„Światowy Dzień Ziemi” ma na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Ziemi w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia.

Powiat Limanowski włączył się również w jego obchody od roku jubileuszowego 2010 - 40.lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20.lecie.

 

Dzień Ziemi ma na celu nie radosne świętowanie, ale podniesienie świadomości społecznej i pilne podjęcie skutecznych działań na rzecz zachowania środowiska przyrodniczego naszej planety.

Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na pewno nie zdoła się omówić wszystkich jej aspektów. Pragniemy jednak zrealizować w jej ramach akcję edukacyjną połączoną z konferencją, zajęciami terenowymi i lekcjami tematycznym wśród młodzieży i dzieci. Do udziału w projektach zapraszamy dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się ochroną przyrody społecznie i zawodowo, przedstawicieli administracji samorządowej a także przedstawicieli sektora prywatnego uwzględniających programy środowiskowe w strategii rozwoju firmy.

 

Wybierz edycję:

 

 

 

 Zobacz również:

http://www.dzienziemi.org.pl/
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu