Promocja Powiatu

 

 

 

 

Na skutek działań władz powiatu w zakresie promocji turystycznej regionu wydane zostały foldery prezentujące walory turystyczne całego regionu, a także foldery tematyczne przedstawiające m.in. gospodarstwa agroturystyczne, szlaki turystyczne, zabytki sakralne, kulturę ziemi limanowskiej, przykłady wycieczek krajoznawczych oraz Szlak Papieski w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. Oprócz tego wydana została „Regionalna Książka Kucharska Lachów i Górali” oraz "Przewodnik turystyczny po Powiecie Limanowskim".
 

Kolejnym sposobem promocji regionu jest udział w targach turystycznych (m.in. w Londynie, Krakowie, Warszawie), na których przedstawiciele samorządów gmin oraz Starostwa Powiatowego prezentują produkty turystyczne Ziemi Limanowskiej.


W działaniach związanych z promocją turystyczną Powiatu Limanowskiego ważną rolę odgrywa jego członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która realizuje zadania związane z rozwojem turystyki w Małopolsce i jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej.

 

 
Powiat Limanowski słynie z bogatej oferty regionalnej. Znakomitą jej wizytówką są liczne imprezy folklorystyczne, podczas których turyści mają możliwość poznania obrzędów, zwyczajów, strojów i kuchni regionalnej oraz zobaczyć mogą występy licznych zespołów lokalnych. Władze Gmin i Powiatu organizują również imprezy turystyczno-krajoznawcze. Z inicjatywy Biura Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego wydawany jest w postaci folderu kalendarz imprez, wśród których do najciekawszych należą:

 
 

Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” w Limanowej,

 

  

  

 

 

 

 

    

Powiatowy Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich,

 

  

 

   

 

Złaz turystyczny na Górze Łopień,

 

 

  

 

 

Dni Limanowej,

 

  

  

 

 

Powiatowe Święto Owocobrania w Łukowicy,

 

  

  

 

 

Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego w Powiecie Limanowskim,

 

  

 

  fot. Urząd Gminy Limanowa

 

 

Święto Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej w Szczyrzycu,

 

  

 

 

 

Letnie wyjście w góry organizowane dla turystów.

 

 

 


 

Niezbędnym składnikiem promocji turystycznej regionu jest Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej działające w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej od listopada 2011 r. 

 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu