Szanowni Państwo


         Serdecznie witam na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego.


     Mieszkańców Ziemi Limanowskiej zachęcam do zapoznania się z aktualnościami z życia powiatu oraz samorządu - (strefa Wiadomości). Przekonany jestem, że znajdziecie tu Państwo wszystkie interesujące Was informacje.

     Wiele uwagi poświęciliśmy również przekazowi informacji urzędowych powiatu, dlatego zapraszam na strony poświęcone sprawom urzędowym -
(strefa Urząd)
.

     Tych spośród internetowych gości, którzy nie mieli okazji odwiedzić malowniczych ziem naszego powiatu, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą turystyczną i kulturalną - (strefa Turystyka).


                                                                                                       Jan Puchała
                                                                                                  Starosta Limanowski   
                                                                                                                                                                                    

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Starostwo Powiatowe w Limanowej

 ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

 

tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880

 

 e-mail:  starostwo@powiat.limanowa.pl

 

czas pracy:
poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

 

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl

- W sprawach skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przujmują w poniedziałki od godziny 14.00 do 17.00.

 

- Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach skarg i wniosków przyjmują w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu.

 

- W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Powiatu przujmuje w każdy wtorek w godzinach 13.45 - 14.45.

 

 

 Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Limanowej:

 

a)   72 8804 0000 0070 0012 2353 0123 - opłaty za prawo jazdy

 

b)   79 8804 0000 0000 0012 2353 0005 - opłaty komunikacyjne (dowody rej., tablice rej., itp.)

 

c)   20 8804 0000 0000 0012 2353 0097 - opłaty geodezyjne (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)

 

d)   57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 - rachunek depozytowy (wadia)

 

e)   09 8804 0000 0000 0012 2353 0004 - dochody własne (czynsze, refaktury)

 

f)   52 8804 0000 0000 0012 2353 0006 - dochody Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa)

 

 

Wykaz telefonów :

 

Sekretariat Starosty

18 33 37 816

Fax. 18 33 37 880

Sekcja Obsługi Rady i Zarządu

18 33 37 819

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

18 33 37 822

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału: 18 33 37 878

Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814

Główna Księgowa: 18 33 37 879

Wydział Organizacji i Zdrowia

Dyrektor: 18 33 37 804

Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900

Kadry: 18033 37 807

18 33 37 894

Wydział Brzpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Dyrektor: 18 33 75 805

18 33 37 910

 • Paszporty

18 33 37 998

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor: 18 33 37 809

 • Rejestracja Pojazdów

18 33 37 885

FAX 18 33 37 765

 • Prawa Jazdy

18 33 37 887

 • Obsługa transportu drogowego

18 33 37 817

Wydział Edukacji i Sportu

Dyrektor: 18 33 37 812

18 33 37 852

18 33 37 851

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Dyrektor: 18 33 37 906

18 33 37 806

18 33 37 863

18 33 37 897

Wydział Gospodarowania Nieruchomościmi

Dyrektor: 18 33 37 859

18 33 37 840

Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru

Dyrektor: 18 33 37 808

Sekretariat: 18 33 37 888

Wydział Budownictwa
i Architektury

Dyrektor: 18 33 37 815

18 33 37 871

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor 18 33 37 904

18 33 37 877

18 33 37 856


Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych

 

Dyrektor 18 33 70 118 wew. 21
Administracja: wew. 22

Wydział Promocji, Projektów 
i Przedsiębiorczości

18 33 37 903
18 33 37 901
18 33 37 921
18 33 37 897

Punkt Informacji Turystycznej:
18 33 75 800

Biuro Kontroli Wewnętrznej

18 33 37 860

Biuro Zamówień Publicznych
18 33 37 872

Audytor Wewnętrzny

18 33 37 835

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

18 33 37 835

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel: (18) 33 37 824
fax: (18) 33 37 825

 
Urząd

sprawy urzędowe

wszystko o urzędzie

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

mapa powiatu

Strony urzędowe miast i gmin powiatu limanowskiego