Ważną rolę w życiu Powiatu Limanowskiego oraz istotny wpływ na rozwój poszczególnych gmin powiatu ma współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Współpraca ta polega przede wszystkim na utrzymaniu i rozwijaniu już istniejących przyjaznych stosunków, udzielaniu wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadań komunalnych, jak również na inicjowaniu i rozszerzaniu kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi. We wzajemnych kontaktach nie można zapomnieć o budowie porozumienia pomiędzy mieszkańcami powiatów partnerskich, opartego na wzajemnym szacunku. 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu