyrodniczą Beskidu Wyspowego mają także wpływ odkrywane tu podziemne jaskinie, z których najdłuższa (Jaskinia Zbójnicka) liczy 380 m i jest siedliskiem niezwykle rzadkiego nietoperza – podkowca wielkiego. Drugim   obszarem, gdzie koncentrują się najcenniejsze walory przyrodnicze jest Gorczański Park Narodowy, który niemal  w całości znajduje się na terenie powiatu limanowskiego. W Parku można spotkać wiele bardzo rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Lasy zajmują na terenie Parku 93% powierzchni. W przewadze są to drzewostany naturalne lub półnaturalne, reprezentujące prawie wszystkie typy lasów górskich występujących w Gorcach, a których wiek sięga 120-140 lat. Większe bogactwo gatunkowe – w porównaniu z lasami – cechuje polany reglowe. Ma na nich swoje stanowiska około 40% flory naczyniowej Parku, z których szereg to rośliny rzadkie, zagrożone lub chronione, jak np. kruszczyk błotny, gółek białawy, ozorka zielona czy goryczka wczesna. Bardzo bogaty jest w Gorczańskim Parku Narodowym także świat zwierzęcy. Z kręgowców na uwagę zasługuje salamandra plamista oraz traszki: górska i karpacka – endemity karpackie. Ze 123 gatunków ptaków żyjących na terenie Parku, 8 zostało wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Są to: orlik krzykliwy, głuszec, puchacz, puszczyk kuralski, włochatka, dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty. Z ssaków 9 gatunków zostało uznanych za rzadkie. Są to: niedźwiedź, wilk, wydra, ryś, koszatka, popielica, mroczek posrebrzony, mroczek pozłocisty, rzęsorek mniejszy. 25 gatunków ssaków objętych jest ochroną prawną. Jednym z wielu elementów środowiska przyrodniczego podlegającym ochronie w Parku jest naturalny krajobraz. Wnętrza obfitują w liczne  miejsca widokowe, z których roztaczają  się rozległe panoramy niemal we wszystkich kierunkach. Widoki cechuje malowniczość, różnorodność, duża rozległość oraz nawarstwianie się planów. Dodatkową ich atrakcją jest zmienność kolorystyki w różnych porach roku.

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu