Kultura

 

Powiat limanowski posiada bogate walory kulturowe. Pod względem etnograficznym ludność powiatu stanowi dwie odrębne grupy: Górali i Lachów. Wynika z tego fantastyczna mieszanka folkloru, tradycji, ubiorów, stylów życia. Na terenie powiatu działają liczne ludowe zespoły folklorystyczne, z których należy wymienić: „Limanowian”, „Spod Kicek”, „Pisarzowian”, „Szczyrzycan”, "Małych Męcinian", "Słopniczan", "Małych Słopniczan", "Zbyrcoka", "Jurkowian", "Gorców", "Kasinian-Zagórzan", "Dolinę Mszanki" i innych. Nie wolno także zapominać o licznych zabytkach architektonicznych, dworach i parkach podworskich, starej zabudowie drewnianej wielu wsi, licznych kapliczkach, krzyżach przydrożnych i cmentarzach wojennych.

 

 

fot. Urząd Gminy Limanowa   

 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Limanowianie" założony został w 1969 r. Nazwa zespołu ściśle wiąże się z nazwą miasta i regionu. Zespół od 1992 r. ma swą siedzibę w Limanowskim Domu Kultury. "Limanowianie" aktywnie kultywują tradycje i wartości kulturowe regionu zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zespół występował wielokrotnie za granicą. Odwiedził m.in. takie kraje jak: Hiszpania, Włochy, Francja, Kuwejt czy Chiny. Jest lauratem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Repertuar stanowią pieśni, obrzędy i zwyczaje, takie jak: "ograbek", "śmiguśne słomioki", "obigrowska", "podłaźniki" czy "jasełka". "Limanowianie" grają żywiołową i dynamiczną muzykę w metrum 2/4. Zespół prowadzi również zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży z terenów Limanowszczyzny. Od 2011 r. na wniosek Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury i członków Zespołu, "Limanowianie" noszą imię założyciela, Ludwika Mordarskiego.
 
O Zespole Regionalnym "Limanowianie" pisano:
 
 
 
   
fot. Urząd Gminy Limanowa   
 
Zespół Regionalny "Spod Kicek" z Mordarki został założony w 1990 roku przez Józefa Tokarczyka. W repertuarze Zespołu Regionalnego "Spod Kicek" znajdują się pieśni i tańce z regionu zamieszkiwanego przez Lachód Sądeckich. Zespół "Spod Kicek" jest m.in. kilkukrotnym zwycięzcą "Limanowskiej Słazy" oraz zdobywcą "Złotej Ciupagi" na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w 1996 r. Grupa koncertuje w Polsce, jak i poza granicami kraju. Swoje zdolności wokalno-teatralne zaprezentowała m.in. we Francji, Wloszech, Turcji czy w Watykanie dla Papieża Jana Pawła II. W skład zespołu wchodzi ponad 30 osób, które od przeszło 25 lat pielęgnują lokalne zwyczaje i tradycje.    
 
O Zespole Regionalnym "Spod Kicek" pisano:
 
 
 
fot. Urząd Gminy Limanowa   
 
Zespół Regionalny "Pisarzowianie" powstał w 1975 r. Jego założycielami byli Weronika i Stanisław Liberda. Repertuar "Pisarzowian stanowią widowiska inscenizujące lokalne zwyczaje i obrzędy. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień w licznych przeglądach i festiwalach. Odbył również 3-tygodniowe tournee po Francji oraz Niemczech. 
 
O Zespole Regionalnym "Pisarzowianie" pisano:
 
 
 
fot. szczyrzycanie.pl
 
Zespół Regionalny "Szczyrzycanie" powstał przy Związku Szczyrzycan w 1926 r. Założycielami zespołu byli dr Władysław Gębik i ks. prałat Antoni Matejkiewicz. "Szczyrzycanie" koncertowali m.in. w Piwnicy Pod Baranami, Teatrze Rozmaitości, Teatrze Starym w Krakowie oraz wielkokrotnie występowali w przeglądach folklorystycznych czy ogólnopolskich festiwalach. Uczestniczyli również w nagraniach płyty dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pn. "Życzymy, Życzymy". Zespół Regionalny "Szczyrzycanie" promuje folklor Lachów Szczyrzyckich w kraju, jak i poza jego granicami. Dotychczas nagrał 3 płyty z piosenkami o różnej tematyce oraz 2 z kolędami i pastorałkami. 
 
O Zespole Regionalnym "Szczyrzycanie" pisano:
 
 
Strona internetowa:  
 
fot. ZS nr 1 w Męcinie 
 
Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali Męcinianie" powstał w 1998 r. W swoim repertuarze prezentuje tańce, muzykę, stroje folkloru Lachów Sądeckich. "Mali Męcinianie" uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych wsi, gminy i powiatu. Zespół wielokrotnie koncertował poza granicami kraju. W grudniu 2005 r. na zaproszenie Polonii Francuskiej zaprezentował się na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Ważnym wydarzeniem z życia "Małych Męcinian" było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 2002 r. Zespół może pochwalić się nagraną w 2005 r. płytą pt. "Zagroj mi muzycko".
 
O Zespole Regionalnym "Mali Męcinianie" pisano:
 
 
 
fot. Starostwo Powiatowe w Limanowej 
 
 
Zespół Regionalny "Słopniczanie" powstał z inicjatywy Marii Kaim przy współpracy Marii Król i Mariana Wójtowicza w 1978 r. Zespół prezentuje folklor Górali Białych, od Łącka do Kamienicy. Repertuar "Słopniczan" stanowi odzwierciedlenie zwyczajów i obrzędów takich jak: Wesele Słopnickie, Omłocek, Baciarka, Śmigus oraz zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. "Słopniczanie" odnoszą sukcesy na wielu przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą. Zespół współpracuje również z zespołami partnerskimi z Francji i Wielkiej Brytanii. 
 
O Zespole Regionalnym "Słopniczanie" pisano:
 
fot. Urząd Gminy Słopnice 
 
Dzięcięcy Zespół Regionalny "Mali Słopniczanie" powstał w 1999 r. z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach. Program artystycznych "Małych Słopniczan" ściśle wiąże się z folklorem Lachów Limanowskich i Górali Białych z rejonu Kamienicy. Zespół posiada własną kapelę dziecięcą. "Mali Słopniczanie" koncertują na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, jak również za granicą. Ogromnym przeżyciem, zarazem sukcesem zespołu było spotkanie na prywatnej audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie w 2003 roku.   
 
O Zespole Regionalnym "Mali Słopniczanie" pisano:
 
 
 
fot. Urząd Gminy Słopnice
 
Zespół Regionalny "Zbyrcok" powstał w 2013 r. z inicjatywy lokalnej młodzieży, działa pod patronatem Stowarzyszenia Związku Podhalan odziału Górali Białych w Słopnicach. Nazwa zespołu "Zbyrcok" wywodzi się od określenia metalowego dzownka wieszanego na szyi owcy. Zespół tworzy kapela lachowska, stroje i repertuar zaś to tradycja Górali Białych. "Zbyrcok" nagrodzony został "Brązową Ciupagą" na 48. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w 2016 r.
 
O Zespole Regionalnym "Zbyrcok" pisano:
 
 
 
  
fot. Zespół Regionalny "Jurkowianie"
 
Zespół Regionalny "Jurkowianie" powstał w Jurkowie z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w 1966 r. Podstawy repertuaru "Jurkowian" tworzą rodzimy folklor oraz zwyczaje i obrzędy z regionu zagórzańskiego. Zespół bierze aktywny udział w licznych przeglądach i festiwalach na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim. W 2016 roku "Jurkowianie" świętowali 50-lecie swojego istniania.

O Zespole Regionalnym "Jurkowianie" pisano:
 
 
   fot. ziemialimanowska.pl
 
Zespół Regionalny "Gorce" powstał w 1952 r. Obecnie działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Zespół reprezentuje folklor góralski, w repertuarze dominują takie tańce grupowe jak: polka z przyśpiewkami, polka goniona, polka drobna, sztajerek na jednym foszcie czy walc kamienicki. Zespół Regionalny "Gorce" uczestniczy w różnych konkursach i przeglądach w wielu miastach Polski oraz za granicą. W 1999 r. zdobył nagrodę im. prof. Romana Reinfusa "Żelaznego Koguta" i Parzenicę Góralską na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. "Gorce" uczestniczyli również w nagraniach płyty "Życzymy, życzymy" dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.  
 
O Zespole Regionalnym "Gorce" pisano:
 
 
fot. Urząd Gmina Mszana Dolna
 
 
Historia Zespołu Regionalnego "Kasinianie-Zagórzanie" rozpoczęła się w 1970 r. przy Klubie Rolnika w Kasinie Wielkiej. Początkowo zespół funkcjonawał jako dwie odrębne grupy. W Mszanie Dolnej działaność prowadzli "Kasinianie", zaś w Zakopanem "Zagórzanie". Zespoły zdobywały wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złotą i Srebrną Ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem czy Złote Spinki na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej. Uczesticzyły również w festiwalach zagranicznych. Koncertowali we Francji, Rosji, Czechosłowacji, RFN czy na Węgrzech. W 1993 r. "Kasinianie" i "Zagórzanie" połączyli swoje siły. Od tamtej pory funkcjonują pod nazwą "Kasinianie-Zagórzanie". Zespół nagrał płytę pn. "Zagroj mi muzycko".
 
O Zespole Regionalnym "Kasinianie-Zagórzanie" pisano:
 
 
fot. gorce24.pl   
 
Zespół Regionalny "Dolina Mszanki" powstał przy Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Mszanie Górnej w 2006 r. Od maja 2008 r. zespół działa jako stowarzyszenie. "Dolina Mszanki" bierze aktywny udział w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie całego kraju, jak i za granicą. Na chwilę obecną zespół liczy 80 członków trenujących w trzech grupach: początkującej, średniej i zaawansowanej. 12 listopada 2016 r. zespół świętował 10-lecie istnienia.  
 
O Zespole Regionalnym "Dolina Mszanki" pisano:
 
Strona internetowa: 
 Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu