Lp.

START

Przebieg szlaku

KONIEC

Długość (km)

1.

Turbacz

Turbacz - polana Mraźnica pod Gorcem

pol. Mraźnica

10,4

2.

Pol. Gabrowska

Polana Gabrowska - Jaworzyna Kamienicka - Trusiówka

Trusiówka

8,9

3.

Potasznia

Potasznia - Pasieka – Koninki

Koninki

7,3

4.

Koninki

Koninki -dolina Potoku Turbacz - dolina Olszowego Potoku

Olszowy pot.

5

5.

Koninki

Koninki - Tobołów - Obidowiec – Turbacz

Turbacz

8,4

6.

Pol. Gabrowska

Polana Gabrowska – Zielenica- do granic GPN

Granica GPN

8

7.

Kamienica

Kamienica-Gorc-Turbacz-

dol Kamienicy-Przysłop-Mogielica-Wyrąbiska-Wierchy Zalesiańskie-Kamienica

Kamienica

40

Razem

88
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu