Starostwo Powiatowe w Limanowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Powiatowe Centrum Ekologiczne

 

zapraszają

nauczycieli biologii, przyrody i geografii z wszystkich szkół Powiatu Limanowskiego na konferencję

 

21 września 2010 r.

o godz. 1000

 

Celem konferencji jest zapoznanie nauczycieli z tegoroczną akcją sadzenia drzew podczas VIII edycji Światowego Święta Drzewa, konkursem wiedzy o ochronie przyrody, jak również warsztatami „Moje silne drzewo” i pisaniem wniosków grantowych, warsztatami „Liderzy selektywnej zbiórki” oraz rozdaniem materiałów edukacyjnych.

 

Przebieg konferencji:

1000   Organizacja VIII edycji Światowego Święta Drzewa 2010, których obchody w Powiecie Limanowskim trwać będą od 11 do 22 października 2010.

          Partnerzy: Klub Gaja, Nadleśnictwo Limanowa, Nadleśnictwo Stary Sącz, Gorczański Park Narodowy.

          Prowadzący: Jan Legutko, Paweł Szczygieł, Janusz Tomasiewicz, Piotr Ociepka

1045    Organizacja „I powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego” (termin zgłoszeń 30 wrzesień, konkursu 14 październik)

          Prowadzący: Jan Legutko, Małgorzata Cedzidło, Piotr Ociepka

1100   Warsztaty pn. „Moje Silne Drzewo”, przeprowadzone przez Fundację Nasza Ziemia z Warszawy

- prezentacja na temat pisania wniosków grantowych, realizacji grantów,

- ćwiczenia - sporządzanie próbnych projektów, dyskusja na forum grupy o różnych rozwiązaniach realizacyjnych,

- prezentacja na temat ekosystemów leśnych oraz ciekawych metod pracy z wiedzą o lesie,

Prowadząca: Katarzyna Dulińska

1300   Obiad

1330 Warsztaty „Liderzy selektywnej zbiórki”, przeprowadzone przez Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu

          Prowadząca: Maria Wojtacha

1430 Pakiet edukacyjny Sowy Polski wydany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie

 

Konferencja odbędzie się w budynku A Starostwa Powiatowego w Limanowej (sala nr 201)

informacja: Piotr Ociepka, tel. 18 3337 877, pce@powiat.limanowa.pl

 

Serdecznie Zapraszamy!


Patronat medialny konkursu:

 

             

          Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu