Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne wraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie 5 kwietnia 2011 r. przeprowadziło konferencję skierowaną do nauczycieli biologii, przyrody i geografii z wszystkich szkół powiatu limanowskiego.

W konferencji również udział wzięły zaproszone organizacje ekologiczne: Klub Gaja z Wilkowic, Liga Ochrony Przyrody, Organizacja Odzysku Reba S. A. oraz Gorczański Park Narodowy i Nadleśnictwo Limanowa.

 

Starosta Limanowski Jan Puchała otwierając konferencję przekazał uczestnikom, że cieszy się że tak liczna grupa nauczycieli stale współpracuje z Powiatem i podnosi świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży przyczyniając się tym samym do polepszenia przyszłych warunków środowiskowych. Przekazał również bieżące informacje o pracach trwających przy kompleksie rekreacyjnym przy limanowskim basenie oraz o zakończonych i trwających inwestycjach prowadzonych przez Powiat.

 

Jest to promocja kolejnej już VI edycji „Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Ekologiczne wśród nauczycieli Powiatu Limanowskiego – powiedział wicestarosta Franciszek Dziedzina prowadząc dalszą konferencję.

W ramach programu edukacji Ekologicznych były omówione poszczególne projekty, takie jak:

 • Prezent dla Ziemi” – sadzenie drzew przy basenie limanowskim, partnerzy: Fundacja Nasza Ziemia, Firma Wilo, Drew-smol;
 • „II. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Limanowskiego”, partnerzy: Nadleśnictwo Limanowa, Liga Ochrony Przyrody;
 • „Światowy Dzień Ziemi” połączony z „Międzynarodowym Rokiem Lasów”, partnerzy: Nadleśnictwo Limanowa;
 • Wydanie „Atlasu roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych powiatu limanowskiego” przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego, partnerzy: Lokalna Grupa Działania;
 • Segregacja odpadów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Limanowej od 2010;
 • „Zbieranie zużytych baterii” – projekt promujący zbiórkę baterii w powiecie od 2007 r., partnerzy: Organizacja Odzysku Reba;
 • Powiatowy Program Usuwania Azbestu od 2006 r., partnerzy: gminy powiatu limanowskiego;
 • „Zaadoptuj rzekę” – projekt promujący czystość wód i rzek od 2007 r., partnerzy: Klub Gaja z Wilkowic, Polski Związek Wędkarski Limanowa
 • „Święto drzewa” IX edycja – projektu promujący zieleń wysoką, partnerzy: Klub Gaja z Wilkowic, Nadleśnictwo Limanowa, Nadleśnictwo Stary Sącz, Gorczański Park Narodowy;
 • Certyfikat „Zielone biuro” – projekt podnoszący prestiż urzędu Starostwa Powiatowego w Limanowej i zmniejszający oddziaływanie firmy na środowisko, partnerzy: Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska;
 • Warsztaty dla samorządowców „Zielony telefon” nt. odnawialnych źródeł energii Partnerzy: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

 

Bieżące konkursy Lasów Państwowych przedstawił Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa. Przypomniał on o aktualnej ofercie ścieżek dydaktycznych na Lubomierzu oraz Ostrej oraz zachęcał nauczycieli do wspólnych wyjść edukacyjnych z młodzieżą do lasu.

 

Ofertę edukacyjną Gorczańskiego Parku Narodowego dla szkół powiatu limanowskiego przedstawiła mgr Ewa Strauchmann - Kierownik Zespołu Edukacji i Udostępniania Parku. Nauczyciele otrzymali między innymi przewodniki po gorczański ścieżkach edukacyjnych i  przyporządkowane do nich zeszyty ćwiczeń.

Następnie odbyły się warsztaty pn.: „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”, które prowadził Krzysztof Kus - trener z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie. Projekt ten miał za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków, które są nadal postrzegane jako "gatunki inwazyjne". Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwa informacjach o szkodach, jakie powoduje działalność bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nauczyciele otrzymali również pakiet składający się z płytki multimedialnej oraz dyplomu uczestnictwa.

 

Na zakończenie głos zabrał  Zenon Telman - Członek Zarządu Organizacji Odzysku Reba S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawiając program lojalnościowy wobec szkół między innymi powiatu limanowskiego. Przedstawił możliwości uczestnictwa w programie przez szkoły oraz udział dzieci w corocznych konkursach w zbieraniu baterii.

W konferencji i warsztatach łącznie wzięło udział 43 osoby z całego powiatu limanowskiego.

 

 

 

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu