I powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego


Relacja z podsumowania konkursu... plik mp3

 

12 października 2010 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej odbył się finał „I powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego”.

Przypomnijmy, że celem konkursu była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na różne formy ochrony przyrody.

 Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawowało Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Współorganizatorami konkursu było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa oraz Liga Ochrony Przyrody Oddział Limanowa.

Konkurs również uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W konkursie wzięło udział 149 dzieci i młodzieży z całego powiatu limanowskiego. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnego testu w trzech kategoriach wiekowych.

Następnie dzieci i młodzież udali się do hali sportowej przy ul. Jordana 3 gdzie obejrzeli estradowe show teatralno-ekologiczne pn.: „Historia zaginionego Papierka”, przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury oraz Teatr POZYTYWKA.

 

Po zakończeniu spektaklu nagrody w konkursach wręczali: Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Członek Zarządu Bolesław Żaba, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Anna Fabia, Prezes Ligi Ochrony Przyrody od. Limanowa Małgorzata Cedzidło oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Jan Legutko.

 

 

 

 

Laureaci konkursu:

Kategoria dzieci w wieku szkoły podstawowej:

MIEJSCE I Jakub Tokarz  Zespół Szkół w Ujanowicach

MIEJSCE II Sylwia Filipiak Szkoła Podstawowa w Chyszówkach

MIEJSCE III Małgorzata Janik Szkoła Podstawowa w Roztoce

oraz

wyróżnienia I stopnia

Kinga Sobczak  Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

Aleksandra Łącka Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej

Ewelina Kowalska Szkoła Podstawowa w Chyszówkach

wyróżnienia II stopnia

Paulina Kaczor Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

Piotr Zelek Szkoła Podstawowa w Jaworznej

Iwona Pławecka Szkoła Podstawowa w kamionce Małej

 

Kategoria dzieci w wieku szkoły gimnazjalnej:

MIEJSCE I Aneta Mrózek Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

MIEJSCE II Małgorzata Gołąb Zespół Szkół w Ujanowicach

MIEJSCE III Maciej Smoter Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

oraz

wyróżnienia I stopnia

Dominika Gołąb Zespół Szkół w Ujanowicach

Bogdan Marek Zespół Placówek Oświatowych w Dobrej

Krzysztof Dziedzic Zespół Szkół w Ujanowicach

wyróżnienia II stopnia

Marta Klag Gimnazjum w Łukowicy

Anna Woś Publiczne Gimnazjum w Skrzydlnej

Magdalena Zając Publiczne Gimnazjum w Skrzydlnej

 

Kategoria dzieci w wieku szkoły ponadgimnazjalnej:

MIEJSCE I Anna Luberda ZSP w Mszanie Dolnej

MIEJSCE II Maciej Zborowski ZS Nr 1 w Limanowej

MIEJSCE III Tomasz Wójcik ZSTiO w Limanowej

oraz

wyróżnienia I stopnia

Anna Noworolnik IV LO w Limanowej

Anna Burdek IV LO w Limanowej

Maciej Bugajski I LO w Limanowej

wyróżnienia II stopnia

Anna Malec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

Justyna Liszka I LO w Limanowej

Andrzej Górski IV LO w Limanowej

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

I powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego

 

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa oraz Liga Ochrony Przyrody Oddział Limanowa zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego do udziału w „I powiatowym konkursie wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego”.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 września 2010 do biura Starostwa Powiatowego w Limanowej pok. 227 II piętro budynek B.

 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego. 

 

Konkurs uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

R e g u l a m i n

I powiatowego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego

 

§1

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa oraz Liga Ochrony Przyrody Oddział Limanowa.

 

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej na otaczające środowisko naturalne.

§3

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy

o ochronie przyrody na terenie powiatu limanowskiego.

 

§4

Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego.

Do konkursu szkoły mogą zgłosić:

 • 3 osoby z każdej szkoły podstawowej,
 • 3 osoby z każdej szkoły gimnazjalnej,
 • 3 osób z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.


 

§5

Przebieg konkursu:

·   22 kwiecień 2010 - ogłoszenie konkursu na konferencji,

·   21 wrzesień 2010 – konferencja z nauczycielami dotycząca organizacji konkursu,

·   30 wrzesień 2010 - przeprowadzenie przez szkoły I etapu konkursu i powiadomienie organizatora o wynikach (pisemne zgłoszenie uczestników wytypowanych do etapu powiatowego),

·   14 październik 2010 – przeprowadzenie finału w głównej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, ocena prac i rozdanie nagród,

·   Przebieg etapu głównego:

·         godz. 9.00 – rejestracja uczestników, przywitanie gości,

·         godz. 9.30-11.00 – rozwiązywanie testu,

·         godz. 11.30 – ewentualna dogrywka, 

·         godz. 14.00 - rozdanie nagród.

 

§6

 

Testy będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego w skład, której będą wchodzić:

 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa,
 • Przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody od. Limanowa.

 

§8

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opracowanie pytań do testu konkursowego wraz z kluczem odpowiedzi oraz pytań do testu dodatkowego dla osób, które otrzymały taką samą ilość punktów. Komisja będzie oceniać testy wypełnione długopisem. Zabrania sie używania korektora.

 

§10

W konkursie zostaną nagrodzone 3 pierwsze osoby, którym uda się zdobyć największą liczbę punktów w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwości przyznawania wyróżnień.

 

§11

Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście 14 października 2010 roku po zakończeniu konkursu w Starostwie Powiatowym w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

 

§12

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 30 września 2010 roku do pokoju 227 Starostwa Powiatowego w Limanowej, lub adres: pce@powiat.limanowa.pl, lub telefonicznie pod numerem 18 3337877, podając nazwiska uczniów wytypowanych do etapu głównego.

 

 


 

§14

Patronat medialny:

 

             

          

 

 

§15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.

 

§16

Polecana literatura:

1.    Przewodnik: Ścieżka Przyrodniczo-edukacyjna Limanowa – Sałasz – Jaworz, Starostwo Powiatowe w Limanowej Marian Szewczyk 2005

2.    Beskid Wyspowy – A Matuszczyk 2008

3.    Gorczański Park Narodowy  25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców – Praca zbiorowa 2006

4.http://www.erys.pl/

5.http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/edukacja/opowiesci

6.http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promocyjne

7.http://www.powiat.limanowa.pl/pl/25231/0/Ochrona_Przyrody_w_Powiecie_Limanowskim.html

8. http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/

9. http://www.powiat.limanowa.pl/pl/34706/0/Sciezka_przyrodniczo_edukacyjna.html

10.http://www.gorczanskipark.pl/

11.http://www.lop.org.pl/


Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisane do wykazów podręczników przeznaczonych do nauczania przyrody, biologii w gimnazjum i liceum.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat informacyjny
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu