Etnografia

 

Etnografia to dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych  różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.
 
Ziemię Limanowską (teren powiatu limanowskiego) zamieszkują grupy góralskie: Lachy Limanowskie, Lachy od Dobrej, Lachy Szczyrzyckie, Biali Górale i Zagórzanie.

 

 
Sporo informacji na temat grup etnicznych zamieszkujących Ziemię Limanowską można znaleźć w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej zwanym także Dworem Marsów. Dział Etnograficzny muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii, kultury i sztuki ludowej grup etnograficznych zamieszkujących okolice Limanowej (ziemię limanowską), stroje ludowe, narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia dotyczące rzemiosła ludowego, kufry, skrzynie. Muzeum limanowskie posiada bardzo bogatą i zasługującą na szczególną uwagę kolekcję malowanych skrzyń wianowych. Najstarsze pochodzą z pocz. XIX w.
 

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 

 
 
 
 

 

Strona internetowa Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiejhttp://www.muzeum.limanowa.pl
 
Podejmowane są również badania terenowe, związane z etnografią i kulturą ludową regionu. Plonem tych działań są wydawnictwa naukowe autorstwa Pana Jana Wielka – Strój Lachów Limanowskich, Nr 1 i Nr 2 z serii Zeszytów Etnograficznych Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, Strój Górali Łąckich, a w opracowaniu Strój Lachów Szczyrzyckich oraz praca pt.: Wiatraki na pograniczu limanowsko-bocheńskim, jest również przygotowany do druku Nr 3 z serii Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej dotyczący obrzędów i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia (Materiały Etnograficzne z okolic Limanowej).

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu