Turystyka konna

 

Szlaki turystyki konnej w powiecie limanowskim należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych szlaków w Polsce. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Koni Huculskich w Tarnowie, wytyczonych zostało na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego  7 szlaków konnych o  długości 48 km, jeden z tych szlaków wybiega poza granice GPN i liczy 40 km. Zatem  łączna długość szlaków konnych w powiecie limanowskim to 88 km.
Wjazd koniem na teren Gorczańskiego Parku Narodowego musi być zgłoszony u Dyrekcji Parku lub u leśniczego, odwiedzanego obwodu ochronnego. Pobyt dłuższy niż 1 dzień wymaga pisemnego zezwolenia wydanego przez Dyrektora Parku.

Uwaga !

Na szlakach konnych należy zachować szczególną ostrożność, gdyż użytkownikami niektórych odcinków dróg są równocześnie rowerzyści i turyści piesi.
Na tych odcinkach pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo, w drugiej kolejności turyści poruszający się konno i dopiero cykliści.

 

 

 


Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu