Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

 

     

 

 

 

 

zapraszają

 

przedstawicieli samorządów gminnych Powiatu Limanowskiego

na warsztaty nt. odnawialnych źródeł energii (OZE) realizowane w ramach projektu „Zielony telefon”

 

28 kwietnia 2011 r.

o godz. 900

 

Celem warsztatów jest zapoznanie się z zaletami i zagrożeniami stojącymi za różnymi sposobami pozyskiwania energii, omówienie dostępnych technologii  OZE, omówienie bieżącej sytuacji prawnej dotyczącej OZE oraz przeprowadzenie debaty lokalnej dotyczącej konkretnego problemu.

 

 

Przebieg konferencji:

900     Instalacja pakietu demonstracyjnego

930     Pokaz multimedialny -  Aktywne metody edukacji ekologicznej.

1030   Pokaz multimedialny – część ogólna dotycząca OZE, omówienie poszczególnych metod pozyskiwania energii odnawialnej, teoretyczne omówienie pakietu demonstracyjnego

1200   Obiad

1300   Pokaz demonstracyjny i multimedialny - praktyczne omówienie pakietu demonstracyjnego, zasad działania poszczególnych elementów itp

1400   Pokaz multimedialny – status prawnych regulacji w zakresie OZE.

1500   Zakończenie

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego do dnia 21.04.2011 r. należy zgłosić udział pod nr tel. 18 3337 877 lub 18 3337 856 podając imię, nazwisko i jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Konferencja odbędzie się w budynku A Starostwa Powiatowego w Limanowej (sala nr 201)

Osoba prowadząca sprawę: Piotr Ociepka, tel. 18 3337 877, pce@powiat.limanowa.pl, p.227

 

                                            Serdecznie Zapraszamy!
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu