Edukacja ekologiczna w powiecie limanowskim

22 marca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie z nauczycielami biologii, przyrody i geografii ze szkół Powiatu Limanowskiego.

Konferencję otworzył Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, witając gości i przedstawiając cel konferencji, jakim było zapoznanie nauczycieli z tegorocznym programem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Następnie głos zabrała Anna Fabia dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omawiając szczegóły Program edukacji ekologicznej - VII edycja 2012. Przedstawiono  tegoroczną edycję konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego jak również opisano nowe publikacje, które zostaną wydane w tym roku, m. in.: ulotka „Segreguj odpady” dofinansowana przez WFOŚiGW w Krakowie, „Atlas roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego” dofinansowany ze środków PROW, oraz oznakowanie drugiej części powiatowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa- Jaworz”.

W konferencji oprócz nauczycieli z 36 szkół powiatu limanowskiego udział wzięli także zaproszeni goście: Piotr Król z Nadleśnictwa w Krzeszowicach, który przedstawił Społeczną kampanie informacyjno–edukacyjną „Świadomi zagrożenia” dotyczącą zagrożenia pożarowego w lasach; Jacek Wać - Członek Zarządu Fundacji Recal, który przedstawił aktualne projekty lojalnościowe oraz konkursy związane z recyklingiem puszek aluminiowych skierowane do dzieci i młodzieży; Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, który przedstawił aktualne możliwości współpracy szkół z Lasami Państwowymi na terenie Powiatu Limanowa oraz kolejną edycję konkursu fotograficznego „Leśne inspiracje”.

W dalszej kolejności zostały omówione aktualne oferty edukacyjne dla placówek szkolnych Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie oraz Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie. Zostały również wręczone liczne materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące odnawialnych źródeł energii, plakaty edukacyjne, oraz liczne publikacje w dziedzinie Ekologii i ochrony przyrody.
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu