III. powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu  Powiatu Limanowskiego.

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Współorganizatorami konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 30 września 2012 do Starostwa Powiatowego w Limanowej na dziennik podawczy lub do pok. 227 II piętro budynek B.

 

 

R e g u l a m i n

III. powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego

 

§1

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa.

 

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne.

§3

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy

o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego.

 

§4

Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: dzieci w wieku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

Do konkursu szkoły mogą zgłosić:

 • 2 osoby z każdej szkoły podstawowej,
 • 2 osoby z każdej szkoły gimnazjalnej,
 • 2 osoby z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli zgłoszenia dokonuje zespół szkół to należy zaznaczyć do jakiej kategorii wiekowej należy uczeń.

 

§5

Przebieg konkursu:

Kwiecień 2012 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2011.

wrzesień 2012 – konferencja poświęcona przypomnieniu terminu składania wniosków oraz ogłoszenie ewentualnych zmian organizacyjnych w regulaminie konkursu

 termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (obowiązuje data wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Limanowej)

6 listopad 2012 – odbędą się półfinały wszystkich kategorii wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

godz. 11.30 – rejestracja uczestników szkół ponadpodstawowych,

godz. 12.00-13.00 – rozwiązywanie testu konkursowego, wręczenie dyplomów za udział w półfinałach dla szkół ponadpodstawowych.

15 listopad 2012 – odbędzie się finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii szkolnych oraz uroczyste wręczenie nagród wg. porządku:

godz. 9.00 – rejestracja uczestników,

godz. 9.30-10.30 – rozwiązywanie testu konkursowego,

godz. 12.00 – uroczyste wręczenie nagród i zakończenie konkursu,

 

§6

Testy będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego w skład, której będą wchodzić:

 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa.

 

§7

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opracowanie pytań do testu konkursowego wraz z kluczem odpowiedzi oraz pytań do testu dodatkowego dla osób, które otrzymały taką samą ilość punktów. Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem. Zabrania sie używania korektora.

§8

Półfinał odbędzie się w październiku dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie on polegał na rozwiązaniu w ciągu godziny testu składającego się z 30 pytań. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w półfinale. Wyniki testu będą podane następnego dnia.

Do finału przejdą pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z testu (również ex aequo).

 

 

 

§9

Finał konkursu dla wszystkich trzech kategorii odbędzie się w listopadzie. Finaliści będą rozwiązywać test składający się z 30 pytań w ciągu godziny. Jeśli mimo pisemnego etapu finałowego nie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, w dalszej kolejności będą pytania ustne zadawane przez komisję konkursową gdyż regulamin nie przewiduje premiowanych miejsc ex aequo.

Wszystkie etapy odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

§10

W konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w etapie finałowym w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwości przyznawania wyróżnień.

 

§11

Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście w dniu finału tj. w listopadzie 2012 r. w głównej Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

 

§12

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 września 2012 roku na dziennik podawczy lub do pokoju 227 Starostwa Powiatowego w Limanowej za pomocą karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia karty zgłoszeniowej na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego.

 

 

 

§13

Patronat medialny:

 

 

             

         

Sponsorzy:

   

 

§14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.

 

§15

Polecana literatura:

1.    Przewodnik: Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna Limanowa – Sałasz – Jaworz, Starostwo Powiatowe w Limanowej Marian Szewczyk 2005

2.    Beskid Wyspowy – A Matuszczyk 2008

3.    Gorczański Park Narodowy  25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców – Praca zbiorowa 2006

4.http://www.erys.pl/

5.http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/edukacja/opowiesci

6.http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promocyjne

7.http://www.powiat.limanowa.pl/pl/25231/0/Ochrona_Przyrody_w_Powiecie_Limanowskim.html

8. http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/

9. http://www.powiat.limanowa.pl/pl/34706/0/Sciezka_przyrodniczo_edukacyjna.html

10.http://www.gorczanskipark.pl/

11.http://www.lop.org.pl/


Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisane do wykazów podręczników przeznaczonych do nauczania przyrody, biologii w gimnazjum i liceum.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat informacyjny

 

07.11.2012

Do półfinału zakwalifikowało się 90 osób z 47 szkół Powiatu Limanowskiego. Do finału, który odbędzie się 15 listopada 2012 r. zakwalifikowało się 14 osób. Gratulujemy!

 

 

WYNIKI półfinału III

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne.


Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

Kwiecień 2012 - ogłoszenie konkursu
Wrzesień 2012 - konferencja dotycząca organizacji konkursu oraz termin zgłoszeń do konkursu
6 listopad 2012 - półfinał
15 listopad 2012 - finał i rozdanie nagród w Starostwie Powiatowym w Limanowej

 Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe W Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Powiatowe Centrum ekologiczne działające w w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Współorganizatorami konkursu jest Powiatowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa.

 

Piątek, 16 Listopad 2012

 

Kinga Filipek, Sylwia Filipiak oraz Agnieszka Michalak to zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Spośród 90 uczniów uczestniczących w półfinale powiatowego konkursu do głównej rozgrywki czyli finału zakwalifikowało się 14 z nich. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i upominki.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, który obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Współorganizatorem konkursu było Nadleśnictwo Limanowa. Organizatorzy zadbali, by każdy z biorących udział w finałowym teście otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Kinga Filipek ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej

II miejsce – Kacper Daniel z Zespołu Szkół w Laskowej

III miejsce – Katarzyna Zelek ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej

Zwycięzcy w kategorii gimnazjów:

I miejsce – Sylwia Filipiak z Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie

II miejsce – Ewelina Surówka z Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

III miejsce – Ewelina Opiela z Zespołu Szkół w Starej Wsi II

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Agnieszka Michalak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

II miejsce – Daniel Młynarczyk z I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

III miejsce – Maciej Matląg z I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

 Szczegółowe wyniki

Nagrody wręczali:

Jan Puchała - Starosta Limanowski

Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski

Anna Fabia - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jan Legutko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa

 

Patronat medialny:

             

         

Sponsorzy:

   

 

 

 

 

Linki do publikacji:

 

             

         

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu