Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej wraz z Nadleśnictwem Limanowa, Nadleśnictwem Stary Sącz, Gorczańskim Parkiem Narodowym oraz Klubem Gaja w Wilkowicach zapraszają na

IX edycję Światowego Święta Drzewa 2011.

 


 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne wraz ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja 8 września 2011 r. przeprowadziło konferencję skierowaną do nauczycieli biologii, przyrody i geografii z wszystkich szkół powiatu limanowskiego.

Konferencję otworzył Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, witając gości i przedstawiając cel konferencji, jakim było omówienie strategii działań, związanych z realizacją dziewiątej edycji święta drzewa w Powiecie Limanowskim oraz konkursem wiedzy o ochronie przyrody.

Jako kolejny głos zabrał Jan Puchała Starosta Limanowski dziękując przybyłym nauczycielom - Dzięki codziennej Państwa pracy, możliwe jest wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody. Podczas konferencji starosta przedstawił także informacje na temat bieżących inwestycji prowadzonych przez Powiat Limanowski.

W konferencji udział również wzięli zaproszeni goście: Jarosław Kasprzyk i Izabela Siubiak z Klubu Gaja w Wilkowicach oraz Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa i Rafał Tokarz z Nadleśnictwa Stary Sącz.

 

Z okazji dziewiątej edycji święta drzewa została otwarta wystawa podsumowująca pięcioletnią działalność sadzenia drzew w Polsce. Na wystawie tej znalazła również miejsce działalność Powiatowego Centrum Ekologicznego. Wystawa ta była w kilkudziesięciu miastach Polski, można ją było oglądać przez dwa tygodnie w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, następnie została ona wystawiona w Warszawie, gdzie 10 października 2011r. odbyła się oficjalna inauguracja Święta Drzewa.

  

Partnerami podczas tegorocznych obchodów święta drzew byli: ekologiczna organizacja pozarządowa Klub Gaja z Wilkowic (plakaty, ulotki, materiały edukacyjne), Nadleśnictwo Limanowa (fundator sadzonek drzew, pomoc merytoryczna), Nadleśnictwo Stary Sącz (fundator sadzonek, pomoc merytoryczna), Gorczański Park Narodowy (pomoc merytoryczna).

 

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy za udział w Międzynarodowym Konkursie „Young People in European Forests” YPEF 2010/2011 dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej oraz dla Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej. W konferencji łącznie wzięło udział 43 osoby z całego powiatu limanowskiego.

 

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe  w Limanowej zostało dwukrotnie uhonorowane nagrodę Czarodziejskiego Drzewa, które przyznawane jest przez Klub Gaja z Wilkowic dla najlepszych, podczas uroczystych inauguracji obchodów Święta Drzewa w Warszawie przy udziale Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

W tym roku

10 października, Aktorzy - Magdalena Popławska i Bartłomiej Topa zasadzili drzewa inaugurujące 9.edycję Święta Drzewa Klubu Gaja. Kasztanowce, dąb i platan  posadzono obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim. W obchodach Święta drzewa w Warszawie wziął także udział Franciszek Dziedzina, Wicestarosta Limanowski, który w imieniu Jana Puchały, Starosty Limanowskiego odebrał „nagrodę specjalną Złotego Czarodziejskiego Drzewa 2011”  za konsekwentną i wieloletnią realizację programu „Święto Drzewa” w Powiecie Limanowskim. Nagrodę tą również otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa.

  

W uroczystości wzięli m. in. udział: Jacek Michałowski - szef Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister środowiska Janusz Zaleski, Anna Paszkiewicz - zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Podczas inauguracji wręczono laureatom również statuetki  nagród: Czarodziejskiego Drzewa (za sadzenie i ochronę drzew), Pegaza (za zbiórkę makulatury), Drzewa Roku.

Wśród nagrodzonych było wiele przykładów niezwykłych działań, które spowodowały, że sadzeniem i ochroną drzew zajęły się różnorodne grupy społeczne, zawodowe i wiekowe w całej Polsce. To m.in.  Jan Byrt,  proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku-Salmopolu, która założyła w Beskidach Ogród Reformacji; Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, który do sadzenia drzew zaangażował 24 szkoły i 3 tys. osób; Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie tworząca „żywy płot zdrowia”; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrzynie, który ustanowił Szkolną Ostoję Przyrody i gmina Bralin, która w sadzenie drzew zaangażowała wielu mieszkańców – od przedszkolaków po sołtysów.

 

Od 10 do 27 października w poszczególnych szkołach znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego rozpoczęło się sadzenie drzew. W bieżącym roku posadziliśmy ponad 700 drzew przy udziale ponad pół tysiąca osób, swoim zasięgiem objęliśmy wszystkie gminy powiatu limanowskiego oraz zaangażowaliśmy 25 placówek oświatowych. W ramach tego święta od 2005 roku dzięki Starostwu Powiatowemu w Limanowej posadzono już ponad 4 tys. drzew.

 

Posadziliśmy również pięć Drzew dla Pokoju, jednocząc się tym samym z innymi krajami na świecie, dla których hasło „Let's plant a tree for peace” i „pokój na świecie” jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości.

Podczas obchodów „Święta Drzewa” w powiecie limanowskim odbywały się zajęcia, apele, konkursy a nawet całodniowe akademie związane z sadzeniem drzew, przyrodą, ekologią i segregacją śmieci. Drzewa sadziły nie tylko dzieci i młodzież, ale również Zarząd Powiatu Limanowskiego, wójtowie, dyrektorzy szkół, księża oraz nauczyciele.

Poniżej przedstawiamy obchody w niektórych szkołach powiatu limanowskiego:

 

Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy

 

W dniu 07.10.11r.  o godzinie 12.50 w Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy odbyło się sadzenie drzewek w związku ze Świętem Drzewa. Klasa II b wspólnie z panem leśniczym Kazimierzem Jasińskim z Nadleśnictwa Stary Sącz i nauczycielką biologii panią Marią Pietrzak posadziła 5 sosen, 5 jodeł, 5 świerków oraz 1 klona. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem. Cieszyli się, że mogą zrobić coś dla przyrody i dla siebie.

Sadzenie poprzedziła prelekcja pana leśniczego na temat znaczenia lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz sposobów ich ochrony.

Maria Pietrzak

 

Szkole Podstawowej w Kamionce Małej

 

12 października koło LOP działające w Szkole Podstawowej w Kamionce Małej po raz czwarty zorganizowało obchody Święta Drzewa. Wzięła w nich udział cała społeczność uczniowska (62 uczniów). Przygotowano okolicznościową gazetkę ścienną, dekorację na sali gimnastycznej, inscenizację pt. „Jak uczyliśmy Jasia szanować przyrodę”, przeprowadzono konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu”. Uczniowie klasy „0” przedstawili teatrzyk o kłopotach zwierząt leśnych. Spotkanie było okazją do wzbogacenia wiedzy o lesie i roli drzew w życiu człowieka i naszej planety. Zwycięzcy konkursu plastycznego zostali nagrodzeni  krzewami, które zostały zakupione ze środków  pozyskanych ze zbiórki butelek plastikowych po napojach. Dla upamiętnienia tego dnia przed budynkiem szkolnym wspólnie posadziliśmy klona palmowego – piękne drzewko o intensywnie czerwonych liściach (zakupione również z wyżej wymienionych środków). W ramach obchodów Święta Drzewa dzieci klasy IV, V i VI odwiedziły ścieżkę dydaktyczną "Limanowa - Sałasz - Jaworz". Miały wspaniałą możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą i zgłębiania jej tajemnic.

Ewa Ficoń

 

Szkoła Podstawowa w Jaworznej

 

W obchodach „Święta Drzewa 2011” wzięli udział wszyscy uczniowie SP w Jaworznej (82 uczniów). Miały one miejsce 20 października. Uroczystość była okazją do ukazania ważnych funkcji, jakie pełnią drzewa i las w  środowisku. Uczniowie klas starszych przygotowali okolicznościową dekorację, gazetkę ścienną i  przedstawili inscenizację przypominającą zasady właściwego zachowania się w lesie. Przedstawiciele szkolnego „Koła Młodych Ekologów” zachęcali rówieśników do poszanowania tworów przyrody i segregacji odpadów. Wszystkie dzieci złożyły obietnicę, że będą opiekować się drzewami i dołożą starań, aby było ich wokół coraz więcej. Został przeprowadzony szkolny konkurs fotograficzny „Leśne inspiracje”, którego zwycięzcami zostali Karol Szkarłat i Łucja Szkarłat. W  nagrodę otrzymali sadzonki krzewów ozdobnych, które bardzo się im podobały. Przed szkołą posadziliśmy pomarańczowego ognika, zakupionego za pieniądze, które uzyskaliśmy ze zbiórki butelek plastikowych.

Ewa Ficoń

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Rybiu

 

Dzień 25. 10. 2011 r. był uroczysty dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu. Tego dnia odbyła się uroczystość, która spajała w sobie cztery wydarzenia: Dzień Patrona, Ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Drzewa.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Szkoły Grażyna Stalmach, nauczyciele pracujący w tej placówce, nauczyciele – emeryci, rodzice pierwszaków, Zarząd Rady Rodziców, Jan Pach, który pomaga usuwać usterki w szkole oraz przedstawiciele władz Gminy Limanowa: Zastępca Wójta Franciszek Bieda, Sekretarz Urzędu Gminy Marek Ziaja, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Musiał, Radny Powiatu i Kierownik Wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Jacenty Musiał, Radny Gminy Stanisław Młyński, Sołtys wsi Nowe Rybie Jan Myszka, członek Rady Sołeckiej Zofia Pietroń, Proboszcz Parafii Nowe Rybie Kazimierz Basista, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej: Wacław Wilczek, Władysław Pączek, Krzysztof Sternal.

Uroczyste powitanie wszystkich gości przez Panią Dyrektor odbyło się na sali gimnastycznej o godz. 12. 00, a następnie dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny rozpoczynający się krótką prezentacją multimedialną dotyczącą życia i twórczości Marii Dąbrowskiej. Potem uczniowie klas IV - VI przytaczali fragmenty dzieł pisarki, aby lepiej przybliżyć tę postać młodszym kolegom. W trakcie akademii odbyło się również uroczyste pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. Dzieci z wielkim przejęciem powtarzały słowa ślubowania, które przypieczętowały odciskiem własnych kciuków. Kolejnym punktem wystąpienia uczniów było zabawne przedstawienie klasy VI dotyczące pracy nauczyciela i tego jaka klasa może się mu trafić. W dalszej części uczniowie złożyli wszystkim pedagogom piękne życzenia, do których dołączył się szkolny chór, śpiewając utwór „Życzymy, życzymy”.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród dla uczestników konkursów szkolnych, które nawiązywały do życia i twórczości Marii Dąbrowskiej.  Gratulacje zwycięzcom złożyli Marek Ziaja, Dorota Musiał, Franciszek Bieda oraz Dyrektor Szkoły. Piękne pamiątki w postaci książek otrzymali następujący uczniowie:

Za konkurs recytatorski:

Angelika Brewczyńska, klasa VI – miejsce I

Patrycja Pasoń, klasa V – miejsce II

Monika Mucha, klasa VI – miejsce III

Za konkurs wiedzy o pisarce:

Klaudia Młyńska, klasa IV – miejsce I

Karol Młyński, klasa IV – miejsce II

Angelika Dudek, klasa IV – miejsce III

Za konkurs plastyczny

Klaudia Brewczyńska i Klaudia Młyńska z klasy IV – miejsce I

Alina Piątkowska, klasa III – miejsce II

Małgorzata Ptaszek, klasa V – miejsce III

 

Ostatnim punktem uroczystości było sadzenie drzewek, które zostało poprzedzone pięknym podsumowaniem „Święta Szkoły” przez Nadleśniczego Jana Legutko. Później sadzonki zostały posadzone na przygotowanym terenie wzdłuż boiska szkolnego. Ilość i rodzaj sadzonek ustalono wcześniej z Nadleśnictwem w Limanowej. Pierwszaki z rodzicami oraz zaproszeni goście ochoczo wzięli się do pracy i z ogromnym zapałem sadzili drzewka. Ten przyrodniczy akcent sprawił, że uczniowie klas pierwszych mogli poczuć, że również i oni zrobili coś dobrego dla Ziemi. Z pewnością będą obserwować wzrost drzewek i zachwycać się nimi każdego dnia, a za kilka lat te małe drzewka staną się piękna ozdobą terenu szkoły.

Po zakończeniu sadzenia wszyscy udali się na wspólny obiad, który przebiegł w miłej

i przyjaznej atmosferze.

Grażyna Stalmach, Małgorzata Ryś

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

 

W tym roku szkolnym już trzeci raz przystąpiliśmy do programu „Święto Drzewa” organizowanego przez Klub Gaja i Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej.

W programie uczestniczyli uczniowie klasy 4 A.

Za główny cel naszego działania postawiliśmy sobie odkrycie tajemnic lasu, a przede wszystkim przyczynienie się do zwiększenia zadrzewienia naszej planety, a tym samym zmniejszenia skutków zamian klimatycznych na Ziemi.

Nasze przygotowania do tego święta rozpoczęły się od sporządzenia plakatu promującego akcję. Na plakacie znalazły się kontury drzewa z naklejonymi liśćmi, na których uczniowie zapisali funkcję, jaką pełni drzewo w przyrodzie i gospodarce człowieka.

20 października z wielką niecierpliwością czekaliśmy na przybycie przedstawiciela Nadleśnictwa Limanowa. Czas oczekiwania przeznaczony był na pogadankę na temat akcji, jej celów, przygotowanie biletów- liści z papieru, które uczestnicy akcji przypięli do ubrań. Przeprowadziliśmy także dyskusję, w czasie której uczniowie podawali argumenty „za i przeciw” sadzeniu drzew.

O godzinie dwunastej przybył do nas p. Jakub Zygarowicz, przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa. Pan leśniczy przywiózł ze sobą sadzonkę świerka, pamiątkowe foldery. W czasie krótkiej prelekcji wspomniał o międzynarodowym roku lasów 2011 pod hasłem „Lasy dla ludzi”, objaśnił nam, jakie funkcje pełni las, a także udzielił nam wskazówek odnośnie sadzenia.

Po tej krótkiej pogadance wyszliśmy przed szkołę, aby posadzić drzewko. Chłopcy pod czujnym okiem fachowca wykopali dołek, następnie odczytaliśmy zielone ślubowanie i posadziliśmy drzewko dla pokoju, potem przyszedł czas na wspólne zdjęcie i wręczenie podziękowania. Sadząc drzewko, towarzyszyło nam przekonanie, że pokój na Ziemi zależy też od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Uczestnictwo w programie „Święto Drzewa” przysporzyło naszym uczniom wiele radości, dało poczucie, że oni też mogą coś zrobić dla naszej planety. Wychodząc ze szkoły zerkają jak rozwija się nasz okaz.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie

 

„Drzewo – symbol życia, wzrostu, trwałości i szczęścia”, pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie włączyli się do obchodów Święta Drzewa. Z tej okazji zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Jesienne drzewo”, prace zdobiły hol naszej szkoły, były podziwiane przez rodziców i odwiedzających nas gości. Wykonano również gazetki tematyczne, uczniowie dowiedzieli się, jak ogromna rolę spełnia las w przyrodzie i życiu człowieka.

11 października 2011 odbył się finał konkursu. W tym dniu gościliśmy inspektora Piotra Ociepkę z Powiatowego Centrum Ekologicznego w Limanowej, który wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu oraz wygłosił ciekawa pogadankę na temat prawidłowego sadzenia drzewek, ich opieki i właściwej pielęgnacji.

Po apelu uczniowie klasy VI wraz z naszym gościem udali się na plac szkolny i tam z wielkim zaangażowaniem posadzili 13 świerków. Dla dzieci było to nowe i ciekawe doświadczenie, które na długo pozostanie w ich pamięci.

Urszula Biernat

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie w ramach akcji  „Święto Drzewa”  podjęli różnorodne działania ekologiczne. W szkole rozwieszono plakaty informujące o akcji ,,Święto drzewa”.

Zorganizowano z młodzieżą uroczysty apel, na którym wyjaśniono pojęcie lasu, i przypomniano jakie las pełni funkcję. Uświadomiono, jaki wpływ na istnienie lasów ma cywilizacja i zwrócono uwagę na konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody.

Od lat szkoła współpracuje ze Centrum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy przekazało szkole sadzonki drzew. Dzięki takiej współpracy teren wokół szkoły dzisiaj porastają bujne drzewa takie jak: brzozy, wierzby, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, buki, lipy. Kontynuując tę współpracę przystąpiliśmy do kolejnej akcji „Święto Drzewa”.

W październiku z okazji ,,Święta drzewa” na spotkanie z dziećmi do szkoły przybył przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego – pan Piotr Ociepka, który przywiózł nam sadzonki jawora i świerka – razem 40 drzewek. Pan Piotr pokazał nam i omówił dokładnie jak należy sadzić drzewa.

Po instruktażu uczniowie z pomocą nauczyciela przyrody Stanisława Zonia i pana Piotra zasadzili drzewka na terenie szkolnym. Każdy uczeń biorący udział w akcji zasadził drzewko i zobowiązał się, że przez okres uczęszczania do szkoły – będzie się tym drzewkiem opiekował. W trakcie sadzenia drzewek i na zakończenie akcji zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

Zakończyliśmy w naszej szkole akcję „Święto Drzewa”, ale dalej będziemy się troszczyć o okolicę i pobliski las. Planujemy dalszą współpracę z Nadleśnictwem, udział w kolejnych akcjach, które ratują nasze środowisko.

Stanisław Zoń

 

Szkoła Podstawowa w Roztoce

 

Dnia 10.10.2011r. uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w obchodach „Święta Drzewa”. Około 80 osób uczestniczyło w pokazie filmu na temat życia w lesie oraz prelekcji pana leśniczego, który bardzo ciekawie opowiadał o potrzebie ochrony drzew i lasów.

Jak co roku, najważniejszym punktem „Święta Drzewa” było samodzielne posadzenie drzewka. W tym roku, dzięki uprzejmości i pomocy pracowników Nadleśnictwa Stary Sącz  posadziliśmy aż 51 drzewek. Pan leśniczy przypomniał nam o zasadach prawidłowego sadzenia i pielęgnowania młodych sadzonek.

Obok szkoły posadziliśmy 1 świerka srebrnego, 10 jodełek i 10 sosen, natomiast nad rzeką pan konserwator posadził pozostałe drzewa: 10 lip, 10 klonów i 10 świerków. Wszystkie te drzewka będą mieć wyznaczonych opiekunów-uczniów z poszczególnych klas.

Maria Nalepa

 

Szkoła Podstawowa w Stróży oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

 

W dniu 18.10.2011r uczniowie szkoły Podstawowej w Stróży (24 uczniów) oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej (14 uczniów) wspólnie z panem leśniczym Stanisławem Twarogiem włączyli się w akcje sadzenia drzew. Posadzono 6 świerków. W podanych placówkach uczniowie przystąpili wcześniej do konkursu plastycznego „Drzewo dar dla życia” oraz wykonali okazy pojedynczych drzew wykorzystując różne materiały. W tym dniu odbyły się również konkursy wiedzy dotyczące znajomości  funkcjonowania lasu. Bogumiła Śmiałek

 

Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi.

 

„Niech bije zielone serce drzewa” – tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznych obchodów Święta Drzewa w Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi.

20 października 2011 r. uczniowie szkoły we współpracy ze szkolnym kółkiem ekologicznym, Nadleśnictwem w Limanowej oraz pracownikiem obsługi panem Stanisławem Odziomkiem włączyli się  w obchody tego święta. Po raz kolejny została zorganizowana akcja sadzenia drzew wokół boiska sportowego i budynku szkoły.

Akcja poprzedzona była w szkole apelem. Uczniowie kółka ekologicznego poprzez wiersze, inscenizacje, piosenki starali się uświadomić społeczności szkolnej, jak ważne jest sadzenie drzew. Działania praktyczne przed Świętem Drzewa poprzedzone były licznymi przygotowaniami. Uczniowie w ramach kółka wykonali gazetkę ścienną o Święcie Drzewa, wykonali transparenty i ciekawe przebrania na apel, przygotowali konkurs ekologiczny z zagadkami. W szkole została także ogłoszona akcja zbierania makulatury. Wcześniej wszystkie klasy zdeklarowały udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Szczęśliwe Drzewo”. W ramach tego jesiennego święta powstało wiele pięknych wierszy o tematyce jesiennej. Autorami wierszy byli i najmłodsi uczniowie naszej szkoły i najstarsi – gimnazjaliści. Swoimi poetyckimi zdolnościami mogli pochwalić się na apelu z okazji Święta Drzewa. Kilkoma wierszami naszych uczniów chcemy się podzielić.

Oprócz konkursów, wierszy naszą uroczystość uświetnił obecny na akademii i bardzo lubiany przez nasze dzieci pan mgr Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa w Limanowej. Od kilku lat współpracuje on z naszą szkołą. Wygłosił  po apelu wszystkim zebranym krótką pogadankę nt. znaczenia lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka. Obdarował dzieci licznymi nagrodami rzeczowymi w ramach przeprowadzonych i rozstrzygniętych przy jego udziale konkursów.

Po akademii 20 października uczniowie gimnazjum razem z panem Stanisławem Odziomkiem zasadzili wokół boiska 17 brzóz. Przy nowym budynku szkolnym uczniowie szkolnego kółka ekologicznego razem z panem leśniczym zasadzili świerka srebrnego jako symboliczne drzewko pokoju. „Niech niesie pokój” na długie lata w naszej społeczności szkolnej, w naszym regionie i na całym świecie.

 

Twórczość poetycka naszych uczniów.

 

Fajna Jesień

W jesieni się śmiejemy

i dary jej bierzemy.

Jesień jest kochana

i nam dobrze znana.

Opadłe liście grabimy

i ludziki z kasztanów robimy.

Z żołędzi mają czapeczki

i z liści ładne sukieneczki.

Bawimy się z nimi

a nie śpimy.

Dorotka Więcek – kl III SP

 

Uroki jesieni

Pędzi jesień z urokami

i maluje drzewka pędzelkami.

Miło spojrzeć na te cuda

bo to się jesieni uda.

Koloruje, barwi, zmienia

nawet nie widać jelenia.

Gdy do lasu przychodzimy

różne zwierzęta widzimy

zbieramy skarby jesieni

bo leżą na ziemi.

Zrobimy z nich potworka

lub włożymy je do worka.

Piękna jest to pora roku

bo robi przyjemność naszemu wzroku.

Monika Setlak i Izabela Trojanowska – kl. III SP

 

Złota polska jesień

Każdy lubi jesień,

Bo różne skarby niesie.

Nikt jej nie zna wprawdzie,

Lecz każdy zawiera z nią nowe przyjaźnie.

Lubią ją zwierzęta,

ludzie i jagnięta.

Złota polska jesień,

Różne skarby niesie.

Szyszki i kasztany,

W malowane plany.

Jest zawsze piękna,

Jak z liści sarenka.

Julia Sabura – kl. III SP

 

Jesień

Wrzosy w lesie zapoczątkowały jesień.

Liście na drzewach są żółte, czerwone, a nawet brązowe, rzadko zielone.

Rydzyka można znaleźć w ściółce leśnej.

Wiewiórki się uganiają zapasy na zimę zbierają.

W powietrzu słychać gęganie to dzikie gęsi odnajmują,

że od nas odlatują.

Tomaszek Paweł - klasa 4 SP

 

Jesień

W górze złociste słońce

W dole skrył się zimny wiatr

Bocian się spieszy, by na łące móc z jesienią

Ostatni spędzić czas

Trzymać kolorowy liść w dłoni

I słychać, o czym szepcze sad

Gra na skrzypcach polny konik

Znów jesień woła nas

Paulina Wróbel II gimnazjum

 

Jesień

Jest taka pora roku

Która kolorów ma moc

Gdy szumi wiatr o zmroku

Suchych liści na ziemi koc

Noc otula świat wcześniej niż w lecie

Nagie drzewa kołyszą się tak

Jak gdyby księżyc grał im na flecie

Melodie w walca takt

Poranna rosa zamarzła przez noc

I rankiem ogrzewa ją blask

Słońce co budzi nas świecąc w nos

Szkolnego dzwonka słychać wrzask

Anna Kuzar II Gim

Dorota Młynarczyk

 

Szkoła Podstawowa w Stroniu

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu w ramach programu Święto Drzewa 2011 podjęli różnorodne działania ekologiczne.

Na lekcjach przyrody, edukacji przyrodniczej i zajęciach kółka ekologicznego:

- wyjaśniano pojęcie lasu, określano jego funkcje

- wyrabiano emocjonalny stosunek do środowiska przyrodniczego

- rozwijano postawy proekologiczne

- zapoznano z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie

- uświadamiano jaki wpływ na istnienie lasów ma cywilizacja i zwrócono uwagę na poszanowanie otaczającej przyrody

- zachęcano do zaangażowania się działania na rzecz ochrony środowiska – sadzenie nowych drzew

- zorganizowano wycieczkę do najbliższego lasu, w trakcie której uczniowie zebrali kilka worków śmieci.

Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na piękno otaczającej nas przyrody oraz ukazać jej ogromne znaczenie dla życia każdego człowieka wywieszono różnorodne plansze, plakaty, przygotowano gazetki tematyczne, inscenizacje, konkursy.

Dnia 20 października w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień Drzewa”. Uczniowie kółka ekologicznego wraz z nauczycielką Celiną Plata przedstawili inscenizacje
pt. „Pomagajmy drzewom”, którą zaprezentowali w obecności pana leśniczego Kazimierza Jasińskiego z Nadleśnictwa Stary Sącz i całej społeczności szkolnej. Następnie uczniowie zadawali zebranym pytania, zagadki związane z lasem, zwierzętami w nim żyjącymi, a za prawidłowe odpowiedzi „Pani Jesień” nagradzała owocami.

Jednym z ważniejszych wydarzeń dnia było spotkanie z panem leśniczym, który interesująco opowiadał o swojej pracy, usystematyzował wiadomości na temat lasu
i odpowiadał na wiele dociekliwych pytań uczniów.

Podsumowaniem „Dnia Drzewa” było posadzenie 20 świerków przywiezionych przez pana leśniczego.

Celina Plata

 

Szkoła Podstawowa w Szyku

 

21 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Szyku obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji uczniowie klasy IV i VI sadzili drzewka na terenie wokół szkoły. W akcji brało udział 24 uczniów, którzy zasadzili 42 drzewka (jodły, świerki).

 

Szkoła Podstawowa w Świdniku

 

W tym roku nasza szkoła przystąpiło po raz drugi do akcji realizowanej przez Klub Gaja w ramach IX edycji programu edukacyjno – ekologicznego ph. „Święto Drzewa” . W ramach obchodów tego święta 11 października 2011r. w naszej  szkole  urządzona została wielka uroczystość. Uczniowie klasy IV pod kierunkiem wychowawcy P. Katarzyny Leja-Pietrucha przygotowali przedstawienie pt. „Apel drzew”, a uczniowie przyszli do szkoły ubrani w kolorze zielonym. Na tę uroczystość zaproszono pracownika Nadleśnictwa w Starym Sączu pana Kazimierza Jasińskiego, który po występie dzieci zabrał głos. Mówił o nasionach drzew, sposobie zbierania, sadzeniu i pielęgnacji drzewostanu. Rozwinął również temat suszy i zwrócił uwagę na związki pomiędzy drzewami, a zmiany klimatu na naszym terenie. Odpowiedział na szereg pytań zadanych przez dzieci. Po spotkaniu w szkole  pan leśniczy, pani dyrektor i uczniowie udali się na plac przyszkolny, aby posadzić 40 sadzonek drzew (sosna i świerk), które zafundowało Nadleśnictwo w Starym Sączu.

Wszystkie dzieci wykazały wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta drzewa”. Nasze działania uwieczniliśmy na zdjęciach. Uważamy, że tego typu zajęcia mają wielki wpływ na kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych. Dlatego w przyszłym roku również, weźmiemy udział w tej akcji.

Krystyna Oleksy

 

Szkoła Podstawowa w Wilczycach

W dniu 10.10. 2011 r. 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczycach w ramach „Święta Drzewa” posadziło jedno Drzewko Pokoju.

W sadzeniu drzewka uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego mgr Piotr Ociepka. Po posadzeniu drzewka Pan Piotr wygłosił prelekcję na temat „Rodzaje drzew”. Była to już V akcja, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Dorota Naściszewska

 

Szkoła Podstawowa w Wysokiem

Dnia 11 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Wysokiem zostało zorganizowane po raz kolejny  Święto Drzewa. Wszystkie klasy wykonały prace plastyczne związane z tematyką drzew i lasu. Prezentacja prac uczniów miała miejsce w obecności całej szkoły i gościa – pana Piotra Ociepki – przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej , który z okazji Święta Drzewa przywiózł prezent w postaci 10 sadzonek świerka, które zostaną posadzone wzdłuż ogrodzenia Szkoły. Po prezentacji przedstawiciel Starostwa opowiadał o drzewach i swojej pracy. Następnie uczniowie zadawali pytania dotyczące tematyki drzew. Na zakończenie pan Ociepka poprosił uczniów klasy pierwszej o ich piękną pracę pt. „Jesień w lesie”, którą obiecał powiesić w budynku Starostwa Powiatowego.

 

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

 

Święto Drzewa  w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie obchodziliśmy 27 października 2011 roku.  Uczniowie  podjęli różnorodne działania skierowane głównie w kierunku znaczenia lasów oraz rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew.

Uczniowie klasy I - III szkoły podstawowej otrzymali listeczki różnych gatunków drzew na których zapisali swoje obietnice. Następnie przyklejali swoje liście tworząc drzewa, których nazwy musieli rozpoznać. Klasa I szk. podst. pod kierunkiem pani M. Podgórni przygotowała przedstawienie pt. „O Bukowym zmartwieniu”.

Kolejnym ważnym momentem była pogadanka pana leśniczego Jakuba Zygarowicza na temat znaczenia lasów. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane przez gościa pytania.

Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na otaczające nas drzewa zostały przeprowadzone konkursy:

1.        dla klas I -III  "Moje ulubione drzewo" wykonane z surowców wtórnych

2.        dla klas IV-VI oraz I - III gimnazjum praca na temat "Historia pewnego drzewa ta prawdziwa lub zmyślona"

Uwieńczeniem trudu pracy uczniów było rozstrzygnięcie  konkursów, gdzie głównym jurorem był pan leśniczy. On też wręczył ufundowane przez Nadleśnictwo nagrody tym, których prace były najciekawsze. Pozostali uczestnicy otrzymali słodką nagrodę pocieszenia oraz maskotkę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Na zakończenie zwycięzcy odczytali swoje opowiadania, które zostaną też wydrukowane w gazetce szkolnej "Tropiciele". Po tych emocjach, pod czujnym okiem pana leśniczego delegacje klas posadziły jedno, ale jakże piękne drzewo - Świerka srebrnego i nadali mu imię "Wacław". Piękną dekorację wykonała pani A. Drożdżak.

Beata Marek

 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej

 

W dniu 11 października 2011 roku (wtorek) o godzinie 11:45 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej odbyło się sadzenie drzew z okazji Dnia Święta Drzewa. Podczas tegorocznego Święta Drzewa zostało posadzonych 9 brzóz oraz dwa świerki srebrzyste, jeden z nich został drzewkiem pokoju. Sadzonki zostały dostarczone przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego Parku Panią Annę Kurzeję oraz Pana Michała Kosiarskiego. W akcji brała udział klasa VI Szkoły Podstawowej (21 uczniów) pod opieką wychowawcy i jednocześnie nauczyciela biologii Heleny Domagały. Uczniowie wraz z wychowawcą i pracownikami Parku wyszli na zewnątrz by posadzić drzewka w wybranych wcześniej miejscach. W kopaniu pod sadzonki pomagał dzieciom Pan Stanisław Kuczaj - konserwatora szkoły. Dzieci bardzo chętnie sadziły wybrane przez siebie drzewa. Uczniowie klasy VI będą opiekować się zasadzonymi drzewami.

Helena Domagała

 

Zespół Szkół im KEN Tymbark

 

24 października w naszej szkole już po raz kolejny obchodziliśmy Święto Drzewa. Jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi.

Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego udostępniania uczestnikom sadzonek oraz służą pomocą leśników. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem w naszym przypadku jest to Nadleśnictwo Limanowa.

Gościliśmy w szkole przedstawiciela tegoż Nadleśnictwa Pana Jakuba Zygarowicza, który wygłosił prelekcję dla trzydziestoosobowej grupy, dotyczącą funkcji i ochrony lasu, uczniowie obejrzeli również film edukacyjny Następnie z uczniami klasy II LOA posadziliśmy 45 drzewek różnych gatunków.

Sadzenie drzew z okazji Święta Drzewa stało się już naszą tradycją i z dumą możemy obserwować rosnące wokół naszej szkoły sadzonki.

Justyna Bartusiak

 

Zespół Szkół w Przyszowej

 

Po raz kolejny w naszej szkole odbyło się „Święto Drzewa”. Głównym organizatorem imprezy byli uczniowie klas V, którzy przygotowali zaproszenia dla gości, przedstawienie dla młodszych kolegów oraz konkurs wiedzy ekologicznej.

Korzystając ze sprzyjającej pogody uczniowie klasy Vb  zrealizowali ścieżkę przyrodniczą  „Limanowa – Jaworz” ze szczególnym omówieniem drzewostanu.

Piątoklasiści  zadbali również o wystrój szkoły: przygotowali gazetki szkolne i klasowe, związane z drzewami. Nauczyciel przyrody przygotował lekcje o naturalnych zagrożeniach dla lasów, głównie o korniku drukarzu, korzystając z wielu pomocy dydaktycznych oraz ulotek z Nadleśnictwa Stary Sącz.

Główne uroczystości odbyły się 12 października, kiedy to piątoklasiści przedstawili młodszym kolegom i zebranym gościom spektakl „Ekokapturek”. Po przedstawieniu wspólnie posadziliśmy 12 sosen, 1 świerka srebrnego i 1 miłorzęba japońskiego.

Wszystkie dzieci wykazały wielkie zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów „Święta Drzewa” w naszej szkole. Obecnie każda klasa opiekuje się posadzonym przez nich drzewkiem i wykazują ogromne zainteresowanie przyszłoroczną edycją tego święta.

Anna Nowak

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

 

Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody (SK LOP) Publicznego Gimnazjum w Dobrej przygotowali apel tematyczny z okazji ŚWIĘTA DZEWA, przygotowanie apelu nadzorował opiekun koła p. mgr inż. Maria Syktus.

10 X – Święto Drzewa. Co roku 10 X sadzimy drzewa!

Święto Drzewa jest to program edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku , którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Celem programu jest: edukacja dla rozwoju zrównoważonego i  podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesiania i zadrzewiania oraz do zmniejszania skutków globalnego ocieplenia. Program opiera się na lokalnej aktywności , w szczególności dzieci i młodzieży , przy szerokim udziale społecznym m.in. lokalnych społeczności , samorządów , administracji publicznej , w tym Starostwo Powiatowe w Limanowej łącznie z Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Limanowej.

Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października. Obejmuje ono także takie działania jak : sadzenie lasu, zakładanie ogrodów i parków, sadzenie drzew w intencji pokoju, odszukiwanie starych drzew i drzew – świadków historii, zbiórkę nasion, zbiórkę makulatury, warsztaty, lekcje tematyczne, zajęcia w terenie itp. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe – nadleśnictwo nieodpłatnie przekazuje sadzonki zgłaszającym się uczestnikom programu Święto Drzewa. W naszym przypadku jest to Nadleśnictwo Limanowa. Nadleśnictwa podejmują współpracę z placówkami oświatowymi i koordynują lokalne działania na swoim terenie. Lasy Państwowe służą pomocą leśników w zakresie edukacji ekologicznej.

Stan zdrowotny naszych lasów ulega pogorszeniu. Lasy giną na skutek ingerencji człowieka. Znanym przykładem jest wyrąb lasów równikowych Amazonii. Również w naszym kraju wielkie przestrzenie leśne są pochłaniane przez rozwój przemysłu, energetyki, budowę dróg, osiedli i innych obiektów. Bardzo poważnym zagrożeniem dla lasów jest także zanieczyszczenie powietrza.

Lasy to miejsca, w których żyje wiele roślin i zwierząt. Od bardzo dawna, ludzie wycinają ogromne połacie lasów – chcąc w ten sposobów powiększyć tereny dla swoich upraw. Poza tym, jak już wiesz, z drzew produkuje się papier. Rośliny giną również dlatego, że bardzo im szkodzi zanieczyszczone powietrze i woda. Wiele gatunków zupełnie zanika. Dlatego też rośliny zagrożone wyginięciem zostały objęte ochroną. Nie można ich zrywać ani niszczyć. Kiedy gdzieś je spotkasz – nawet ich nie dotykaj! W Polsce chroni się małe roślinki jak np.: sasanka, przebiśnieg, szarotka oraz drzewa takie jak cis czy limba.

W Twoim kraju jest tez wiele parków narodowych, miejsc, w których ograniczono działalność człowieka.

Las ginie, wysychają mu szpilkowe płuca.

Kruszą się i spadają deszczem martwych igieł

I coraz więcej zieleni uśmierconej zrzuca

Las, szepcąc do człowieka:

Dzięki za fatygę.

Słyszałeś, jak krzyczy ścinane drzewo?

Echo krzyku-

Najdalsze ptaki przeraża.

Nieprawda, że drzewo

Posłusznie chyli

Koronę pod topór,

Że obojętnie stać, mu się

Z królestwa wilgi

Niewolniczą ławą.

Ono każdym liściem z osobna,

jak sercem: umiera.......

Las:

Jestem las – żałosny las.

Wstydzą się zapraszać Was

W moje wnętrze wypalone

Ze świerków ogołocone

Każde Boże Narodzenie

Jest dla mnie przykrym zdarzeniem,

Bo choinki tysiącami giną po siekier ciosami.

W lecie jest jeszcze gorzej,

Bo pikniki o tej porze.

Po piknikach w lesie dzieci zostawiają stosy śmieci.

Ale stokroć gorsza sprawa,

Kiedy harcerska wyprawa

Rozbije namioty

I roznieci płomień złoty

Zdarza się , ze taki płomień

Kawał lasu wnet pochłonie.

Jestem las – przyjazny las.

Chętnie bym zaprosił was

Na maliny, na jagody,

Lecz błagam – nie róbcie mi szkody!

Niechaj każdy z Was pamięta

O mych ptakach i zwierzętach.

Które chcą żyć wśród drzew cienia

Bez żadnego zagrożenia.

„O czym szumią drzewa”

Na skwerku rosło drzewko-

szeroko, rozłożyście.

Srebrną miało koronę, zielonosrebrne liście.

Słuchali chętnie ludzie

 przechodząc obok drzewa, jak wietrzyk wśród gałązek

wesoło piosenki śpiewa.

 

Drzewa: Jesteśmy słabe, zmęczone.

Drzewo I: Ile tu spalin!

Drzewo II: Jaki hałas!

Drzewo III: Posadzono nas w takim smutnym miejscu. Wolałbym rosnąć w lesie.

Drzewo I: Ja też. Tam nie byłoby tylu samochodów. Fabryk…

Drzewo II: Nikt nie obrywałby naszych liści, ani nie łamał gałęzi.

Drzewo III: Ani nie wycinał scyzorykiem swoich inicjałów…

Drzewo I: Trawa też się źle się czuje. Ciągle ktoś po niej biega, chodzi. Wcale nie pomagają tabliczki z napisem „Szanuj zieleń”. Nikt nie szanuje drzew, ani trawy. Ludzie myślą, że doskonale bez nas sobie poradzą.

Drzewo II: Tak zapominają, jacy jesteśmy dla nich ważni.

Drzewo III: Bez nas nie byłoby czystego powietrza w mieście.

Drzewo I: Parki i skwerki z zielenią to płuca. Im ich więcej, tym czystsze powietrze.

Drzewo I: Zwróćmy się z prośbą do wszystkich, by nie rzucali gdzie popadnie śmieci.

Drzewo III: Niech zachowują w lesie ciszę, by mogły cichy szept usłyszeć.

Drzewo I: Niech nie zrywają roślin pod ochroną, czystości, porządku i zwierząt niech bronią.

Drzewo II: Niech piękno przyrody podziwiają i innym niszczyć jej nie dają.

Wszystkie drzewa: Czy to możliwe? Czy to mogłoby się stać?

Drzewo III: Oto KARTA PRZYRODY WSZECHŚWIATA ,określająca podstawowe zasady postępowania każdego człowieka wobec mojego środowiska przyrodniczego:

Drzewo I: Każda forma życia jest wyjątkowa i zasługuje na szacunek.

Drzewo II: Nie wycinajcie lasów – dostarczają tlenu i są domem dla zwierząt, które lubią ciszę i spokój.

Drzewo III: Oszczędzajcie czystą wodę, nie zamieniajcie rzek w ścieki.

Drzewo I:Segregujcie śmieci i wykorzystujcie surowce wtórne.

Drzewo II: Nie zanieczyszczajcie powietrza atmosferycznego, którym musicie oddychać …i pamiętajcie, że:

Wszystkie drzewa: Nie odziedziczyliście Ziemi na zawsze , pożyczyliście ją tylko na chwilę. Cokolwiek uczynicie Ziemi, uczynicie samym sobie.

Mamy nadzieję, że udział w programie „Święto Drzewa”, przyczyni się do tego, że każdy z nas będzie „przyjacielem błękitnej planety” , jak to napisała jedna z naszych uczennic w swoim wierszu pt. „Przyjaciele błękitnej planety”.

„Przyjaciele Błękitnej Planety”

W małej wiosce pośród gór,

mieszka młodzież jakby z chmur.

Pragnie czystą Ziemie mieć,

walkę zacząć ma dziś chęć.

W Dobrej chcemy pięknie mieć,

w koszu więc ląduje śmieć.

Tony śmieci w kontenerach,

nie na drogach, nie na skwerach.

Każdy wandal to nasz wróg,

drzew nie będzie niszczyć mógł.

My na to nie pozwolimy,

i przyrodę obronimy.

Chmury pyłów, kwaśne deszcze,

Ziemią już wstrząsają dreszcze.

Jeszcze dziura ozonowa,

i to tego broń jądrowa.

Któż by tyle złego zniósł?

Więc i Ziemia słabnie już.

Coraz ciszej, ciężej dyszy,

krzyk rozpaczy każdy słyszy.

LOP dobrzański „naprzód marsz”

Ze złem stanąć twarzą w twarz.

Bronić naszych łąk zielonych,

rzek i lasów zaśmieconych.

Gdy na straży my staniemy,

Za sprzątanie się weźmiemy.

Śmieci, ścieki, nieczystości

Znikną ku naszej radości.

Życzymy Ci planeto miła,

Abyś wreszcie czystą była.

Chcemy, aby Ziemia cała,

Mądrych mieszkańców miała.

Członkowie SK LOP Publicznego Gimnazjum w Dobrej.

 

Po apelu przewodniczący Samorządów Szkolnych szkoły podstawowej i gimnazjum w obecności dyrekcji, nauczycieli i uczniów zasadzili symbolicznie dwa świerki o imionach: Paweł i Angelika. Uczniowie zobowiązali się do troski o swoich imienników, a wkrótce drzewka zostaną zaopatrzone w tabliczki z opisem ich historii.

Stosownie do okazji w szkole dominował zielony kolor widoczny w strojach uczniów i nauczycieli. Uczniowie przygotowali również gazetkę tematyczną poświęconą Świętu Drzewa.

Maria Syktus

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż Józefa Marka w Mszanie Dolnej

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż Józefa Marka w Mszanie Dolnej już po raz 7 uczestniczyli w "Święcie Drzewa". Nie akceptując działań prowadzonych na terenie miasta Mszana Dolna związanych z bezsensownym usuwaniem drzew, tym razem postawili na ilość.

Wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Limanowej, Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Limanowa, posadzili 50 świerków pospolitych, daglezje oraz świerk srebrny. W akcji sadzenia drzew wzięło udział 35 uczniów.

Dostrzegając konieczność ochrony drzew podjęto starania aby dąb rosnący w pobliżu szkoły o obwodzie 420cm zgłosić do ochrony pomnikowej.

Alicja Olajossy

 

Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej

 

Dnia 11.10.2011 r. na terenie Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej odbyło się coroczne sadzenie drzew. Inicjatywa tej akcji została podjęta z okazji IX edycji programu „Święto Drzewa”. Osobami nadzorującymi to wydarzenie były: nauczyciel przyrody ZSS nr 3 mgr Justyna Wójtowicz oraz przedstawiciel Nadleśnictwa w Limanowej Jakub Zygarowicz.

„Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października.

W przedsięwzięciu tym brało udział 60 uczniów z klas V  oraz II „c” Gimnazjum. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa w Limanowej Jakub Zygarowicz wygłaszając prelekcję na temat sposobu sadzenia drzew i korzyści płynących z terenów zalesionych. W tym roku posadzono 40 świerków oraz 30 jodeł na terenie przyszkolnym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSS nr 3 w Limanowej w ramach obchodów „Święta Drzewa” podjęli różnorodne działania ekologiczne. Wykorzystując ogromne zainteresowanie tą tematyką przeprowadzono konkurs plastyczny zatytułowany „Drzewo moim przyjacielem”. Spośród złożonych projektów komisja nagrodziła najciekawsze. Najlepsze prace wykonały: I miejsce – Jagoda Gracarz, II – Kinga Szczepaniak, III – Danuta Śmierciak. Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na piękno przyrody oraz ukazać jej ogromne znaczenie w życiu człowieka nauczyciele przyrody przeprowadzili  lekcje tematyczne pt. „Od nasionka do drzewa” w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej. Uwieńczeniem działań związanych ze „Świętem Drzewa”  było przygotowanie przez uczniów klas V części artystycznej pt. „ Apel drzew”.

Cała akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Brały w niej aktywny udział. Niewątpliwie wydarzenie to przyniosło uczniom wiele korzyści. Nie tylko dowiedzieli się w jaki sposób sadzić drzewa, ale i uświadomili sobie znaczenie zieleni dla klimatu na Ziemi.

Justyna Wójtowicz
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu