Turystyka

 

Rejon powiatu limanowskiego stanowi jeden z najpopularniejszych miejsc turystycznych małopolski. W ciągu trwającego przez cały rok sezonu turystycznego goście znajdują wszystkie elementy, będące wizytówką regionu: zróżnicowane trasy górskich wycieczek, lasy, rzeki, oraz trasy dla amatorów narciarstwa czy turystyki rowerowej. Są tu ulubione miejsca dla turystyki rodzinnej, weekendowej i rekreacyjnej. Znane są również najcenniejsze zabytki historii tej ziemi: drewniane kościoły w Łososinie Górnej, Łukowicy, Słopnicach i Dobrej. W wielu miejscowościach zachowały się wyjątkowe przykłady małopolskiej architektury dworskiej: zespoły parkowo-pałacowe w Laskowej, Kamienicy, Niedźwiedziu i  Świdniku. Co ciekawe, wiele z tych obiektów, po przejęciu własności przez urzędy gminne stało się propozycjami dla inwestorów prywatnych.

 

 

 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu