Struktura organizacyjna powiatu wynika z przepisów prawa, jak również, z jego indywidualnych właściwości. Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie powiatowym, organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
    W znaczący sposób strukturę organizacyjną powiatu determinuje również szereg ustaw szczegółowych, które nakładają na powiaty ściśle określone zadania.

 

1. Jednostki

 

2. Wydziały

 

3. Regulamin organizacyjny

 

4. Struktura organizacyjna

 

5. Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości

 

6. Insygnia

 

7. E-urząd

 

8. Kamera IP