Starostwo Powiatowe w Limanowej w dniu 18 listopada 2010 r. uzyskało Certyfikat uczestnictwa w projekcie „EKOLOGICZNY URZĄD”.

Szkolenie otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała wraz z Wicestarostą Franciszkiem Dziedziną oraz zaproszonym Gościem Bronisławem Dutką Posłem na Sejm RP. Szkolenie prowadziła Maria Wojtacha z Fundacji Rozwoju GMin Polskich. Projekt polegał na przeprowadzeniu jednodniowego szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi w zakresie proekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu biur, dokonywaniu zakupów na potrzeby urzędu oraz w eksploatacji budynków administracyjnych urzędów. W szkoleniu uczestniczyło 50 pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej.


Szkolenia, prowadzone przez ekspertów środowiskowych, obejmowały:

  • wprowadzanie i utrzymywanie ekologicznych rozwiązań w biurach (oszczędne gospodarowanie przestrzenią, wodą, energią, papierem);
  • kryteria pozyskiwania proekologicznych certyfikatów dla urzędów;
  • zasady dokonywania ekologicznych, „zielonych” zakupów (ekologiczne materiały biurowe),
  • ekologiczne utrzymywanie budynków urzędów (kolektory słoneczne, rekuperatory, odpowiednie ocieplenie zewnętrzne, okrycia dachów itd.).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Ekologiczny Urząd” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Środowiska w ramach zadania: „SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy”.
 

Certyfikat uczestnictwa dla Starostwa Powiatowego w Limanowej:

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu