„Światowy Dzień Ziemi” połączony z „Międzynarodowym Rokiem Lasów” w powiecie  limanowskim przy współpracy z Nadleśnictwem Limanowa

plakat2011.jpg

”Światowy Dzień Ziemi” ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, zostały ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Lasów, pod hasłem „las całkiem blisko nas”.

Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej, wspólnie z Nadleśnictwem Limanowa w ramach tego święta 15 czerwca zorganizowało wyjazd dla 40 dzieci z Gimnazjum w Sadku Kostrzy oraz Niedźwiedziu. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku w organizowanych przez nas obchodach „Światowego Dnia Ziemi” wzięło udział 81 dzieci z siedmiu szkół podstawowych.

Szczególnie w Polsce temat obchodów Światowego Dnia Ziemi związany z lasami ma mocne uzasadnienie, lasy stanowią prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska i przyrody naszego kraju.

Ogólna powierzchnia lasów Powiecie Limanowskim wynosi prawie 37 tys. ha (38% powiatu), w tym prawie 23.

Zdecydowana większość polskich lasów to lasy państwowe, które zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy Państwowe od 10 lat są partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce. Należy także pamiętać, iż ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory to gatunki leśne.

Dziś jesteśmy mądrzejsi od wielu minionych pokoleń, wiemy jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Znając negatywne skutki możemy wyciągając odpowiednie wnioski nauczyć się postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń. Zarówno w skali makro, ogólnopolskiej poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników, społeczną kontrolę na nimi, jak i w skali lokalnej, często osobistej - przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie np. wywóz śmieci do lasu.

Zajęcia prowadzone były w terenie z podziałem na 2 grupy przez,  leśnika i inspektora ochrony środowiska. Zajęcia terenowe obejmowały dwie godziny lekcyjne, w trakcie których w małych grupach młodzież poznawała podstawowe pojęcia, rozpoznawała gatunki zwierząt, roślin oraz przeprowadzała badania fizykochemiczne wody. Zajęcia zostały zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasy na ognisku oraz wymianą doświadczeń oraz wnioskami.

 

CELE OGÓLNE:

 • rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów,
 • uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka,
 • zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich,
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego,
 • najczęstsze zagrożenia biotyczne i abiotyczne występujące w lasach powiatu limanowskiego
 • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,
 • poznanie form ochrony przyrody z naciskiem na obszar Powiatu Limanowskiego.

Uczniowie pracowali na opracowanych wcześniej kartach pracy, które zawierały elementy niezbędne przy rozpoznawaniu drzew po korze, oznaczaniu podstawowych właściwości fizykochemicznych wody. Do pomocy służyła teczka ekobadacza wraz z odczynnikami czy wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru podstawowych danych środowiskowych.

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu