Program Edukacji Ekologicznej Społeczeństwa w Powiecie Limanowskim.

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym szczególnym dla wszystkich miłośników przyrody dniu, Powiatowe Centrum Ekologiczne działające przy Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej, zorganizowało konferencję, podczas której omawiany był Program Edukacji Ekologicznej Społeczeństwa w Powiecie Limanowskim na rok 2010.

 

W Konferencji uczestniczyli Jan Puchała Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Anna Fabia Dyrektor Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej, Renata Tokarska Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, jak również Jan Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa,   Bogusław Rembisz Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego oddział Limanowa.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, łącznie w konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 40 szkół z naszego powiatu.


W ramach Programu przedstawionego przez Powiatowe Centrum Ekologiczne w roku 2010 realizowane będą następujące projekty ekologiczne:

 •  „Zbieranie baterii” – nowatorski projekt promujący zbiórkę baterii i akumulatorów w powiecie Limanowskim przy współpracy Organizacji Odzysku REBA w Warszawie
   

 •  „Światowy Dzień Ziemi” - w powiecie  limanowskim przy współpracy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Limanowa i Ligi Ochrony Przyrody oddział Limanowa
   

 • „Zaadoptuj rzekę” - projekt promujący czystość wód i rzek przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach Państwową Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz Polskim Związkiem Wędkarskim Kołem Limanowa,
   

 •  „Święto drzewa” - projekt promujący sadzenie drzew przy współpracy z Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja w Wilkowicach, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Limanowa i Nadleśnictwem Stary Sącz
   

 • Wznowienie poprawionego wydania folderu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa - Sałasz – Jaworz”
   

 • Oznakowanie trzech kolejnych przystanków powiatowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Limanowa - Sałasz – Jaworz”
   

 • Organizacja „I Powiatowego konkursu wiedzy o przyrodzie w Powiecie Limanowskim” dla dzieci i młodzieży szkół powiatu limanowskiego przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody od/Limanowa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Limanowa
   

 •  Wydanie toreb ekologicznych
   

 • Wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego wyraził swoją radość z tak dużej liczby organizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego projektów związanych z ochroną środowiska. Słowa podziękowania skierował do nauczycieli, którzy biorą udział w tych projektach i dodatkowo zachęcają do uczestnictwa w nich młodzież. Jak stwierdził, dzięki takim akcjom rośnie świadomość społeczeństwa  z zakresu dbania o środowisko naturalne, a jest to szczególnie ważne gdyż nasz powiat może poszczycić się czystą naturą i wspaniałym bogactwem naturalnym o które należy dbać i pielęgnować.

Warto zaznaczyć, że Powiat Limanowski w tym roku  po raz pierwszy przystąpił do obchodów Światowego Dnia Ziemi. Ma to związek z 20 rocznicą tych obchodów w Polsce i 40 roczniącą na świecie. WIcej informacji można uzyskać na stronie:  http://www.dzienziemi.org.pl/2010/index.php

 
Imprezy pod patronatem Starosty

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

pogoda w regionie

Pogoda Limanowa z serwisu