Dostępność transportowa

 

 

 

Zasadnicze zręby systemu drogowego na terenie powiatu limanowskiego tworzą drogi:

 

 

·         Nr 98 Rabka – Limanowa – Nowy Sącz

 

·         Nr 956 Bochnia – Limanowa

 

·         Nr 963 Lubień – Mszana Dolna

 

·         Nr 968 Mszana Dolna – Krościenko

 

 

 

Ponadto duże znaczenie dla obsługi dojazdów z dalszych rejonów mają drogi znajdujące się poza terenem powiatu limanowskiego. Są to drogi z Krakowa do Zakopanego i Tarnowa oraz droga z Brzeska do Nowego Sącza.

 

 

Sieć drogowa powiatu limanowskiego zarządzana jest w podziale 4-stopniowym: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Łączna długość dróg o nawierzchni twardej wynosi 957 km, średnia gęstość 99,8 km na 100. Odpowiada to przeciętnym wskaźnikom ogólnokrajowym, natomiast w stosunku do woj. małopolskiego długość dróg na 100 km2 jest znacznie niższa (w woj. małopolskim wynosi ona 144,3 km na 100 km2).

Duży wpływ na dostępność transportową z sąsiednich województw ma transport autobusowy, który na odległościach do 200 km oraz na obszarach pozbawionych sieci kolejowej spełnia rolę uzupełniającą w stosunku do kolei Miernikiem tego rodzaju dostępności jest liczba i zasięg bezpośrednich połączeń autobusowych.

 

Bezpośrednie połączenia autobusowe do Limanowej obejmują tylko południową część Polski. Limanowa posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z takimi miejscowościami jak Cieszyn, Rybnik, Nysa, Katowice, Kraków, Mielec, Rzeszów, Krosno, Gorlice, Szczawnica, Zakopane, Żywiec. Podobnie jak w przypadku transportu kolejowego możliwy jest dogodny dojazd z innych miejscowości przy pomocy połączeń autobusowych obsługujących Zakopane, Nowy Sącz i Krynicę.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu