Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Starostwie Powiatowym w Limanowej wraz z Nadleśnictwem Limanowa, Nadleśnictwem Stary Sącz, Gorczańskim Parkiem Narodowym oraz Klubem Gaja w Wilkowicach zapraszają na

VIII edycję Światowego Święta Drzewa 2010.

 

Tegoroczna akcja sadzenia drzew w rozpoczęła się 21.09.2010 r. konferencją w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Konferencję otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, następnie głos zabrali Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i leśnictwa Anna Fabia, oraz zaproszeni goście: Janusz Tomasiewicz Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Jakub Zygarowicz specjalista Nadleśnictwa Limanowa.

 

W konferencji wzięło udział 56 nauczycieli z 23 szkół powiatu limanowskiego, podczas której omawiano organizację i przebieg VIII już edycji tego święta. Partnerami podczas tegorocznych obchodów święta drzew byli: ekologiczna organizacja pozarządowa Klub Gaja z Wilkowic (plakaty, ulotki, materiały edukacyjne), Nadleśnictwo Limanowa (fundator sadzonek drzew, pomoc merytoryczna), Nadleśnictwo Stary Sącz (fundator sadzonek, pomoc merytoryczna), Gorczański Park Narodowy (pomoc merytoryczna).

 

Od 10 do 22 października w poszczególnych szkołach znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego rozpoczęło się sadzenie drzew.

W dniu 18 października 2010 roku akcja sadzenia drzew odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej na czele z Wicestarostą Limanowskim Franciszkiem Dziedziną, Członkiem Zarządu Bolesławem Żabą, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anną Fabią, Nadleśniczym Nadleśnictwa Limanowa Janem Legutko, Dyrektorem ZSP w Mszanie Dolnej Haliną Bubiłek, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną. Przed posadzaniem 17 drzew wręczono nagrody w szkolnym konkursie „wiedzy o drzewach”, w którym zwyciężył zespół klasy II b technikum hotelarskiego w składzie: Patryk Kołodziej i Łukasz Szewczyk.

 

Posadziliśmy również osiem Drzew dla Pokoju, jednocząc się tym samym z 35 krajami na świecie, dla których hasło „Let's plant a tree for peace” i „pokój na świecie” jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Tak jak w poprzednim roku drzewa pokoju opatrzone były certyfikatem potwierdzającym pochodzenie sadzonek świerka istebniańskiego, które zostały wyhodowane w Nadleśnictwie Jabłonka z nasion pobłogosławionych przez  Ojca Świętego Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r. podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

 

 

 

Podczas obchodów „Święta Drzewa” w powiecie limanowskim odbywały się zajęcia, apele, konkursy a nawet całodniowe akademie związane z sadzeniem drzew, przyrodą, ekologią i segregacją śmieci. Drzewa sadziły nie tylko dzieci i młodzież, ale również Zarząd Powiatu Limanowskiego, wójtowie, dyrektorzy szkół, księża oraz nauczyciele.

  

 

 

W bieżącym roku posadziliśmy ponad 300 drzew przy udziale prawie tysiąca osób, swoim zasięgiem objęliśmy wszystkie gminy powiatu limanowskiego oraz zaangażowaliśmy 23 placówki oświatowe. W ramach tego święta od 2005 roku dzięki Starostwu Powiatowemu w Limanowej posadzono już ponad 3,5 tys. 

 

Na koniec przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe  w Limanowej zostało dwukrotnie uhonorowane nagrodę Czarodziejskiego Drzewa, które przyznawane jest przez Klub Gaja z Wilkowic dla najlepszych, podczas uroczystych inauguracji obchodów Święta Drzewa w Warszawie przy udziale Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych.

 

W dniu 22 października zakończyły się obchody Światowego Święta Drzewa w powiecie limanowskim.

 

Obchody w niektórych szkołach powiatu limanowskiego:

Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce

W dniu 19 października 2010r o godzinie 14.30 uczniowie naszej szkoły członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego  wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Święto Drzewa i zasadzili Drzewo Pokoju.3-letnią sadzonkę świerka przywiozła do szkoły  pani Anna Kurzeja , która jest pracownikiem Gorczańskiego Parku Narodowego. W akcji wzięło udział 14 uczniów. Będziemy dbać i pielęgnować naszego świerka. Drzewko posadziliśmy obok placu zabaw dla najmłodszych.  Może kiedyś nasze dzieci będą się  pod nim bawić.

Ewa Szarkowska


Szkoła Podstawowa w Łukowicy

 

Co roku w październiku włączamy się w ogólnopolskie obchody „Święta drzewa” . Aby przygotować uczniów do tej akcji rozpoczęliśmy tematykę związaną z lasem, parkiem, która miała na celu poznanie przez dzieci różnych drzew liściastych i iglastych, znaczenia dla człowieka i sposobów ich ochrony. Dlatego też po części teoretycznej, postanowiliśmy wyruszyć na wycieczkę rowerową do Świdnika, aby po drodze rozpoznawać i prawidłowo nazywać różne drzewa. 

Kolejnym działaniem programu „Święta drzewa” było ogłoszenie akcji „Zbieraj makulaturę ratuj konie”, która cieszy się wielkim poparciem i zainteresowaniem wśród uczniów. Udało nam się włączyć w akcję dorosłych, zakłady pracy, urząd gminy, którzy z przyjemnością zbierali dla nas makulaturę . Zebraliśmy 1,5 tony makulatury. Wysiłek zbiórki duży, zapłata niewielka, ale i to nas cieszy. Uzyskaną kwotę 100 zł przesłaliśmy na konto Klubu Gaja, z przeznaczeniem na interwencje, pomoc i ratowanie koni z transportu na rzeź. Mamy nadzieję, że nasza skromna, ale coroczna akcja wesprze Waszą szlachetną działalność. Dzięki tym działaniom rozwijamy w sobie wrażliwość na innych i poczucie więzi z przyrodą. 

Jak co roku wójt gminy Czesława Rzadkosz ufundowała nagrody dla uczniów za zbiórkę makulatury. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, które zostały wręczone na uroczystym apelu. 

W przeddzień obchodów „Święta drzewa” uczniowie na zajęciach świetlicowych przy pomocy p. Haliny Potoniec przygotowali piękną wystawkę tematyczną „Drzewa jesienią”, a uczniowie z Samorządu Szkolnego wykonali gazetkę ekologiczną przedstawiającą różne gatunki drzew, ich znaczenie i ochrona. 

   W dn 22.10.2010 o godz 10.00 dla całej społeczności szkolnej odbył się uroczysty apel, na który przybył p. leśniczy Kazimierz Jasiński z Nadleśnictwa Stary Sącz. 

Oryginalny scenariusz przedstawienia pt.: „Las wita Was” przygotowała klasa Va, w którym największą rolę odgrywał tekst czytany i piosenki o treści ekologicznej. Celem było ukazanie piękna drzew i ich prośby o ochronę. Podkład muzyczny w całości przygotowany został przez 2 uczniów klasy IV Sz. Sułkowski /kyobord/ oraz Sz. Wójcik /akordeon/ . 

Po apelu uczniowie klas IV-VI obejrzeli film pt.: „Jak chronić lasy”, który w znacznym stopniu przybliżył sens i znaczenie obchodzonego święta. 

Kolejnym punktem naszego spotkania było zasadzenie 10 jodeł, które otrzymaliśmy od pana leśniczego. Po krótkiej prelekcji na temat naszych lasów i udzieleniu instruktarza przystąpiliśmy do sadzenia drzewek w obejściu szkoły. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w swoją pracę, cieszyli się, że mogą zrobić coś dla przyrody i dla siebie. Posadzone drzewka będą stanowiły cel naszej codziennej pielęgnacji i obserwacji.

Ewa Ślaga

Szkoła podstawowa nr 1 w Kamienicy

W tym roku szkolnym już po raz drugi przystąpiliśmy do programu „Święto Drzewa” organizowanego przez Klub Gaja i Powiatowe Centrum Ekologiczne w Limanowej. W programie uczestniczyli uczniowie klasy 4 B i 5B.

Za główny cel naszego działania postawiliśmy sobie podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i przede wszystkim przyczynienie się do zwiększenia zadrzewienia naszej planety, a tym samym zmniejszenia skutków zamian klimatycznych na Ziemi. 

Nasze przygotowania do tego święta rozpoczęły się od sporządzenia plakatu promującego akcję, oraz wystawy: „Dary drzew”, „18 powodów dla, których warto sadzić drzewa”- uczniowie z dostępnych materiałów sporządzali prezentacje, które zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. 

Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, odkryli jaką funkcję pełnią drzewa  w przyrodzie i gospodarce człowieka. 

20 października z wielką niecierpliwością czekaliśmy na przybycie przedstawiciela Nadleśnictwa Limanowa. Czas oczekiwania przeznaczony był na pogadankę na temat akcji, jej celów. Przeprowadziliśmy także dyskusję w czasie, której uczniowie podawali argumenty „za i przeciw” sadzeniu drzew. 

O godzinie dziesiątej przybył do nas p. Jakub Zygarowicz, przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa. Ekspert przywiózł ze sobą sadzonkę świerka srebrnego, udzielił nam wskazówek odnośnie sadzenia, a także wielu ciekawostek na temat mieszkańców lasów. 

Po tym krótkim wprowadzeniu nadszedł czas na zielone ślubowanie i posadzenie drzewka dla pokoju, potem wspólne zdjęcie i wręczenie podziękowania. W czasie tej akcji cały czas była z nami nasza p. Dyrektor. 

Sadząc drzewko towarzyszyło. nam przekonanie, że pokój na Ziemi zależy też od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. 

Uczestnictwo w programie „Święto Drzewa” przysporzyło naszym uczniom wiele radości, dało poczucie, że oni też mogą coś zrobić dla naszej planety. Wychodząc ze szkoły zerkają jak rozwija się nasz okaz.

Aneta Majewska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi

 

„Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią. Wiek XXI będzie stuleciem ekologicznym, albo nie będzie go wcale”.

 H. Skolimowski

21 października 2010 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi we współpracy ze szkolnym kółkiem ekologicznym, opiekunem kółka i pracownikiem obsługi panem Stanisławem Odziomkiem włączyli się w obchody Święta Drzewa 2010. Po raz kolejny zorganizowali akcję sadzenia drzew wokół boiska sportowego. Sadzonki drzew ze szkółki leśnej ze Szczyrzyca dostarczył nam inspektor działu Ochrony Środowiska Powiatowego Centrum przy Starostwie Powiatowym w Limanowej pan mgr Piotr Ociepka. Pan Piotr uczestniczył także w akcji udzielając dzieciom i młodzieży właściwych porad dotyczących sadzenia drzew.

 

Akcja poprzedzona była w szkole apelem poświęconym idei Święta Drzewa. Uczniowie kółka ekologicznego starali się uświadomić społeczności szkolnej, jak ważne jest sadzenie drzew, które przyczynia się nie tylko do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia, ale także ma wpływ na zmiany klimatyczne na ziemi. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla i zawierają, jak się ocenia o 50 % więcej węgla niż atmosfera. Należy wyciągać z tego właściwe wnioski i podejmować stosowne działania na rzecz środowiska ekologicznego, którego jesteśmy częścią. Takie działania podjęli członkowie koła ekologicznego naszej szkoły włączając się w obchody tegorocznego Święta Drzewa. Ich działania praktyczne poprzedzone były licznymi przygotowaniami. Uczniowie w ramach kółka wykonali gazetkę ścienną o Święcie Drzewa, wykonali plakat i symboliczne drzewko na akcję sadzenia, zredagowali także na ten temat artykuł do gazetki szkolnej, przeprowadzili z opiekunem lekcje terenowe w lesie W szkole została także ogłoszona akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. 

Dnia 21 października uczniowie naszej szkoły przy pomocy osób dorosłych, pomimo jesienno—zimowej aury z zapałem i wytrwale przystąpili do akcji sadzenia drzew. W rezultacie wokół boiska udało nam się zasadzić 56 drzewek – świerków, olch i brzóz. 

Aktywność człowieka w szybkim tempie zmienia środowisko naturalne. Uważam, że projekt Święta Drzewa i wszelakie działania z tym związane prowadzone na terenie naszej placówki i nie tylko przyczyniły się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony przyrody, klimatu, a także wpłynęły na kształtowanie postaw proekologicznych naszych uczniów. Na pewno w przyszłości takie inicjatywy zaprocentują. Póki co będziemy dbać o nowo posadzone drzewka, obserwować jak rosną upiększając krajobraz naszego szkolnego boiska.

Dorota Młynarczyk

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie  

 Uczniowie klasy IV przygotowali krótkie przedstawienie, na którym określili funkcję lasu, uświadomili, jaki wpływ na istnienie lasów ma cywilizacja, oraz zwrócili uwagę na poszanowanie otaczającej przyrody, a głównie drzew.

Chcąc bardziej uwrażliwić uczniów na piękno przyrody oraz ukazać jej ogromne znaczenie dla życia człowieka, został przeprowadzony konkurs przebrania za „Mieszkańca Lasu”. 

Od lat szkoła współpracuje z Nadleśnictwem w Limanowej. Kontynuując tę współpracę zaprosiliśmy leśniczego pana Jakuba Zygarowiczana spotkanie z dziećmi. Pan leśniczy interesująco opowiedział nam o swojej pracy, usystematyzował wiadomości na temat lasu i odpowiedział na dociekliwe pytania uczniów. 

Uwieńczeniem trudu pracy uczniów było rozstrzygnięcie  konkursu, gdzie głównym jurorem był pan leśniczy. On też wręczył ufundowane przez Nadleśnictwo nagrody dzieciom, które miały najpiękniejsze przebrania. Pozostali uczestnicy otrzymali słodką nagrodę pocieszenia ufundowaną przez Radę Rodziców. 

Po tych emocjach, pod czujnym okiem pana leśniczego delegacje klas posadziły jedno, ale jakże znaczące drzewo- Drzewo Pokoju! 

Gimnazjaliści natomiast zmagali się z testem przygotowanym przez Nadleśnictwo. Dotyczył on lasów Małopolski. Najlepsza okazała się Aneta Mrózek z klasy III b, która została nagrodzona za zajęcie I miejsca.

Beata Marek

 

Zespół Placówek w Mszanie Górnej

W dniu 18 października odbyło się sadzenie drzew z udziałem Anny Kurzeji z Gorczańskiego Parku Narodowego. Tegoroczne Święto Drzewa miało trochę inny charakter niż w ubiegłym roku. Brała w nim udział  klasa V Szkoły Podstawowej (21 uczniów) pod opieką wychowawcy i jednocześnie nauczyciela biologii Heleny Domagały. Do sadzenia drzew została zaproszona Pani dyrektor Marta Skowronek, która wraz z dziećmi zasadziła drzewko pokoju. Pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego Pani Anna Kurzeja rozpoczęła sadzenie drzew krótką prelekcją na temat Święta Drzewa, prelekcja odbyła się w klasie, następnie uczniowie wraz z Panią dyrektor, Panią Kurzeją i wychowawcą wyszli na zewnątrz by posadzić drzewka. W kopaniu pod sadzonki pomagał Pan Stanisław Kuczaj - konserwator szkoły. Chętne dzieci sadziły wybrane przez siebie drzewa. 

Klasa V będzie opiekować się zasadzonymi drzewami, uczniowie nadali posadzonym drzewom imiona. Ze zrobionych zdjęć podczas sadzenia, uczniowie wykonają gazetkę klasową.

Helena Domagała

 

Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

 

W dniu 19 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji został zorganizowany w szkole konkurs plastyczny dla dzieci klas I – III pod hasłem „Moje drzewo”. Najlepsze prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na gazetce ściennej. Uczniowie klas IV wykazali się znajomością pospolitych drzew i krzewów z naszego regionu. Zmaganiom konkursowym przyglądał się pan leśniczy Czesław Bogacz, który również ciekawie opowiadał o funkcjonowaniu lasu oraz pracy leśniczego. Następnie dzieci posadziły w ogrodzie szkolnym 4 drzewka.

Bogumiła Śmiałek
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu