• s. Maria Woszczyna

      Szanowny Panie Starosto
  Od dłuższego czasu myślimy o założeniu rodzinnego domu dziecka. Nasze siostry prowadzą kilka takich placówek na terenie powiatu Krakowskiego i prosperują bardzo dobrze. Robię na razie wstępne rozeznanie terenu czy jest taka potrzeba na terenie powiatu limanowskiego. Jako Zgromadzenie Zakonne posiadamy dom który można bardzo szybko dostosować do potrzeb takiego domu.
  Bardzo proszę o wstępną odpowiedź i jeśli jest taka potrzeba o wyznaczenie terminu spotkania, abyśmy mogły porozmawiać na ten temat. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo sił do podejmowania codziennych obowiązków. Szczęść Boże s. Maria Woszczyna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
   

                       Jan Puchała Starosta Limanowski

S. Maria Woszczyna
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

      Pragnę zapewnić Siostrę, ze jako Starosta Limanowski w pełni doceniam ideę prowadzonej przez Siostry działalności. Zapewniam, że Zarząd Powiatu Limanowskiego poważnie podchodzi do zadań związanych
z zapewnieniem dzieciom opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  Na terenie naszego powiatu obecnie funkcjonuje 75 rodzin zastępczych,
w których umieszczonych jest 121 dzieci. Posiadamy też rodziny zawodowe,
w tym wielodzietne i pogotowie rodzinne oraz dom dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek, któremu zlecamy prowadzenie tego zadania. W placówce tej przebywa 12 dziewczynek, w tym tylko 3 z Powiatu Limanowskiego.
     Na terenie naszego Powiatu kultywowana jest tradycja wielopokoleniowa, a więzi rodzinne są dosyć silne. To powoduje, że od wielu lat nie pozostawiono w szpitalu żadnego dziecka, zawsze znajduje się ktoś z rodziny chętny do pomocy dziecku w trudnej sytuacji. Stąd też większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione.
     Realizując zapisy nowo wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będziemy być może zobligowani do przekształcenia rodziny wielodzietnej w rodzinny dom dziecka. Zatem obecnie nie stwierdzam potrzeb na funkcjonowanie na terenie Powiatu Limanowskiego kolejnego domu dziecka.
     
     Z wyrazami szacunku Jan Puchała, Starosta Limanowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Odpowiedź w sprawie zapytań dotyczących zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.

   

       Szanowni Państwo

       W związku z bardzo dużą ilością podań do pracy w DPS Szczyrzyc - łącznie 279, nie jesteśmy w stanie osobiście każdego zainteresowanego poinformować listownie lub telefonicznie. Etap składania i weryfikacji do pracy zakończył się 30.11.2011r.
       W okresie od 02.11.2011 do 14.01.2012r. zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z 123 osobami, które posiadały odpowiednie wykształcenie, zamieszkują na terenie powiatu limanowskiego, posiadają odpowiednie cechy i predyspozycje do pracy, a także opieki przy osobach psychicznie chorych a są bezrobotni i zainteresowani pracą.

       Informujemy, że osoby zainteresowane, które złożyły podania o pracę do DPS-u Szczyrzyc i nie otrzymały informacji telefonicznej do dnia 27.01.2012r. (piątek) o pozytywnej weryfikacji - nie zostały zatrudnione.


  Więcej informacji udziela
  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
  pod numerem tel: 18 3320 - 266.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • ANNA
  w związku z tym że na stronie internetowej http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7708/0/Dofinansowanie_do_sprzetu_rehabilitacyjnego.html  w punkcie wymagane dokumenty wniosek nie otwiera się to czy jak przyjde do starostwa z tymi dokmumentami to otrzymam taki wniosek do wypełnienia na miejscu           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Anno
  Na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl rzeczywiście pojawił się błąd, który uniemożliwiał pobranie wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.  Jednakże administrator strony zajął się tą sprawą po dokonanym przez Panią zgłoszeniu i na chwilę obecną przeglądanie zakładki Starostwo Powiatowe/Katalog usług/ Niepełnosprawni nie powinno sprawiać żadnych problemów. (wszystkie załączone wnioski są do Państwa dyspozycji).

  Dziękujemy za interwencje z Pani strony i jednocześnie przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
   


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • Beata Kot
  Bardzo proszę o odpowiedź, do kogo mam się udać,aby otrzymac konkretną informację dotycząca zatrudnienia asystenta rodziny, wg ustawy spełniam wymogi, posiadam kwalifikacje.Byłam w MOPS ,GOPS-ie, jestem odsyłana ponieważ nikt nic nie wie,a ustawa wchodzi od stycznia w życie.Bardzo mi zależy na tej pracy, więc proszę o pomoc. Z poważaniem Beata Kot


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Beato

  Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 887) Stosunek pracy z asystentem rodziny nawiązywany jest przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną lub podmiot, któremu gmina zleciła prowadzenie pracy z rodziną. W związku z tym, aby uzyskać informacje dotyczące zatrudnienia na w/w stanowisku pracy należy kontaktować się z MOPS-em lub GOPS-em bądź bezpośrednio w urzędzie gminy/miasta, który sprawuje bezpośredni nadzór nad tymi jednostkami.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • Andrzej K.Stupaj

  Witam Pana.
  Mam bardzo krótkie pytanie.Czy aby spotkać sie z Panem,należy wcześniej ustalić termin za pośrednictwem sekretariatu?
  Sprawa dotyczy mojej osoby,konkretnie z zakresu uprawnień do kierowania pojazdem.
  Pozdrawiam i oczekuję na informacje.
           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Chętnie się z Panem spotkam lecz ze względu na liczne spotkanie służbowe, które odbywają się również poza budynkiem Starostwa Powiatowego,  termin najlepiej uzgodnić telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem Sekretariatu Starosty (tel. 18 33 37 816,  III p. pok. 301).

  Jednocześnie pragnę poinformować, iż w związku z tym, że opisana przez Pana sprawa dotyczy Wydziału Komunikacji i Transportu, na spotkanie można umówić się z Wicestarostą Limanowskim, który sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad w/w wydziałem.( W takim przypadku termin spotkania można ustalać w podobny sposób.)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 • Beata Paintmeier

  Hallo,chcialam sie dowiedziec czy jest jusz mozliwosc reserwacji miejsca w Szczyrzycu,poniewaz mam ojca ktory, potszebuje jak najszybciej opiek.Ktörej ja nie moge mu zapewnic ze wzglendu mieszkania po, zagranicami Polski.

  Dzienkuje z powazeniem

  Paintmeier Beata

   


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Beato

  W I kwartale 2012 roku  planowane jest otwarcie nowego  Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. Dom będzie miejscem zamieszkania osób przewlekle psychicznie chorych, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

  W celu zakwalifikowania  osoby do umieszczenia w DPS-ie  prowadzony jest rejestr osób oczekujących, aby dokonać wpisania osoby na listę należy przesłać na adres PCPR-u w Limanowej (poniżej podaję adres) kserokopie dokumentacji.


  Analiza przesłanych dokumentów pozwoli na podjęcie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę osób oczekujących.

  Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny, ul Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

  Tel. 018 33 37 825, 018 33 37 828  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • Danuta Smaga
  temat: czy rozpatrzono podania o prace

  Witam serdecznie w sierpniu tego roku złożyłam do Starostwa podanie  o pracę w DPS w Szczyrzycu i mam pytanie? czy ktoś już rozpatrzył te podania bo wiele osób starało sia o prace i pewnie oczekuje na jakieś wiadomośc a nikt o niczym nie informuje  czy jest się zatrudnionym  czy nie jak to z tym jest? prosze o odpowiedz.           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Danuto

  W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące podań o pracę do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu informuję, iż planowany termin rozpatrzenia w/w podań planowany jest w połowie listopada br.

  Powodem rozciągnięcia się w czasie procedury rekrutacyjnej jest fakt, iż w dalszym ciągu napływają nowe podania.

  Informacja o wynikach procedury rekrutacyjnej przekazana zostanie bezpośrednio do każdej osoby, która ubiegała się o stanowisko pracy w DPS-ie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • JÓZEFINA
  temat: dla mediów

  DLA MEDIÓW :   czy tam również możecie państwo dodawać pytania i odpowiedzi od najnowszych do najstarszych a nie odwrotnie.Szukając najnowszego łatwiej byłoby mieć je na pozycji pierwszej a nie na ostatniej. z poważaniem Józefina
           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Dziękujemy za cenną sugestie, aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom wzięliśmy to pod uwagę i wprowadziliśmy powyższe zmiany, by łatwiej było odnaleźć najnowszą informację.

  Zakładka „Dla Mediów” skonstruowana została w taki sposób, aby pytania wraz z odpowiedziami zamieszczane były chronologicznie od najstarszego do najnowszego. Jednak ze względu, na to że staramy się dostosować do potrzeb zainteresowanych, chronologia ta została odwrócona.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 • JULIAN
  temat: bulwersującA SPRAWA

  Proszę by wypowiedział się pan starosta na ten temat. Jak to jest możliwe w jego królestwie by takie miejsca miały miejsce.
  Oskarżona o mobbing została asystentem wójta2011-09-10 11:55:06
  Bardzo bulwersująca sprawa! Teraz była dyrektor będzie "koordynować" czyli zarządzać m.in. nauczycielami realizującymi projekt również w "swojej" szkole. To rola nieadekwatna do zarzutu mobbingu i naruszania praw pracowniczych!Czyli znowu będzie "nad nimi", a gdyby wróciła na etat nauczycielski byłaby "jedną z nich" i odczułaby jak to jest być pracownikiem,który komuś podlega, może dostać "opieprz", zrealizować polecenie, po prostu komuś podlegać! Moim zdaniem to zlekceważenie przez wójta nauczycieli tej szkoły!           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowny Panie Julianie
  Zgodnie z Ustawa o Samorządzie Gminnym Dz.U.01.142.1591; 2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220; 2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558; 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984
  Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(1) (tekst jednolity) Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
  2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.
  Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  8) edukacji publicznej,
  ..
  Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
  Jednostkami organizacyjnymi Gminy Niedźwiedź są: Samorządowe Przedszkole w Niedźwiedziu, Samorządowe Przedszkole w Porębie Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, Zespół Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu, Zespół Szkoły i Przedszkola w Koninie, Zespół Szkoły i Przedszkola w Podobinie. Natomiast Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. przewiduje wprowadzenie nowej kategorii pracowników samorządowych, którymi są asystenci i doradcy. Mogą oni być zatrudniani przez kierowników urzędów samorządowych (np. wójta) na czas pełnienia funkcji przez kierownika urzędu.

  W związku z tym sprawy dotyczące jednostek gminy nie leżą w kompetencji powiatu. Podobnie jest w przypadku doboru kadry pracowniczej przez poszczególnych wójtów.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • student geodezji
  temat: STAŻ

  Witam,
  Jestem studentem Wyższej Szkoły Przedisiębiorczości w Nowym Sączu i w tym roku mam sobie sami załatwić staż (z Katastru Nieruchomosci) w Starostwie (jakimkolwiek),a ze w Saczu nie ma juz "podobno" miejsca,to mam takie pytanie, czy u Pana jest mozliwosc odbycia takiego stazu? Mialby on trwac 10 dni,ale nie jest powiedziane po ile godzin.
  Pozdrawiam i licze na odpowiedz.


           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Witam


  Z treści pytania skierowanego przez Pana wnioskuję, iż chodzi o odbycie praktyki studenckiej,
  a nie stażu.  Oczywiście jest taka możliwość. Proszę o kontakt z Wydziałem Organizacji i Zdrowia /Kadry/ w sprawie uzgodnienia szczegółów. tel. 18 33 37 807/ 18 33 37 894


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Stanisław
  temat: oświadczenia

  Dzień Dobry
  mam zapytanie. Dlaczego oświadczenia majatkowe podawane na stronie BIP są nie podpisane przez radcę prawnego jako zgodne z oryginałem. I drugie pytanie czy zarobki pana starosty sa mniejsze niż pana vicestarosty??. Tak wynika z oświadczenia majątkowego za rok 2010. Ktoś popełnił błąd??


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowny Panie Stanisławie

  Oświadczenia majątkowe składane są zgodnie z art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym. Zasady ich publikacji określono w art. 25 d ustawy. Zgodnie z przepisami tam zawartymi brak jest obowiązku poświadczania zgodności z oryginałem przez radcę prawnego oświadczeń udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Różnica między wynagrodzeniami wynika z faktu, iż na zarobki składa się szereg składników w różnej wysokości w zależności od indywidualnych przesłanek dotyczących danej osoby. Nadmienić należy, iż dane zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają kontroli w sposób określony ustawą, o której mowa powyżej.        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • Dorota N.
  temat: ośrodek pomocy społecznej w szczyrzycu
  Witam serdecznie .Mam do pana starosty takie pytanie? W Szczyrzycu powstaje budynek opieki społecznej w miejscu dawnego szpitala czy mogę uzyskać informacje gdzie i u kogo mogę ubiegać się tam o pracę ponieważ jestem osobą bezrobotną i mieszkam w tej okolicy ,i bardzo by mi na tej pracy zależało właśnie ze względu na to ,że była by na miejscu. A znając opieszałość naszego Urzędu pracy pewnie nikt się tym nie zainteresuje żeby skierować tam osoby bezrobotne z terenu Szczyrzyca do prostych prac w kuchni czy do sprzątania itp. prac które na pewno będzie  trzeba wykonywać .


           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Szanowna Pani Doroto


  Trwają zaawansowane prace budowlane związane z nadbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku starego szpitala na dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku, a zakończenie ich zgodnie z umową ma nastąpić do końca listopada br. Jeśli chodzi o uruchomienie DPS - u w Szczyrzycu zgodnie z zamiarem powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2012 roku, natomiast pod koniec 2011r. planowane jest powołanie osoby na stanowisko dyrektora DPS-u, na którego ręce należy składać podania o pracę.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Barbara
  temat: PRZEDZSZKOLE SAMORZADOWE W SZCZYRZYCU
  SPRAWA DOTYCZY TEGO ,JAK TO JEST STERAJAĆ SIĘ O PRACE W SZCZYRZYCKIM PRZEDSZKOLU UZYSKAŁAM INFORMACJE,ZE NIE MOGĘ BYĆ PRZYJĘTA JAKO ZWYKŁA POMOC PONIEWAŻ NIE SPEŁNIAM WYMOGÓW I MIEJSCA NIE MA .JAK SIĘ PUZNIEJ OKAZAŁO ZOSTAŁY PRZYJĘTE 2 PANIE BEZ ŻADNYCH KWALIFIKACJI I PRACUJĄ SOBIE DO DZIŚ A JA MAJĄC UPRAWNIENIA ZDOBYTE NA SPECJALNYCH SZKOLENIACH I ZE STAŻEM 4 LETNIM JAKO POMOC NAUCZYCIELA I Z CERTYFIKATEM ODPOWIEDNIM DO TEJ PRACY SIĘ NIE NADAJE WIEC PYTAM SIĘ DLACZEGO NIKT SIE NIE ZAPYTA PANI DYREKTOR CZY BEZPIECZNE SA DZIECI MAJAC TAKĄ SUPER KADRE NIE KSZTALCONA.


           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Szanowna Pani Barbaro


  Przedszkole Samorządowe w Szczyrzycu jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Jodłowniku, w związku z tym rozstrzygnięcie powyższej sprawy nie leży w kompetencji powiatu.       

  Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Dz.U.01.142.1591
  2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220
  2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558
  2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984
  Rozdział 2 -Zakres działania i zadania gminy Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
  Rozdział 3 -Władze gminy Art. 33. 1. (61) Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
  2. (62) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
  3. (63) Kierownikiem urzędu jest wójt.
  4. (64) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

  5. (65)
  Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kamil Palac
  temat: termy gmina niedźwiedź
  Witam
  Mam do pana pytanie: Na kiedy są planowane prace w gminie niedźwiedź ze źródłami geotermalnymi , kiedy możemy się doczekać na istnienie term ?


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowny Panie Kamilu

  Krakowska firma – Przedsiębiorstwo Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków wygrała postępowanie przetargowe na prace geologiczne, które mają potwierdzić występowanie zasobów termalnych. Koszt tych prac opiewa na kwotę 2 mln 667 tyś złotych. Połowę kosztów termalnej inwestycji pokryje spółka samorządowa, której wspólnikami są; Powiat Limanowski, Miasto i Gmina Mszana Dolna oraz Gmina Niedźwiedź. Druga połowa ma pochodzić jako wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o które to środki stara się zarząd spółki.
  Po uzyskaniu dofinansowania, a mam nadzieję, że będzie to najpóźniej
  w miesiącu wrześniu br., niezwłocznie ruszą prace rozpoznawcze
  w terenie. Jeżeli badania potwierdzą występowanie złóż termalnych, a wszyscy mamy taką nadzieję, są wielkie plany związane z ich wykorzystaniem począwszy od  budowy basenów termalnych, Aquaparku
  i wielu innych atrakcji, a na działalności balneologicznej kończąc.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  10.06.2011 ; Jadwiga
    temat: pytanie

  "Witam!!
  Mam pytanie związane z urzędem pracy-proszę o wyjaśnię mi jaka jest polityka przeznaczania pieniędzy na staż kiedy osoba która sama załatwia sobie staż, chodzi za tym, chce podjąć go- to pani w bezrobociu informuje mnie ze mi staż nie przysługuje ponieważ lata mnie nie puszczają!!!!To po co się rejestrować w up skoro jestem za stara!!!!Co do wieku to kończę 27 lat w październiku. "


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Jadwigo

  Aby można było Pani udzielić wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie, bardzo proszę o podanie swoich danych osobowych, ponieważ na ich podstawie w PUP w Limanowej, można należycie ocenić sytuację osoby bezrobotnej, która może być skierowana do odbycia stażu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi kryteriami realizacji aktywnych programów w 2011 roku.

  Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004 roku o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr. 69 poz. 415 z pozn. zm.) na staż mogą być kierowani:

  - bezrobotni do 25 roku życia,
  - bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym
  dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia,
  - bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  - bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
  średniego,
  - bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  - bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  - bezrobotni niepełnosprawni.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
 • 08.02.2011 ; Szymon K.
  temat: rzecznik

  "Na miejsce wezwano na pomoc pogotowie i straż. - W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł - potwierdza Stanisław Piegza, p.o. rzecznika KPP w Limanowej. " -  o to z wieści z Limanowej pisane. To Pan Piegza pełni obowiązki rzecznika ? a od kiedy ?  czy to Pan Piegza  co się  zajmował zamówieniami publicznymi i był radnym? Proszę o wyjaśnienie  szerzej, bo ludność Limanowej nie wie dokładnie ?           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowny Panie Szymonie

  Jest to zbieżność nazwisk. Nie jest to ta sama osoba – Stanisław Piegza, który był Członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego III kadencji, pracuje nadal w Urzędzie Gminy Limanowa
  w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych. Jeśli chodzi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonariusza policji Stanisława Piegzy, proszę zgłosić się do Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 26.01.2011 ; Jacek
  temat: daty

  O rany tyle się pisze o chronologii a tu Wy swoje  na www.powiat.limanowa są daty " od dołu" chodzi o miesiąc  styczeń   10,19,14,18,18,25,24,24  to gdzie tu chronologia  dat. Piszcie Państwo  w chronologicznej kolejności. po 10 stycznia jest  informacja z dnia 19 stycznia a potem data 14 stycznia. No to CO z tym jest ????

           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Szanowny Panie Jacku
  Jeśli chodzi o informacje na naszej stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl są one umieszczane według ważności danej informacji, natomiast jeśli chodzi o kolejność chronologiczną informacji to są one umieszczane w poszczególnych zakładkach- według kategorii .

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16.01.2011; Zuza

  temat: wiadomości

  Dlaczego informacje-wiadomości są ukazywane nie pokolei np data 14.01. potem 4.01, potem 5.01. a potem 10.01. przecież winny ukazywać się wg chronologii dat, czyz nie ????           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Droga Pani Zuzanno

  Widomości są jak najbardziej zamieszczane w sposób chronologiczny.
  W roku ubiegłym kiedy powstała możliwość zadawania pytań Staroście rubryka była skonstruowana w taki sposób, o którym Pani pisze.  Dotarły jednak  do nas sygnały o tym,
  że przez ową konstrukcję nie jest ona dla wszystkich czytelna. Postanowiliśmy więc odwrócić kolejność, powodując tym samym to że łatwiej znaleźć najnowsze pytanie i odpowiedz (są one na górze strony, a nie u dołu).
  Pytanie do Starosty cieszy się ogromną popularnością, która przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania dlatego postaraliśmy się ją dostosować do potrzeb zainteresowanych.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 15.01.2011 ; Dawid

  temat: Wodociąg

  Kiedy rozpoczną państwo działania związane z budową wodociągów w Starej Wsi - Opalona - Golców


           Jan Puchała Starosta Limanowski

   

  Szanowny Panie Dawidzie
  Budowa wodociągów jest zadaniem własnym gminy, dlatego proszę skierować to pytanie do urzedu gminy, pod który podlega teren.

  Zgodnie z Art. 7. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) tekst jednolity z dnia 10 lutego 1996 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 74) tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591)
  oraz
  DZ.U.06.123.858 j. t. zm. DZ.U.2010.47.278 art. 36 ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity) Art. 3. 1. 

  rozstrzygnięcie powyższej sprawy nie leży w kompetencji powiatu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • 02.01.2011 ; justyna L


  temat: sesja

  Dlaczego nie ukazała się uchwała z ostatniej sesji Rady Powiatu tj. z dnia 29. grudnia 2010. Mamy styczń. Proszę o spowodowanie by ukazała się.


           Jan Puchała Starosta Limanowski  Szanowna Pani Justyno


  Zgodnie z art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym, starosta zobligowany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni o dnia ich podjęcia. W tym czasie również uchwała jest publikowana na stronach BIP.
  Zapewniam Panią, że termin powyższy będzie dotrzymany.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • 16.12.2010 ; Aleksandra Pacholarz

  temat: Jakie pomysły na spędzanie wolnego czasu są możliwe przy pomocy władz samorządowych ?

  Witam. Jestem uczestniczką DiAMEmTu- Projekt Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Uczęszczam na zajęcia z przedsiębiorczości. Właśnie opracowujemy projekt dotyczący spędzania wolnego czasu. Moim zadaniem jest dowiedzieć się jak młodzieży może pomóc w tym samorząd. Chciałabym się zapytać jaka ilość Orlików powstała w powiecie limanowskim oraz czy są jakieś ewentualne plany na organizację wolnego czasu dla młodzieży .


           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Witam

  Powiat Limanowski niewątpliwie wspiera rozwój młodzieży. Należy tu wspomnieć o ilości przyznawanych stypendiów nie tylko dla najzdolniejszych uczniów:

  http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/42707/Najzdolniejsi_uczniowie_otrzymali_Stypendia_Starosty_Limanowskiego.html
  ale także dla najzdolniejszych sportowców:
  http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/43950/Stypendia_Starosty_Limanowskiego_Jana_Puchaly_dla_wybitnych_sportowcow_wreczone.html.

  W trosce o umożliwienie młodzieży uprawiania sportu, budowane są hale gimnastyczne przy szkołach ponadgimnazjalnych: sala gimnastyczna przy I LO - koszt 1 471 518,94 zł; hala sportowo-widowiskowa przy ZS nr 1 – koszt 8 mln zł; sala gimnastyczna przy ZSP w Mszanie Dolnej.

  Niewątpliwie, miejscem, gdzie młodzież będzie mogła spędzić swój wolny czas, będzie kryta pływalnia w Limanowej.

  http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/44093/Powiat_z_napedem_na_inwestycje_..._odbior_prac_budowlanych_I_etapu_budowy_KRYTEJ_PLYWALNI_W_LIMANOWEJ.html
  Planowane jest też poszerzenie oferty kompleksu sportowego przy krytej pływalni.


  W sprawie organizacji wolnego czasu, może wypowiedzieć się też Limanowski Dom Kultury, który organizuje i współorganizuje wiele przedsięwzięć. Myślę, że w kalendarzu imprez LDK, również młodzież może znaleźć coś dla siebie:

  http://www.dk.miasto.limanowa.pl/pl/29154/0/IMPREZY.html

  Na stronie starostwa powiatowego, w zakładce “Zapraszamy” znajdują się zaproszenia na różnego rodzaju imprezy, wydarzenia kulturalne i sportowe.
  http://www.powiat.limanowa.pl/pl
  Dużą popularnością cieszą się rozgrywki o Puchar Starosty Limanowskiego Jana Puchały.
  Radzę również odwiedzić stronę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego
  http://www.mos.limanowa.pl/kalendarze_sm.php.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • 13.12.2010 ; Grzegorz Chyclak

  temat: mała elektrownia wodna

  Mam pytanie odnośnie uzyskania pozwolenia na  budowę małej elektrowni wodnej o mocy  od 5 do 7 KW o wysokości spiętrzania wody nie przekraczającej 5m oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego moje pytanie mianowicie brzmi jakie kroki powinienem podjąć w celu uzyskania tegoż pozwolenia oraz jakie warunki muszę spełnić.           Jan Puchała Starosta Limanowski


  Panie Grzegorzu, 

  Budowa jak również funkcjonowanie elektrowni wodnej wymaga czynnika energetycznego do napędu turbiny jakim jest woda pobierana z cieku wodnego lub bezpośrednio z obiektu piętrzącego jakim są zapory wodne lub inne obiekty piętrzące.
  W  zależności od przyjętego rozwiązania inżynierskiego zapewniającego niezbędny napęd turbiny energetycznej konieczny jest pobór wody z koryta potoku poprzez wykonanie ujęcia w formie jazu wodnego lub wykonanie obiektu piętrzącego w formie zapory lub stopnia wodnego, które to urządzenia zaliczane są do urządzeń wodnych zgodnie z art. 9 ust. 9 pkt. a, b, d i e  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne / jednolity tekst Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z póź. zmianami /.
  Zgodnie z w/w ustawą zarówno pobór wody lub piętrzenie wód powierzchniowych oraz korzystanie z wód do celów energetycznych w ramach szczególnego korzystania z wód jak również wykonywanie urządzeń wodnych wymaga zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 tej ustawy uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
  Pozwolenie wodnoprawne  zgodnie z art. 131 ustawy prawo wodne jest wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny oraz decyzję o inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Szczegółowy zakres i zawartość operatu wodnoprawnego w zależności od zakresu wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego precyzuje art. 132 ustawy prawo wodne.
  W zakresie prawno merytorycznym należy bezwzględnie podkreślić aspekt własności nieruchomości w obrębie której planowana jest budowa małej elektrowni wodnej.            
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 / Dz. U. Nr 16 poz. 149 / roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną określa prawa właścicielskie w stosunku do powierzchniowych wód płynących, które przypisuje Dyrektorom Regionalnych Zarządów Gospodarki  Wodnej oraz Marszałkom Województw.   Z tego względu planowany zamiar budowy elektrowni wodnej jak również warunki realizacji w zależności od lokalizacji cieku wodnego należy uzgodnić z właścicielem określonym w/w rozporządzeniem przed opracowaniem operatu wodnoprawnego, gdyż z mocy ustawy prawo wodne w/w instytucje są obligatoryjnie stroną postępowania administracyjnego związanego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego i mogą skutecznie blokować wydanie takiego pozwolenia. Ponadto w zależności od zasięgu planowanej inwestycji, która może obejmować grunty osób fizycznych należy uwzględnić kwestie własności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowane. 
  Ponadto w ramach planowania elektrowni wodnej w przypadku poboru wody lub piętrzenia / przegrody piętrzącej /  należy uwzględnić kwestię związaną z przepływem nienaruszalnym w korycie   cieku wodnego jak również przepławki dla ryb i wykonania niezbędnych uzgodnień w tym zakresie z Polskim Związkiem Wędkarskim, który również jest stroną w ewentualnym analizowanym postępowaniu administracyjnym.
  Jednocześnie należy zwrócić uwagę  na ewentualne formy ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku / jednolity tekst dz. U. Nr 151 z 2009 r. poz. 1220 z póź. zmianami /w tym obszary Natura 2000, które z uwagi na formę ochrony mogą wykluczać możliwość lokalizacji elektrowni wodnych.
  Ze względu na złożoność zagadnień zapraszam do Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa marka nr 9 celem uzyskania dodatkowych informacji lub pod numerem telefonu / 18 3337875 /.  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 • 12.11.2010 ; Barbara Dębska

  temat: prośba

  Bardzo cenię Pana za wkład w takie elementy życia Polaków jak opracowywanie projektów rozwoju Polski. Bardzo szanuję tą pracę i doceniam jej działalność.Za ciężką pracę każdego dnia W związku z tym chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość otrzymania od Pana bezpłatnych gadżetów,by móc promować pana wizerunek Nazywam się Barbara Dębska.
  Mój adres to:Słopnice 1175 34-615 Słopnice.
  Z góry dziękuję jeśli zgodzi się pan przysłać gadżety.
  Pozdrawiam.
   

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Witam,

  Bardzo mnie cieszą słowa uznania skierowane pod moim adresem.
  Niezmiernie się cieszę, że moje dotychczasowe działania są dostrzegane i doceniane. Pozdrawiam serdecznie,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • 05.11.2010 ; Paweł Banach

  temat: stypendium

Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość starania się o stypendium w starostwie dla studentów pochodzących z powiatu gdyż słyszałem taką informacje od znajomych czy to pawda.

                       Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowny Panie Pawle

Obecnie Powiat Limanowski nie prowadzi żadnego programu stypendialnego dla studentów.
W poprzednich latach Starostwo realizowało taki program, jednak od 2007roku program stypendialny dla studentów prowadzony jest przez uczelnie.
Szczegółowych informacji udzieli uczelnia.

Polecam również Małopolską Fundację Stypendialną „Sapere Auso”,  
  www.sapereauso.org. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 01.11.2010; Marcin Szewczyk

  temat: Buzodrom

W imieniu wielu mieszkańców Limanowej proszę Pana o interwencję w sprawie przebudowy Buzodromu. Firma OLEXBUD robi wielką fuszerkę przy pracach wykończeniowych na Buzodromie. Pomijam fakt nie wywiązania się z terminów oddania budowli do użytku. Jakość wykonania i materiały , które zostały użyte przez tą firmę woła o pomstę do nieba. Pozwolę sobie podać linki do dwóch limanowskich stron, gdzie umieściłem zdjęcia wykonane w dniu dzisiejszym. Jeżeli to tak zostawimy to Buzodrom będzie wstydem a nie wizytówką powiatu.

 

                       Jan Puchała Starosta Limanowski

 

Szanowny Panie Marcinie.


Jeśli chodzi o buzo drom bardzo proszę się nie martwić, wszystkie usterki, które obecnie zaistniały, zostaną usunięte, a budowa zostanie zakończona zgodnie z projektem.  Zapewniam również, że obiekt ten tak jak zakładano stanie się wizytówką powiatu.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 15.10.2010; Skórski Edward

  temat: jak rozwiązać problem zlikwidowania przejazdu samochodów ciężarowych 40 ton

  po wykonaniu nowej nawierzchni drogi osiedlowej w półrzeczkach osiedle mrózki nie dokonano oznakowania nośnosci np.12 ton mimo szeregu interwencji u wóta gminy dobra jest to potencjalne zagrożenie eksploatacji dróg osiedlowych ,jezeli bedzie potzreba dodatkowych wyjasnien słuze informacja .Jezeli satrostwo nie jest w stanie mi pomóc do jakiej instytucji mam sie zwrócic .BARDZO prosze o listowna odpowiedz oto mój adres z góry serdecznie dziekuje .

 

                       Jan Puchała Starosta Limanowski

 

                     Panie Edwardzie

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, rozdział 1

Art. 2.
1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1)    drogi krajowe,
2)    drogi wojewódzkie,
3)    drogi powiatowe,
4)    drogi gminne.

Art. 7.
1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
3. Przebieg dróg gminnych ustala zarząd gminy.

Art. 19. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do właściwości którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6, są dla dróg:
1). krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,
2). wojewódzkich - zarząd województwa,
3). powiatowych - zarząd powiatu,
4). gminnych - zarząd gminy.

Droga, o której Pan pisze jest drogą gminną, tak więc za jej modernizację, utrzymanie oraz ochronę odpowiedzialny jest samorząd gminny, w tym wypadku Gminy Dobra.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07.10.2010; Tadeusz Mazowiak

  temat: pozwolenie wodno prawne

  Panie Starosto, przejąłem dwa lata temu część gospodarstwa rolnego moich rodziców. Obecnie chcę zrealizować inwestycję z programu "prow 2007-2013" Problem dotyczy pozwolenia wodno prawnego. Operat wodno prawny i pozwolenie wodno prawne na moje działki posiada ojciec korzystam również z jednego źródła wody. Czy na podstawie tego operatu wodno prawnego mogę dostać pozwolenie wodno prawne dla swojego gospodarstwa?

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Panie Tadeuszu

  Jako następca prawny, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy Prawo wodne, przejmuje Pan prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskał Pański ojciec. Może się Pan zrzec uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu i wystąpić o wydanie nowego pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych należy dołączyć operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną. Zakres operatu określa art. 132 ustawy Prawo wodne. Jeśli operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 132, może stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

  Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Limanowej
  ul. Józefa Marka 9 tel. (018) 3337- 875


  Pozdrawiam


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 28.09.2010; Gębik Anna

  temat: Praca w DPS w Szczyrzycu

  Witam Pana Jestem dyplomowaną opiekunką medyczną i chciałam zapytać czy, gdzie  i kiedy można składać podania o przyjęcie do pracy w mającym powstać w Szczyrzycu DPS i ZOL SERDECZNIE POZDRAWIAM  i czekam na odpowiedz.

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani,

  Dopiero w 2011 roku zakończą się prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. Wtedy również zostanie powołany dyrektor placówki. To właśnie do niego będzie można wysyłać podania o pracę. Informacje na temat nominacji nowo wybranego dyrektora pojawią się na stronie Powiatu Limanowskiego: www.powiat.limanowa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_limanowski/Wprowadzenie/ .


  Pozdrawiam.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 27.09.2010; Natonek

  temat: CZŁOWIEK CZY NUMEREK

  Jestem rozgoryczona i wychodząc z urzedu płakałam.Byłam zarejestrowac samochód .Przedemną ok 30 osób 27.09. 2010 Po ok.1,5 godz czekania poszłam kupic coś do jedzenia i gazetę przez ten czas przeszło 15 numerków. Po 30 min przychodzę a tu mój numer akurat przeszedł( widocznie dużo ludzi zrezygnowało z czekania)ale nie ma osoby która ma nr.17 więc proszę panią z okienka nr.6 aby mnie przyjęła bo straciłam już tyle czasu i dziecko nie mam przy kim zostawic i myśli Pan że mnie przyjęła?Nie miałam numerku nr.17 więc mnie nie przyjęła .CZY W TYM URZĘDZIE NUMEREK JEST WAŻNIEJSZY NIŻ CZŁOWIEK? Załatwiam dużo spraw w Warszawie i muszę przyznac że tam zawsze spotykam się z uprzejmością zrozumieniem i  kompetencją tego niestety brak niektórym pracownikom Pańskiego urzędu Pozdrawian Agata.
   

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani,
  Starostwo Powiatowe w Limanowej uzyskało certyfikat ISO w następstwie dokonanej kompleksowej kontroli w postaci auditu certyfikującego przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą IMQ S.p.A. Audit ten potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w Starostwie Powiatowym z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008.
  Czyni to urząd Starostwa Powiatowego w Limanowej, organizacją przyjazną klientowi, działającą w sposób przejrzysty i przewidywalną w zakresie jakości pracy oraz usług. Wdrożenie systemu jakości zaowocowało zmianami organizacyjnymi i wprowadzeniem procedur, które znacznie uporządkowały pracę Urzędu. Na bieżąco są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze, aby wciąż doskonalić system, co przyczynia się do jeszcze sprawniejszego działania i dostarczania większego zadowolenia jego klientom.

  Opisywany przez Panią przypadek jest pierwszym przypadkiem po zmodernizowaniu sali Wydziału Komunikacji i Transportu. Dlatego zweryfikujemy informacje nam przekazane i nie pozostawimy Pani bez odpowiedzi. Nasz urząd posiada monitoring komputerowy jak również system wewnętrznego monitoringu obiektu, dlatego sprawdzimy, czy taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli tak, to wyciągniemy konsekwencje wobec osoby, która w ten sposób postąpiła, aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom.


  Pozdrawiam

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • 12.09.2010; Aneta

  temat: Podziękowanie


  WITAM PANA STAROSTĘ
  Ostatnio chciałam zmienić paszport na biometryczny w tym  celu udałam się do urzędu starostwa powiatowego biura paszportów z dokumentami jakże miło jestem zaskoczona obsługą Pani w okienku,która pomogła mi we wszystkim. Starostwo powiatowe którym pan kieruje jest bardzo przyjazne mieszkańcom.
  Jeszcze raz serdecznie dziękuję tej pani i pozdrawiam.

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Aneto!
  Dziękuję za słowa uznania skierowane pod moim adresem. Cieszę się niezmiernie, iż obsługa pracowników urzędu, przeze mnie kierowanego, oceniana jest w tak pozytywny sposób.
  Dołożę wszelkich starań, aby poziom jakości usług świadczonych dla klientów zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej był coraz wyższy.

  Pozdrawiam.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 03.08.2010; Franciszek

  temat: Chcę wybudować mały garaż

  Chcę wybudować mały garaż 5 na 7 jakie dokumenty mam wyrobić?

           Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowny Panie Franciszku!


  Jak informuje Wydział Budownictwa i Architektury do wniosku o pozwolenie na budowę garażu należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późn. zm.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24.07.2010; kaska

  temat;
  listy

  dlaczego listy  do pana starosty idą od stycznia do lipca, a nie od najnowszych do nasjstarszych. Proszę to zmienić. Winno być od najnowszych pytań tzn. z lipca do najstarszych tzn. do stycznia.


           Jan Puchała Starosta Limanowski


Szanowna Pani


 Zakładka „Pytanie do Starosty” została skonstruowana w taki sposób, że pytania wraz z odpowiedziami zamieszczane są chronologicznie od najstarszego do najnowszego. 
Dziękujemy za cenną sugestie, weźmiemy ją pod uwagę przy najbliższej modernizacji strony.
Rubryka cieszy się ogromną popularnością, która przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania dlatego postaramy się ją dostosować do potrzeb zainteresowanych.

Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23.07.2010; ARKADIUSZ KOWAL


temat; PŁYWALNIA

SZANOWNY PANIE JANIE JEST MI SZCZEGÓLNIE MIŁO SŁYSZEĆ Z PRASY ŻE PŁYWALNIA BĘDZIE CZYNNA W LISZTOPADZIE 2010r,I ŻE PŁYWALNIA BĘDZE CZYNNA BEZPŁATNIE PRZEZ TRZY MC DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU.OK.LECZ MOJE PYTANIE DOTYCZ KWESTJI SPORTOWJ DOKŁADNIE CHODZI MI CZY W PIERWSZYCH DNIA OTWARCIA BĘDZIE SEKCJA PŁYWACKA Z TRENERAMI Z ODPOWIEDNIMI KWALIFIKACJAMI DO NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZEŻY,I CZY W PIERWSZYCZ DNIACH MOŻNA LICZYĆ NA CODZIENNY TRENING DZIECI PLYWAJĄCYCH JUZ W INNYM KLUBIE W CELU DALSZYCH PRZYGOTOWAŃ DO ZAWODÓW TYPY/SOBOTA PŁYWACKA KRAKÓW/JUŻ PLYWAM NIEPOŁOMICE/LUB NA SZCZEBLU KRAJOWYM. Z POZDROWIENIAMI A.KOWAL.


            Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowny Panie Arkadiuszu

Szczegółowe zasady funkcjonowania Krytej Pływalni w Limanowej są obecnie na etapie uzgadniania. Trwają rozmowy i konsultacje aby wypracować wariant najbardziej funkcjonalny pod względem zaspokajania oczekiwań mieszkańców, a zarazem sensowny ekonomicznie.
Pierwsze decyzje zostaną podjęte na przełomie sierpnia i września.

Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 19.07.2010; Małgorzata
  temat: Działka

  Witam. Dostałam od rodziców budynek gospodarczy i działkę. moje pytanie brzmi w jaki sposób przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny? Co musze po kolei zrobić? dziękuję za odpowiedz.

            Jan Puchała Starosta Limanowski

  Szanowna Pani Małgorzato,

  Pani pytanie jest zbyt lakoniczne. Musiałbym znać więcej szczegółów, abym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam więc do Wydziału Budownictwa i Architektury, przy ul. J. Marka 9 w Limanowej, pok.108, tam moi pracownicy po przeprowadzeniu wywiadu udzielą pani wyczerpującej odpowiedzi.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15.07.2010; mieszkanka

temat: oświadczenia majątkowe

Proszę o wprowadzenie oświadczenia majątkowego na BIP Limanowa pana starosty Jana Puchały. Jak co roku pan starosta ukrywa swoje oświadczenia. Czyżby znowu sprawa miała trafić do pana wojewody Kracika?


               Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowna „mieszkanko”!

Zgodne z przepisami prawa, oświadczenie majątkowe osób pełniących funkcję starosty powiatu, składane jest w terminie do końca kwietnia danego roku do wojewody, gdzie następuje jego weryfikacja. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zweryfikowanego przez służby wojewody oświadczenia majątkowego. Zapewniam, iż w momencie jego wpływu do urzędu zostanie ono niezwłocznie umieszczone na stronie BIP Powiatu Limanowskiego.


W związku z powyższym wszelkie stwierdzenia sugerujące ukrywanie informacji o moim stanie majątkowym oparte są na braku znajomości stosownych regulacji prawnych.
 

Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22.06.2010; Adrian Florek

Witam serdecznie Panie Starosto. Mam pytanie, na jakim etapie są obecne prace związane z osuwiskami w Kłodnym? Jestem właścicielem Portalu: www.limanowa.wordpress.com, który wciągu dwóch dni zdobył oglądalność ponad 1 500 średnia oglądalność z jednego dnia to około 700 wizyt. Chciałbym udostępnić Pana wypowiedź na swoim portalu czy zgodzi się Pan?

Miałem okazje być kilka razy już na spotkaniach z Panem w "Ekonomie" na konferencjach Szkolnego Klubu Przedsiebiorczości oeganizowanych przez Panią Pofesor Jadwigę Marek i jestem zachwycony Pana osiagnieciami, które zainspirowały mnie do budowania portalu Limanowskiego. Wiem, że konkurencja jest ogromna, ale mam nadzieje, że Powiat wesprze mnie informacjami z regionu, które mi udostępni. Pan też zaczynał jako młody chłopak w firmie Tymbark. Ja mam 19 lat i chce spróbować na terenie Limanowej zrobić kolejne źródło informacji, gdyż nie do końca podoba mi się ukazywanie rzeczywistości i przepychanie się za sensacją przez portal Limanowa.in

Liczę na wyrozumienie i odpowiedź.
 

    Jan Puchała Starosta Limanowski

 
Szanowny  Panie Adrianie!


Bardzo dziękuję za słowa uznania skierowane pod moim adresem. Ogromnie się cieszę, że moje działania są inspiracją dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają własną działalność.

Jeśli chodzi o kwestię przekazu informacji, oczywiście będziemy Pana informować o bieżących wydarzeniach, ponadto zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.powiat.limanowa.pl gdzie zamieszczane są aktualne wiadomości z terenu powiatu jak i również dotyczące osuwiska w Kłodnem oraz pozostałych osuwisk z terenu Powiatu Limanowskiego.


Poniżej podaje Panu linki do istotnych informacji dot. pomocy poszkodowanym w osuwiskach:

http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/29009/Mikolaje_w_pierwszy_dzien_lata.html

http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/2851 /Z_obrad_XXXVIII_Sesji_Rady_Powiatu_Limanowskiego.html

http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7400/28521/POMOC_DLA_POWODZIAN.html


Z poważaniem
Jan Puchała
Starosta Limanowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15.06.2010; Barbara

temat: sprzedaż domu

Proszę nie traktować tej propozycji jako chęci żerowania na cudzym nieszczęściu, jestem głęboko poruszona tragedią jaka dotknęła Waszych mieszkańców i szczerze im współczuję.
Ale jeśli by to mogło pomóc, to  mam do sprzedania gospodarstwo rolne (1,12ha)+ ( 0,77ha)+ (0,35+0,33ha) wraz z zabudowaniami w gminie Niepołomice .
Pozdrawiam


               Jan Puchała Starosta Limanowski

Pani Barbaro!
Podobnie jak w poprzednim przypadku - informacje od Pani dostarczymy do Urzędu Gminy Limanowa i do Urzędu Gminy Laskowa, gdyż to Gminy będą dysponować środkami finansowymi na pomoc dla poszkodowanych.

Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 03.06.2010; Czesława T.

temat: Mieszkania dla poszkodowanych

Czy zainteresowani jesteście Państwo dostarczeniem i zakupem mieszkań dla poszkodowanych po osypiskach w terenie powiatu Limanowa???
1/Mam do sprzedania dom murowany piętrowy do remontu wraz z działką 1,09 ha na terenie Lipienice Górne k/ stacji Jastrząb pow. Szydłowiec wraz zabudowaniami gospodarczymi i stodołą. Może zamieszkać np rodzina dwupokoleniowa.
 Dom posiada podłaczenie do prądu, wody(kanalizacja wodociągowa) i jest przy drodze asfaltowej oraz blisko stacji PKP (ok. 300m). Droga ma oświetlenie uliczne. Dom jest wolny od zaraz. Na działce 1,09 ha można postawić choćby jeszcze jeden dom w drugiej strony działki, gdzie jest dojazd drogą szutrową. Gdyby ponadto jeszcze drogę polną zamienić na drogę dojazdową, to można by postawić na tej działce jeszcze dwa domy wzdłuż tej drogi oraz doprowadzić media do tego miejsca.
W działce jest teren żwirowni, co może umożliwić postawienie kolejnych domów i łatwy dowóz żwiru. Żwir jest idealny do budowy i tynkowania.
Teren nie jest zalewowy ani osuwiskowy.


2/ W pobliżu jest jeszcze jedna wolna do zakupienia i zamieszkania posiadłość. Dom jest też przy drodze asfaltowej w  tej samej miejscowości Lipienice Górne. Dom jest murowany i składa się z kuchni, pokoju, łazienki. Nie wiem czy ma jeszcze jeden pokój, bo w tym domu był kilka lat temu generalny remont. Ma prąd, wodę z wodociągu. Na tej działce jest budynek gospodarczy i stodoła. Posiadłość nie jest zamieszkała, bo właścicielka zmarła, a jedyna córka ma mieszkanie w innej miejscowości i nie chce przeprowadząc się do tego domu. Cena jest do uzgodnienia w właścicielką spadkobierczynią tego domu. 


               Jan Puchała Starosta Limanowski

Pani Czesławo!
Dziękuję za zainteresowanie sytuacją poszkodowanych w wyniku osuwisk powstałych na wskutek obfitych opadów.  Informacje od Pani dostarczymy do Urzędu Gminy Limanowa, gdyż to Gmina będzie dysponować środkami finansowymi na odbudowę domów dla poszkodowanych. Starostwo ze swojej strony podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Limanowksiego podjęło decyzję  o przekazaniu z budżetu powiatu 230 tys zł na pomoc poszkodowanym.

Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06.05.2010; Andrzej Knap

temat: Wyroby ze śliwek

treść; Gdzie można dostać suszone śliwki z powiatu limanowskiego i kiedy zaczniecie robić śliwowice?

 

               Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowny Panie Andrzeju!

Bardzo się cieszę, że jest Pan zainteresowany naszymi produktami regionalnymi, a szczególnie suszonymi śliwkami. Poniżej podaję namiary na gospodarstwo w którym produkowana jest tzw. Suska Sechlońska, czyli śliwka suszona.

Gospodarstwo Sadowniczo- Agroturystyczne

„Wiśniowy Gaj”

Irena i Paweł Szewczyk

Kobyłczyna 30

34-603 Ujanowice

Gmina Laskowa

Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyrobu śliwowicy, nie mamy niestety swojej receptury, z tego co słyszałem to prawdopodobnie w Sechnej, Łukowicy i Kamienicy, będą się starać o produkcję takich wyrobów regionalnych.
Pozdrawiam serdecznie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 11.04.2010r.

temat: Witam.
Jestem uczniem drugiej klasy liceum i w ramach zajęć poproszona nas o przygotowanie biznesplanu wymyślonego przez nas przedsiębiorstwa. Ja i moja grupa wpadliśmy na pomysł założenia toru saneczkowego (rynnowego- podobnego do tych w Kluszkowcach i Szczawnicy). Byłbym wdzięczny za udzielenie mi informacji na temat kosztów i ewentualnego dofinansowania ze strony powiatu/ miasta, lub o ewentualne przekierowanie mnie w miejsce gdzie mógłbym o coś takiego zapytać. Dodatkowo prosiłbym o informację, jakiej wysokości można otrzymać kredyt bankowy na otwarcie przedsiębiorstwa oraz jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać w przypadku gdy osoba bezrobotna postanawia założyć własną firmę.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Z poważaniem. Tomasz Cichorz

 

               Jan Puchała Starosta Limanowski

Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności informuję, że Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, w związku z podejmowaną działalnością w wysokości nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, pok. 314, tel. (018) 33-75-842 oraz na stronie internetowej PUP-u.
www.pup.limanowa.pl
w zakładce ”dla bezrobotnych”, „formy wsparcia”.
Bezpośredni link na tę stronę:
http://www.pup.limanowa.pl/pl/22736/0/Formy_wsparcia.html#4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •     1.04.2010r.


temat: Witam

Nazywam się Dominik Opyd od kilku lat kolekcjonuje gadżety różnych firm, miast, instytucji. Bardzo mnie to wciągnęło, ponieważ miło jest zobaczyć jakaś paczuszkę z fajnymi rzeczami. Stało się to moją pasją. Moja kolekcja jest już spora, ale nie poddaję się i zbieram nadal! Szczególne miejsce w mojej kolekcji zajmują smycze, kubki, przypinki , kalendarze, pocztówki, naklejki i innego rodzaju gadżety reklamowe.
Pisze do Państwa z pytaniem , czy pomogą mi Państwo zwiększyć moją kolekcje o gadżety z Waszym logiem?
Byłabym bardzo wdzięczna za wysłanie mi kilku darmowych gadżetów lub próbek reklamowych i folderów.
Bardzo mi zależy.               Jan Puchała Starosta Limanowski

Cieszy mnie Pana zainteresowanie naszą „Małą Ojczyzną”. Na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7412/0/Promocja_Powiatu.html znajdują się ulotki promocyjne w wersji elektronicznej poświęcone atrakcjom turystycznym i kulturalnym Powiatu Limanowskiego w których odnajdzie Pan informacje o walorach turystycznych naszego regionu. Ponadto na stronie internetowej powiatu www.powiat.limanowa.pl w zakładkach POWIAT W PIGUŁCE oraz POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ zawarte są informacje o szlakach pieszych, rowerowych, a także opisy różnych ciekawostek związanych z naszych regionem.

 
Jest Pan mieszkańcem naszego powiatu dlatego zapraszam do odwiedzenia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, gdzie z pewnością odnajdzie Pan wiele ciekawych informacji o Powiecie Limanowskim, jak również o wszystkich gminach funkcjonujących na jego obszarze.
Pozdrawiam!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  26.03.2010r.

temat: Busy

Witam Panie Starosto. Mam pytanie odnośnie połączenia linią busów miejscowości Półrzeczki w gminie Dobra z Krakowem. Czy jest możliwe utworzenie takiego połączenia przez jakąś firmę przewozową??? Jest to naprawdę linia rentowna i opłacalna, a mieszkańcy wiosek przy niej leżących też korzystają na tym, uzyskując odpowiednie połączenie. Skoro firmie PKS PASYK & GAWRON się to nie opłaca, to może ktoś inny??? Jak była Delta, było bardzo dobrze.

Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów na polu zawodowym - bo naprawdę dużo Pan robi dla naszego powiatu. Oby tak dalej.


            Jan Puchała Starosta Limanowski

Witam!

Przy obecnym stanie prawnym, my jako Starostwo nie mamy mozliwości utworzenia połączenia na trasie Półrzeczki - Kraków. Z informacji, jakie udalo mi sie zdobyć od Wydziału Komunikacji i Transportu wynika, że organem, który może wpłynąć na firmę przewozową w celu utworzenia takiej linii jest Marszałek Województwa, co wynika z ustawy o prawe drogowym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 9.03.2010   Adrian

temat: R zeka Łososina
tresc : Witam Pana Starostę. W związku z działalnością czynioną przez Pana w powiecie limanowskim /dobrą i pozytywną działalnością/ kieruję do Pana swoje pytanie. Czy jest możliwe zrobienie jakiejś ścieżki ładnej i kilku plaż wzdłuż rzeki Łososiny na jej dobrzańskim odcinku i postawienia tam zakazu wprowadzania zwierząt hodowlanych (np. owce) i zakazu wjazdu dla wszelkich pojazdów oprócz rowerów?? Bo teraz wygląda to okropnie, nie ma dojścia do wody, gdyż brzeg jest zarośnięty wierzbami, ciągle leżą baranie odchody na tej niby ścieżce, a motocrossowcy i traktorzyści zakłócają spokój i ciszę. Jeżeli to oczywiście jest w gestii Starostwa, bardzo proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Chyba, że to kwestia gminna.

            Jan Puchała Starosta Limanowski

Panie Adrianie, cieszy mnie zainteresowanie z Pana strony sprawami Gminy Dobra, a pośrednio także powiatu.  Sprawa zarządu nad obszarami nadrzecznymi jest dość skomplikowana. W myśl przepisów Prawa Wodnego śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa, zaś ich zarządcą na terenie Małopolski jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Do zarządcy należy utrzymywanie wód (stanu dna i brzegów) we właściwym stanie. Natomiast działki położone nad brzegiem rzeki są własnością osób prywatnych. Właściciel działki, zgodnie z prawem, ma zupełna swobodę, co do dysponowania swoim terenem, jedynym obostrzeniem jest że musi być umożliwione dojście i poruszanie się wzdłuż wód.

Postaram się zainteresować tym tematem wójta, być może uda się wraz z właścicielami gruntów dojść do konsensusu i odpowiednio zagospodarować ten teren.
Gratuluję pomysłu i liczę na Pana dalsze zainteresowanie tą sprawą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 4.03.2010   Jakub

temat: Komunikacja Autobusowa w Limanowej
tresc : Szanowny Panie Starosto mam pytanie w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Limanowa. czemu w naszym mieście są busy, a nie autobusy miejskie i nie ma też sygnalizacji w Centrum, a w innych miastach jest.

            Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowny Panie Jakubie, Starostwo Powiatowe w Limanowej zgodnie z Ustawą o Samorządzie Powiatowym jest organem sprawującym nadzór tylko nad drogami powiatowymi. Drogi w Centrum Miasta Limanowa są drogami krajowymi, nadzorowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  [więcej]

Jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Limanowej, to ustawa o samorządzie gminnym (samorządzie miejskim) mówi, iż do zadań własnych gminy i miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Starostwa powiatowe nie stanowią organu nadrzędnego ani kontrolnego nad działalnością gmin. Nie mogą wkraczać w ich sferę samodzielności. Są to dwie niezależne od siebie jednostki, dlatego też pytania w tej sprawie proszę kierować do Burmistrza Miasta Limanowa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 28.02.2010   Kazimierz

temat   :Okazja do SUPER PROMOCJI
tresc :Okazja do SUPER PROMOCJI Państwa powiatu stworzyła się po SUKCESIE JUSTYNY !
Wykorzystajcie ją ! Zmieńcie nazwę miejscowości Kasina Wielka na - Justyna Wielka !
I klikam to jako POWAŻNĄ, darmową propozycję !
POZDRAWIAM !
Kazimierz / Racibórz/
[nazwisko podane do  wyłącznej wiadomości administratora]

            Jan Puchała Starosta Limanowski

Szanowny Panie Kazimierzu! Cieszy mnie Pana zainteresowanie naszym regionem. Dziękuje za poddany pomysł, jednak uważam, że Justyna Kowalczyk zrobiła już bardzo wiele dla promocji zarówno Kasiny Wielkiej, jak i całego powiatu. Teraz rola samorządów - Gminy Mszana Dolna i Powiatu Limanowskiego, by utrzymać promocję tego miejsca na tak wysokim poziomie, a jednocześnie dbać o dalszy rozwój całego Powiatu Limanowskiego!   Myśle, że czysta natura oraz bogactwo naturalne  to ogromne atuty Powiatu Limanowskiego, które przyciągają w nasze strony rzesze turystów. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  02.03.2010: Michał Kobyłecki

temat:  Wycieczka szkolna
treść:   Organizujemy w Naszej szkole wycieczkę na parę dni i zastanawiamy się dokąd jechać. Tak się stało, że ciężar znalezienia dobrego miejsca spadł na mnie. Więc chciałem zapytać czy możliwe by było przesłanie do mnie kilku ulotek informacyjnych, wysłałem takie wiadomości do paru innych miast i odpowiedzi były pozytywne. Chciałbym zebrać dość dużo takich informacji i pokazać to w klasie, abyśmy mogli zdecydować gdzie jechać(Najbardziej chciałbym właśnie do Powiatu Limanowskiego, byłem tam z rodziną i bardzo mi się podobało). Jeżeli wysyłacie Państwo takie informacje, prosiłbym o przesłanie ich na podany adres.
Pozdrawiam i z góry dziękuje

 

            Jan Puchała Starosta Limanowski

Cieszy mnie zainteresowanie z Pana strony naszym regionem. Czysta natura oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego to główne atuty Powiatu Limanowskiego, które przyciągają w nasze strony rzesze turystów. Mam nadzieję, że również uczniowie Waszej szkoły skorzystają z naszej bogatej oferty turystycznej.
Na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego
http://www.powiat.limanowa.pl/pl/7412/0/Promocja_Powiatu.html  znajdują się ulotki promocyjne w wersji elektronicznej poświęcone atrakcjom turystycznym i kulturalnym Powiatu Limanowskiego takim jak: Szlaki Beskidu Wyspowego, Szlaki piesze w Gorcach, ścieżki edukacyjne, jak również zabytki sakralne, obiekty zabytkowe, muzea itp. Odnajdzie Pan w nich wszystkie niezbędne informacje o walorach turystycznych naszego regionu.
Ponadto na stronie internetowej powiatu
www.powiat.limanowa.pl w zakładkach POWIAT W PIGUŁCE oraz POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ zawarte są informacje o szlakach pieszych, rowerowych, a także opisy różnych ciekawostek związanych z naszych regionem.
Mam nadzieję, iż informacje zawarte na naszej stronie przekonają Pana, że Powiat Limanowski to wspaniale miejsce na kilkudniowy wypoczynek.  Dodatkowo na podany przez Pana adres pracownicy Wydziału Promocji, Kultury  i Turystyki prześlą folder informacyjny i mapę Powiatu Limanowskiego.
Zapraszam do naszego Powiatu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 02.03.2010: Bożena Klimek

temat    :prośba o spotkanie
tresc    : Witam Serdecznie Pana Starostę. Mam pytanko: Kiedy  mogłabym podjechać do starostwa w celu spotkania się z Panem ? - Mam ważną sprawę nie cierpiącą zwłoki -bardzo proszę o wyznaczenie terminu za co z góry dziękuję.
Bozena Klimek
 

         Jan Puchała Starosta Limanowski

W celu ustalenia terminu spotkania przekazałem sprawę do Sekretariatu. Termin został już wyznaczony, dlatego proszę o kontakt telefoniczny pod nr (18) 33 37 816, wówczas zostaną Pani udzielone szczegółowe informacje dotyczące spotkania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25.02.2010: Alicja

temat: zapytanie???
tresc: Dzień dobry,
Chciałabym zapytać: otrzymałam wezwanie do badania lekarskiego w Krakowie w wyniku udziału w wypadku drogowym. Termin mam na 30 dni od daty przyjścia wezwania. Badania i wynik będę miała dopiero po 30-stu dniach, ze względu na brak wolnych miejsc. W orzeczeniu mam informację, że jeżeli nie dostarczę wyniku badania w ciągu tych 30 dni, do Starosty Powiatowego to on wyda mi decyzję, o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym. I związku z zaistniałą sytuacją mam pytanie co z tym dalej zrobić????

         Jan Puchała Starosta Limanowski
W celu udzielenia Pani pełnej i właściwej odpowiedzi, konieczne jest poznanie Pani danych osobowych. Dlatego proszę o kontakt telefoniczny pod nr (18) 33 37 887, wówczas zostaną Pani udzielone szczegółowe wyjaśnienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  25.02.2010:  Slawek

temat: boisko
tresc:Szanowny Panie Starosto!
Przede wszystkim dziękuję w imieniu młodzieży, za to że tak dużo Pan robi dla sportu w naszym mieście. Powstające nowe hale sportowe, basen to tylko przykłady. Niedawno powstała w Limanowej sekcja piłki siatkowej dziewcząt.
Chcielibyśmy rozpowszechnić i rozreklamować tą dyscyplinę sportową w naszym mieście. Mam do Pana pytanie: czy jest szansa, aby starostwo pomogło w sfinansowaniu budowy boiska do plażówki z prawdziwego zdarzenia, np. przy którejś ze szkół ? Będę wdzięczny nie tylko za pomoc dla naszej sekcji, ale i za każdą poradę.
Pozdrawiam.

         Jan Puchała Starosta Limanowski
Na wstępie bardzo dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Zawsze powtarzam, że musimy pamiętać o młodzieży na terenie całego powiatu, bo to właśnie w nich drzemie potencjał, o który musimy dbać, bo sport to dla młodych ludzi jedna z dróg rozwoju i samorealizacji. Do uprawiania sportu potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków, aby w przyszłości móc cieszyć się z sukcesów naszych podopiecznych, tak jak z sukcesów Naszej Mistrzyni Justyny Kowalczyk.
Bardzo dziękuję za poddany przez Pana pomysł. Myślę, że przeanalizujemy możliwości finansowania i wykonania takiej inwestycji przy jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, które nadzorujemy.
Jeżeli będą możliwości finansowe i zadanie to nie będzie sprzeczne z katalogiem zadań powiatu, to postaramy się, aby takie boisko do piłki plażowej powstało na terenie Powiatu Limanowskiego.  Bardzo dziękuję za zaangażowanie w życie społeczne powiatu, jak również pomysły mające na celu poprawę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie naszego powiatu.

Jeszcze raz gratuluję wspaniałego pomysłu i życzę powodzenia całej sekcji piłki siatkowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25.01.2010:  Piotrek

temat: Pytanie
tresc: Witam. Czy jest możliwe zarejestrowanie samochodu z kierownicą po
prawej stronie w limanowej ? Pozdrawiam.

          Jan Puchała Starosta Limanowski
Uprzejmie informuję, że przepisy prawa krajowego nie przewidują możliwości rejestracji pojazdu z kierownicą po prawej stronie. W zakresie tym nie koniecznie muszą obowiązywać wprost przepisy UE lecz odpowiedzialny jest krajowy system prawny. [więcej]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22.01.2010: JACEK LIGAS

temat: PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ....
treść: WITAM PANA BARDZO SERDECZNIE.
NAZYWAM SIĘ JACEK LIGAS. PISZĘ DO PANA PONIEWAŻ CHCIAŁBYM POZNAĆ PANA OSOBISTĄ OPINIĘ, TUDZIEŻ WIEDZĘ NA TEMAT PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW W POWIECIE LIMANOWSKIM, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE GMINY JODŁOWNIK. JEST TO NIEZWYKLE WAŻNE ZAGADNIENIE O KTÓRYM WG MOJEJ OPINII BARDZO MAŁO SIĘ MÓWI W NASZYM POWIECIE.TAKŻE NA TEN TEMAT (PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW, NA PRZYKŁADZIE GMINY JODŁOWNIK)POSTANOWIŁEM NAPISAĆ PRACĘ MAGISTERSKĄ I NIEWĄTPLIWIE PANA OPINIA JEST TU ZNACZĄCA.
BARDZO PANA PROSZĘ O PISEMNĄ WYPOWIEDŹ - W FORMIE LISTU, PONIEWAŻ PODPIS I PIECZĘĆ MUSI BYĆ WIARYGODNA, A NIE "ODBITKA" CZY WYDRUK - ZWIĄZANĄ Z TYM TEMATEM I O ZGODĘ NA TO, ABYM MÓGŁ WYPOWIEDŹ PANA UMIEŚCIĆ W SWOJEJ PRACY MAGISTERSKIEJ. JESZCZE RAZ BARDZO PANA PROSZĘ.

          Jan Puchała Starosta Limanowski

Starostwo Powiatowe w Limanowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie. Prowadzenie przedszkoli należy do zadań samorządu gminnego. Trzeba tu zaznaczyć, że starostwa powiatowe nie stanowią organu nadrzędnego ani kontrolnego nad działalnością gmin. Nie mogą wkraczać w ich sferę samodzielności. Samorząd gminny i powiatowy to dwie niezależne od siebie jednostki.

Po konsultacji z Wójtem Gminy Jodłownik Pawłem Stawarzem ustaliłem, że Gmina Jodłownik jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków do szkół. W sześciu szkołach Gminy Jodłownik działają klasy do których uczęszczają.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 15.01.2010: jan kołodziej

temat : uks oset łostówka
tresc: Szanowny panie Starosto Limanowski Jan PUCHAŁA Przede wszystkim
dziękujemy że dba Pan o naszą  uzdolnioną  młodzież zapowiadając utworzenie klasy sportowej w mszanie dolnej aby nasze dziewczyny mogły się rozwijać sportowo  za co dziękujemy takich starostów nam potrzeba Życzymy  Panu dużo zdrowia w2010roku
ze sportowym pozdrowieniem  zawodniczki i zarząd uks oset łostówka

           Jan Puchała Starosta Limanowski
Bardzo dziekuję za miłe słowa. Musimy pamietać, że sport to zwłaszcza dla młodych ludzi jedna z dróg rozwoju, samorealizacji. Jednak, aby go uprawiać i popularyzować, potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków, aby w przyszłości móc cieszyć się z sukcesów naszych podopiecznych.
Jeszcze raz gratuluję dotychczasowych sukcesów UKS Łostówka i życzę powodzenia w kolejnych sezonach sportowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------